Autor Subiect: Reglementare RNTR 11 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere  (Citit de 11217 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Text extras din: Reglementare 2007 - privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11
Ministerul Transporturilor
Aprobat de
Ordin nr. 230/2007
Ordin nr. 510/2007
   
Reglementare din 21/06/2007 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11
Publicat in MOF nr. 483 - 19/07/2007
 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 19/07/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 18 august 2007

Art. 1. - Prezentele reglementari stabilesc procedura si conditiile tehnice care se aplica la efectuarea controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere care circula pe drumurile publice din România.
   Art. 2. - În cuprinsul prezentelor reglementari se utilizeaza urmatoarele abrevieri:
   a) RAR - "Registrul Auto Român" - RA;
   b) CTT - controlul tehnic în trafic;
   c) ITP - inspectia tehnica periodica;
   d) ITPI - inspectia tehnica periodica internationala;
   e) RNTR 1 - Reglementarile privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005;
   f) RNTR 2 - Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
   g) RNTR 3 - Reglementarile privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005.
   Art. 3. - În sensul prezentelor reglementari, termenii de mai jos au urmatorul înteles:
   a) Acordul de la Viena - Acordul privind adoptarea de conditii tehnice uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciproca a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de România prin Ordonanta Guvernului nr. 76/1998, aprobata prin Legea nr. 7/1999;
   b) control tehnic în trafic - controlul inopinat de natura tehnica al unui vehicul în circulatie pe drumurile publice din România, efectuat de RAR si Politia Rutiera;
   c) inspectia tehnica periodica - controlul conformitatii unui vehicul cu cerintele tehnice referitoare la inspectia tehnica periodica. Pentru vehiculele înmatriculate în România, aceste cerinte sunt prevazute în reglementarile RNTR 1 în vigoare;
   d) inspectia tehnica periodica internationala - controlul conformitatii vehiculelor înmatriculate în alte state cu cerintele tehnice referitoare la inspectia tehnica periodica internationala, prevazute în regulile anexate la Acordul de la Viena;
   e) vehicul (rutier) - sistemul mecanic care circula pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, si care se utilizeaza în mod normal pentru transportul de persoane si/sau de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari, cu exceptia vehiculelor care circula pe sine;
   f) vehicul comercial - autovehiculul pentru transportul de marfuri cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t (categoriile N2 si N3), remorca sau semiremorca cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t (categoriile O3 si O4) ori autovehiculul pentru transportul de persoane care are, în afara scaunului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune (categoriile M2 si M3);
   Art. 4. - (1) Autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 si N3, definite în conformitate cu RNTR 2, destinate circulatiei pe drumurile publice, având cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, trebuie echipate cu limitatoare de viteza.
   (2) Autovehiculele din categoriile M2 si M3 prevazute la alin. (1) pot circula pe drumurile publice numai daca sunt echipate cu un limitator de viteza reglat astfel încât viteza lor sa nu depaseasca 100 km/h.
   (3) Autovehiculele din categoriile M3 înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005, cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 10 tone, pot continua sa fie echipate cu limitatoare de viteza a caror viteza maxima este reglata la 100 km/h.
   (4) Autovehiculele din categoriile N2 si N3 prevazute la alin. (1) pot circula pe drumurile publice numai daca sunt echipate cu un limitator de viteza reglat astfel încât viteza lor sa nu depaseasca 90 km/h.
   (5) Cerintele prevazute la alin. (2)-(4) nu se aplica:
   a) autovehiculelor utilizate de catre fortele armate, protectia civila, pompieri, alte servicii de urgenta si forte responsabile pentru mentinerea ordinii publice;
   b) autovehiculelor a caror viteza maxima constructiva nu poate depasi limitele prevazute la alin. (2)-(4);
   c) autovehiculelor utilizate pentru teste rutiere în scopuri stiintifice;
   d) autovehiculelor utilizate numai pentru servicii publice în mediu urban.
   (6) Limitatoarele de viteza mentionate la alin. (2)-(4) trebuie sa satisfaca cerintele tehnice prevazute de Directiva 92/24/CEE. Totusi, toate autovehiculele prevazute la alin. (1) si înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005 pot continua sa fie echipate cu limitatoare de viteza care respecta cerintele tehnice stabilite de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.
   (7) Limitatoarele de viteza trebuie instalate de operatori economici autorizati de RAR, în conformitate cu legislatia în vigoare.
   Art. 5. - CTT se efectueaza pentru toate vehiculele aflate în circulatie pe drumurile publice din România, fara discriminari bazate pe nationalitatea conducatorului auto sau pe statul de înmatriculare ori punere în circulatie a vehiculului, tinându-se cont de necesitatea reducerii la minimum a costurilor si întârzierilor provocate conducatorilor auto si/sau operatorilor economici.
   Art. 6. - (1) Lucratorul Politiei Rutiere asigura oprirea vehiculelor în vederea efectuarii de catre inspectorul RAR a verificarilor prevazute prin prezentele reglementari.
   (2) Modul de selectare a vehiculelor ce urmeaza a fi supuse CTT trebuie sa urmareasca în special identificarea si oprirea acelor vehicule în cazul carora exista indicii privind o stare tehnica necorespunzatoare.
   Art. 7. - (1) Lucratorul Politiei Rutiere controleaza actele privind înmatricularea vehiculului respectiv.
   (2) Lucratorul Politiei Rutiere verifica, daca este cazul, existenta si valabilitatea certificatului de agreare pentru transportul marfurilor periculoase, corespunzator marfii transportate.
   (3) Dupa efectuarea controlului actelor privind înmatricularea vehiculului, inspectorul RAR va proceda la efectuarea verificarilor prevazute prin prezentele reglementari.
   (4) CTT cuprinde urmatoarele verificari:
   a) o inspectie vizuala a starii tehnice a vehiculului în stationare;
   b) o verificare a raportului de CTT întocmit recent sau o verificare a documentelor care atesta efectuarea ITP ori ITPI în statul de înmatriculare sau punere în circulatie a vehiculului si, în particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atesta ca vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 96/96/CE; si/sau
   c) o inspectie ce vizeaza detectarea defectiunilor privind starea tehnica a vehiculului. Aceasta inspectie se efectueaza asupra unuia, mai multor sau tuturor punctelor de control enumerate în raportul de CTT.
   (5) Dovada eliberata într-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabileste ca un autovehicul, precum si remorca sau semiremorca acestuia, înmatriculate în acest stat membru, au fost admise la o ITP care respecta cel putin prevederile Directivei 96/96/CE este recunoscuta ca având aceeasi valabilitate ca si dovada de ITP eliberata în România.
   (6) Pentru vehiculele comerciale înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI.
   Art. 8. - (1) Înainte de a proceda la o inspectie privind punctele de control enumerate în raportul de CTT, inspectorul RAR ia în considerare documentele care atesta efectuarea ITP ori ITPI si/sau un raport de CTT prezentat de conducatorul auto si care a fost întocmit recent fie de RAR, fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene.
   (2) Inspectorul RAR poate, de asemenea, sa ia în considerare un document eliberat de un centru de reparatii autorizat de RAR conform legislatiei în vigoare, care atesta efectuarea unor reparatii la vehiculul respectiv, prezentat, daca este cazul, de conducatorul auto.
   (3) Atunci când aceste documente si/sau raportul precizat mai sus furnizeaza proba ca o inspectie a fost deja efectuata în decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate în raportul de CTT, acest punct nu este controlat din nou decât în cazul în care acest control este justificat, în principal, de existenta unei defectiuni sau a unei neconformitati evidente.
   Art. 9. - (1) CTT se efectueaza pe baza planului de operatiuni prevazut în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentele reglementari.
   (2) Pentru vehiculele care detin un certificat de agreare pentru transportul marfurilor periculoase valabil conform prevederilor art. 7 alin. (2), inspectorul RAR va proceda la efectuarea operatiunilor de verificari suplimentare prevazute în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentele reglementari.
   (3) Cerinte privind încercarile si/sau controalele referitoare la sistemele de frânare, emisiile poluante, tahografele si limitatoarele de viteza sunt prevazute în anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentele reglementari.
   (4) Aparatura utilizata la CTT trebuie sa îndeplineasca conditiile precizate prin reglementarile RNTR 1 în vigoare.
   Art. 10. - (1) Pentru fiecare CTT se întocmeste un raport, al carui model este prevazut în anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentele reglementari.
   (2) Inspectorul RAR completeaza rubricile raportului de CTT referitoare la vehiculul inspectat si conditiile de efectuare a CTT, iar la rubrica privind punctele de control marcheaza punctele ce au fost controlate în conformitate cu planul de operatiuni.
   (3) Daca inspectorul RAR estimeaza ca importanta defectiunilor de întretinere ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind siguranta rutiera, de natura sa justifice o inspectie mai aprofundata, în special în ceea ce priveste frânarea, vehiculul poate fi supus unei inspectii mai complexe într-o statie de ITP autorizata de RAR conform legislatiei în vigoare si situata în apropiere.
   (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), se va aplica legislatia în vigoare privind circulatia pe drumurile publice.
   Art. 11. - (1) În cazul în care inspectorul RAR determina în urma verificarilor efectuate defectiuni majore sau periculoase în conformitate cu planul de operatiuni, marcheaza în rubrica privind punctele de control din raportul de CTT acele puncte la care au fost constatate astfel de neconformitati, iar la rubrica privind detalierea neconformitatilor constatate mentioneaza în clar toate defectiunile identificate.
   (2) În baza defectiunilor mentionate de inspectorul RAR, lucratorul Politiei Rutiere aplica sanctiunile prevazute de legislatia în vigoare privind circulatia pe drumurile publice si marcheaza masurile aplicate la rubrica privind rezultatele controlului din raportul de CTT.
   (3) Masurile aplicate de lucratorul Politiei Rutiere în conformitate cu legislatia privind circulatia pe drumurile publice au în vedere defectiunile constatate fie în timpul verificarilor prevazute la art. 7 alin. (4), fie în timpul inspectiei mai complexe prevazute la art. 10 alin. (3).
   (4) Raportul de CTT se retine de inspectorul RAR, o copie a acestuia fiind înmânata lucratorului Politiei Rutiere, iar o alta copie conducatorului auto.
   Art. 12. - RAR comunica Comisiei Europene, la fiecare 2 ani, înainte de 31 martie, datele colectate privind CTT pentru cei 2 ani precedenti si care se refera la numarul vehiculelor comerciale controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunzatoare din raportul de CTT si pe tari de înmatriculare, precum si punctele controlate si defectiunile constatate si marcate în rubrica privind punctele de control din raportul de CTT.
   Art. 13. - (1) RAR va asigura colaborarea cu serviciile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea Directivei 2000/30/CE. În acest scop, RAR va comunica acestor servicii persoanele de contact responsabile.
   (2) În cazul vehiculelor comerciale ce apartin unor nonrezidenti si la care în urma CTT au fost constatate defectiuni majore si/sau periculoase, în special de natura celor care duc la suspendarea utilizarii vehiculelor, RAR va asigura informarea serviciilor competente ale statului membru al Uniunii Europene de înmatriculare sau de punere în circulatie a vehiculelor respective, pe baza raportului de CTT. Aceasta nu va prejudicia consecintele aplicabile în conformitate cu legislatia nationala privind circulatia pe drumurile publice.
   (3) În cazul în care RAR a fost solicitat de serviciul competent al unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defectiuni majore si/sau periculoase la un vehicul comercial înmatriculat în România sa ia masuri împotriva contravenientului, RAR va comunica masurile luate.
   (4) În acest scop, la solicitarea RAR, Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative va cere detinatorului vehiculului respectiv prezentarea la RAR într-un interval de maximum 30 de zile pentru efectuarea unei verificari tehnice la sistemele la care au fost constatate defectiuni majore si/sau periculoase de catre serviciul competent al unui stat membru al Uniunii Europene.
   (5) În cazul nerespectarii de catre detinatorul vehiculului a obligatiilor prevazute la alin. (4), RAR va proceda la anularea din oficiu a valabilitatii ITP pentru vehiculul respectiv. RAR va aduce la cunostinta Directiei Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative anularea din oficiu a valabilitatii ITP a unui vehicul, în scopul informarii detinatorului vehiculului.
   Art. 14. - În scopul redobândirii certificatului de înmatriculare retinut de lucratorii Politiei Rutiere ca urmare a efectuarii CTT la un vehicul înmatriculat sau pus în circulatie în alt stat trebuie prezentat un document eliberat de un centru de reparatii autorizat de RAR conform legislatiei în vigoare si care atesta efectuarea remedierilor necesare la vehiculul respectiv.


Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
PLAN DE OPERATIUNI
pentru controlul tehnic în trafic
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Punctul                             Metoda                        Principale motive de respingere          Categorie defectiuni
                                                                                                                         --------------------
                                                                                                                         DMi    DMa      DP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0. IDENTIFICAREA VEHICULULUI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.1 Placa (placile) cu numarul       Inspectie vizuala                  a) Lipsa placii (placilor) cu numarul                    x
de inmatriculare (daca este                                                de inmatriculare sau placa (placi)
cerut de cerintele specifice)                                              neconforma cu standardul
                                                                        b) Placa (placile) cu numarul de                         x
                                                                           inmatriculare fixata necorespunzator
                                                                           (incat este posibil sa cada pe carosabil)
                                                                        c) Numarul de inmatriculare ilizibil total               x
                                                                        d) Numarul de inmatriculare ilizibil partial      x
                                                                        e) Neconcordanta cu documentele                          x
                                                                           vehiculului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.2 Identificarea vehiculului/       Inspectie vizuala                  a) Lipseste sau este poansonat                           x
sasiu, caroserie/numar                                                     neconform
de identificare                                                         b) Incomplet, ilizibil                                   x
                                                                        c) Neconcordanta cu documentele                          x
                                                                           vehiculului sau cu inregistrarile RAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.3 Alte probleme de identificare    Inspectie vizuala                  a) Cod motor diferit fata de documentele                 x
                                                                           vehiculului
                                                                        b) Tip motor diferit fata de documentele                 x
                                                                           vehiculului
                                                                        c) Placuta cu seria de motor prinsa atipic               x
                                                                           lipsa, serie de motor poansonata
                                                                           neconforma sau lipsa
                                                                        d) Categorie, subcategorie (rubrica                      x
                                                                           caroserie din CIV), culoare diferite
                                                                           fata de cele mentionate in documentele
                                                                           vehiculului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. SISTEMUL DE FRANARE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 Stare mecanica si functionare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1 Axul pedalei de actionare      Inspectia vizuala                  a) Pedala prea stransa pe ax                             x
a franei de serviciu                 a componentelor, in timp           b) Uzura avansata/joc excesiv                            x
                                     ce sistemul de franare             c) Lipsa siguranta pedala                                x
                                     este actionat
                                     Nota: Vehiculele cu
                                     servofrana trebuie
                                     inspectate cu motorul oprit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.2 Starea si cursa pedalei        Inspectia vizuala si auditiva      a) Cursa excesiva sau insuficienta                       x
de actionare a franei                a componentelor in timp            b) Pedala nu revine corect                               x
                                     ce sistemul de franare este        c) Lipsa imbracaminte pedala, fixare              x
                                     actionat                              incorecta, uzata, pedala deformata
                                     Nota: Vehiculele                   d) Pedala deformata excesiv,                             x
                                     cu servofrana trebuie                 care impiedica buna functionare a
                                     inspectate cu motorul oprita          celorlalte pedale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3 Pompa de vacuum,               Inspectia vizuala a                a) Presiune insuficienta pentru franare                          x
compresorul si rezervoarele          componentelor la presiunea            repetata (cel putin doua franari)
de aer                               normala de lucru,                     dupa declansarea semnalului de
                                     functionarea dispozitivului           avertizare (sau daca manometrul
                                     de avertizare, a supapei              indica o valoare de pericol)
                                     de protectie multicircuit si a     b) Supapa de protectie multicircuit sau                  x
                                     supapei de suprapresiune              supapa de suprapresiune nu
                                                                           functioneaza
                                                                        c) Pierdere de aer care provoaca                         x
                                                                           o scadere sensibila de presiune sau
                                                                           pierdere de aer perceptibila
                                                                        d) Deteriorare exterioara care poate                     x       x
                                                                           afecta functionarea sistemului
                                                                           de franare
                                                                        e) Pierderi mari de ulei la compresor             x
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
1.1.4 Manometru pentru               Verificarea functionarii           a) Functionare incorecta a indicatorului          x
presiune joasa sau indicator                                               sau a manometrului
                                                                        b) Nefunctionarea indicatorului sau a                    x
                                                                           manometrului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.5 Supapa de control              Inspectia vizuala si auditiva      a) Fisurata sau deteriorata, uzata                       x
pentru frana de stationare           a componentelor in timp ce            excesiv
                                     sistemul de franare este           b) Dispozitiv de actionare supapa defect                 x
                                     actionat                              sau supapa defecta
                                                                        c) Neetanseitate in sistem, conexiuni                    x
                                                                           slabe
                                                                        d) Functionare incorecta                                 x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.6 Frana de stationare,           Inspectia vizuala a                a) Sistemul de blocare nesigur                           x       x
levier de comanda, dispozitiv        componentelor in timp ce           b) Uzura excesiva a axului levierului             x      x
de blocare                           sistemul de franare este              sau a mecanismului cu clichet
                                     actionat                              al levierului
                                                                        c) Cursa prea mare (reglaj incorect)                     x       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.7 Supape de franare              Inspectia vizuala si auditiva      a) Supapa deteriorata sau neetansa                       x       x
(robineti de franare, supape         a componentelor in timp ce            (pierderi aer in exces)
de descarcare, regulatoare           sistemul de franare este           b) Supapa fixata necorespunzator                         x
de presiune etc.)                    actionat                           c) Pierderi de lichid de frana                           x       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.8 Dispozitive de cuplare         Deconectarea tuturor               a) Robineti de inchidere sau ventile cu                  x
pentru remorci echipate              sistemelor de franare,                etansare automata defecte
cu sistem de franare (electric       dispozitivelor de cuplare          b) Fixare necorespunzatoare                       x
si/sau pneumatic)                    dintre vehiculul tractor si        c) Montaj incorect                                       x
                                     remorca
                                     Inspectia vizuala si auditiva      d) Pierderi excesive de aer fara pericol                 x
                                     a componentelor in timp               de blocare a rotilor
                                     ce sistemul de franare este        e) Pierderi excesive de aer cu pericol                           x
                                     actionat                              de blocare a rotilor
                                                                        f) Functionare incorecta                                 x       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.9 Cilindri acumulatori,          Inspectie vizuala si auditiva      a) Deteriorate, corodate                          x      x
rezervoare de aer comprimat                                             b) Neetanse                                       x
                                                                        c) Robinet de purjare defect                             x
                                                                        d) Fixare nesigura/montaj incorect                       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.10 Dispozitiv de                 Inspectia vizuala a                a) Dispozitiv de servofrana deteriorat            x      x
servoasistare pentru frana,          componentelor in timp ce              sau ineficient
cilindrul principal (sisteme         sistemul de franare este           b) Cilindru principal defect                                     x
hidraulice)                          actionat                           c) Cilindru principal neetans                            x
                                                                        d) Fixare nesigura a cilindrului principal               x
                                                                        e) Cantitate insuficienta de lichid de frana             x
                                                                        f) Capacul rezervorului de lichid de frana        x
                                                                           lipsa
                                                                        g) Martor de nivel pentru lichid de frana         x
                                                                           aprins sau defect
                                                                        h) Functionare defectuoasa a dispozitivului       x
                                                                           de avertizare in caz de nivel insuficient
                                                                           al lichidului de frana(daca este prevazut
                                                                           de constructor)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.11 Conducte de frana rigide      Inspectia vizuala                  a) Risc de deteriorare sau rupere                                x
                                     a componentelor in timp            b) Neetanseitati la conducte                             x
                                     ce sistemul de franare este        c) Deteriorari sau coroziuni excesive                    x       x
                                     actionat                              ale conductelor
                                                                        d) Amplasare gresita a conductelor                x      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.12 Conducte flexibile            Inspectia vizuala a                a) Risc de deteriorare sau rupere                                x
(furtunuri) de frana                 componentelor in timp              b) Furtunuri defecte, puncte de frecare                  x
                                     ce sistemul de franare             c) Furtunuri prea scurte sau rasucite             x
                                     este actionat                      d) Neetanseitati la furtunuri sau racorduri              x       x
                                                                        e) Umflare excesiva a furtunurilor la presiune           x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.13 Garnituri de frana            Inspectie vizuala                  a) Lipsa garnituri frana                                         x
                                                                        b) Uzura foarte avansata                                 x
                                                                        c) Prezenta uleiului, unsorii care ataca                 x
                                                                           garniturile (la o roata)
                                                                        d) Prezenta uleiului, unsorii care ataca                         x
                                                                           garniturile (la mai multe roti)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.14 Tamburi de frana,             Inspectie vizuala                  a) Uzura foarte avansata (in functie                     x       x
discuri de frana                                                           de nr. rotilor), aparitie de santuri,
                                                                           fisuri, sparturi sau alte defectiuni
                                                                           care compromit siguranta
                                                                        b) Tamburi sau discuri ancrasate                         x       x
                                                                           cu ulei, unsoare etc (in functie
                                                                           de nr. rotilor)
                                                                        c) Platoul fixat gresit, joc platou                      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.15 Cabluri de frana,             Inspectia vizuala a                a) Lipsa cabluri sau elemente timonerie                          x
timonerie                            componentelor in timp              b) Cabluri deteriorate sau cu bucla                      x
                                     ce sistemul de franare             c) Componenta excesiv de uzata                           x       x
                                     este actionat                         sau corodata
                                                                        d) Jonctiuni ale cablului sau tijelor                    x
                                                                           nesigure
                                                                        e) Ghidaj cabluri deteriorat                             x
                                                                        f) Cursa insuficienta a timoneriei                       x
                                                                           care nu asigura actionarea franei
                                                                           de stationare
                                                                        g) Curse anormal de mari ale timoneriei                  x
                                                                           datorita reglajului incorect sau uzurii
                                                                           excesive
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.16 Cilindri de frana             Inspectia vizuala                  a) Cilindri fisurati sau deteriorati                             x
(inclusiv frane cu arc sau           a componentelor in timp            b) Cilindri neetansi                                     x       x
cilindri hidraulici)                 ce sistemul de franare             c) Cilindri fixati necorespunzator/montaj                        x
                                     este actionat                         incorect
                                                                        d) Coroziune excesiva a cilindrilor                      x
                                                                        e) Protectia de etansare la praf lipsa            x
                                                                           sau foarte deteriorata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.17 Regulator automat             Inspectia vizuala a                a) Timonerie defecta                                     x
al franarii in functie de incarcare  componentelor in timp              b) Timonerie reglata incorect                            x
                                     ce sistemul de franare             c) Mecanism gripat, ineficient                           x
                                     este actionat                      d) Supapa lipsa                                                  x
                                                                        e) Lipsa placutei cu datele tehnice               x
                                                                           principale (ptr. vehicule cls. III)
                                                                        f) Date ilizibile sau neconforme                  x
                                                                           cu cerintele specificate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.18 Leviere pentru came           Inspectie vizuala                  a) Mecanism gripat sau cursa excesiv                     x
cu reglaj automat                                                          de mare datorita reglajului incorect
                                                                           sau uzurii excesive
                                                                        b) Reglaj defectuos                                      x
                                                                        c) Incorect instalat                                     x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.19 Frana de incetinire           Inspectie vizuala                  a) Montaj incorect sau conexiuni nesigure                x
(in masura in care exista                                               b) Functionare defectuoasa                               x
sau este ceruta)                                                        c) Lipsa                                                 x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.20 Functionarea automata         Decuplarea dispozitivului          Frana remorcii nu actioneaza automat                             x
a franelor remorcii                  de franare dintre vehicul          la deconectarea dispozitivului de cuplare
                                     si remorca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.21 Intregul sistem de franare    Inspectie vizuala si auditiva      a) Alte dispozitive ale sistemului (pompa                x
                                                                           antigel, uscatorul de aer etc.) deteriorate
                                                                           la exterior sau corodate excesiv astfel
                                                                           incat afecteaza functionalitatea sistemului
                                                                           de franare
                                                                        b) Pierderi excesive de aer sau antigel                  x
                                                                        c) O componenta nesigura sau montata                     x
                                                                           neadecvat
                                                                        d) Reparatii necorespunzatoare sau                               x
                                                                           modificarea unei componente

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.22 Conectori tester              Inspectie vizuala                  a) Lipsa                                                 x
diagnosticare (unde acestia                                             b) Deteriorati, neutilizabili                            x
exista sau sunt obligatorii)                                            c) Neetanseitati                                  x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 Frana de serviciu, performanta si eficacitate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.1 Performanta                    Incercare pe un stand de           a) Forta de franare la o roata mai mica de               x
(E)                                  testare a fortelor de franare,        70% din forta de franare maxima
                                     actionare progresiva a franei         inregistrata la cealalta roata de pe
                                     pana la efortul maxim                 aceeasi axa
                                                                        b) Franare fara variatie graduala (blocare)                      x
                                                                        c) Timp de raspuns prea mare la una                      x
                                                                           dintre roti
                                                                        d) Variatie excesiva a fortei de franare
                                                                           in timpul fiecarei rotiri complete a rotii            x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.2 Eficacitate                    Incercare pe un stand de           Coeficient de franare mai mic de:                                x
(E)                                  testare a fortelor de franare,     - categoria M1, M2 si M3: 50%1)
                                     actionare progresiva a franei      - categoria N1: 45%
                                     pana la efortul maxim              - categoria N2 si N3: 43%2)
                                     sau verificare cu ajutorul         - categoria O2, O3 si O4: 40%3)
                                     decelerometrului (conform          Deceleratie mai mica decat valorile
                                     procedurii din RNTR 1)             echivalente ale coeficientilor de franare
                                                                        precizati anterior
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3 Frana de securitate (daca este actionata printr-un sistem separat), performanta si eficacitate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.1 Performanta                    Daca sistemul de franare de        a) Forta de franare pe o roata mai mica decat            x
(E)                                  securitate este separat               70% din forta de franare inregistrata la
                                     de sistemul de franare de             cealalta roata de pe aceeasi axa
                                     serviciu, se utilizeaza metoda     b) Franare fara variatie graduala (blocare)              x
                                     specificata la 1.2.1.              c) Sistemul automat de franare pentru remorca            x
                                                                           nu functioneaza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.2 Eficacitate                    Daca sistemul de franare de        Pentru toate categoriile de vehicule, un                         x
(E)                                  securitate este separat de         coeficient de franare mai mic de 50%4)
                                     sistemul de franare de             din coeficientul franei de serviciu indicat
                                     serviciu, se va utiliza metoda     la punctul 1.2.2 (sau deceleratie, dupa caz)
                                     specificata la 1.2.2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4. Frana de stationare, performanta si eficacitate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.1 Performanta                    Incercare pe un stand de           Frana nu functioneaza pe una sau pe mai                          x
(E)                                  testare a fortelor de franare      multe roti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.2 Eficacitate                    Incercare pe un stand de           Pentru toate categoriile de vehicule, un                         x
(E)                                  testare a fortelor de franare      coeficient de franare mai mic de 16%
                                     sau verificare cu ajutorul         sau, pentru ansambluri de vehicule, mai mic
                                     decelerometrului (conform          de 12% (raportat la masa totala maxima
                                     procedurii din RNTR 1)             autorizata a ansamblului de vehicule).
                                                                        Deceleratie mai mica decat valorile
                                                                        echivalente ale coeficientilor de franare
                                                                        precizati anterior.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5 Sistem antiblocare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.1 Sistem antiblocare (ABS)       Inspectie vizuala a                Functionare defectuoasa a dispozitivului de       x      x
                                     dispozitivului de avertizare       avertizare sau acesta indica o defectiune
                                                                        a sistemului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 SISTEMUL DE DIRECTIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 Stare mecanica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.1 Starea casetei de directie     Inspectie vizuala a casetei        a) Uzura excesiva a axului                                       x
                                     de directie in timpul rotirii      b) Deplasare excesiva a axului                           x       x
                                     volanului                          c) Neetanseitati                                  x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2 Fixarea casetei de directie    Inspectie vizuala a fixarii        a) Caseta de directie nu este fixata corect                      x
+ (E)                                casetei de directie in timp        b) Lipsa suruburilor de fixare sau suruburi                      x
                                     ce volanul este rotit stanga-         rupte
                                     dreapta (utilizand un detector     c) Caseta de directie deteriorata                        x       x
                                     de jocuri corespunzator,
                                     dupa caz)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.3 Starea mecanismului            Inspectie vizuala a                a) Miscare relativa intre componentele care                      x
de directie + (E)                    componentelor mecanismului            ar trebui sa fie fixe
                                     de directie in ceea ce priveste    b) Joc excesiv in articulatii                                    x
                                     starea acestora in timp ce         c) Fisuri sau deformari ale oricarei                             x
                                     volanul este rotit stanga-            componente
                                     dreapta (utilizand un detector     d) Absenta dispozitivelor de blocare                     x
                                     de jocuri corespunzator,           e) Aliniere defectuoasa a componentelor                  x
                                     dupa caz)                             (de exemplu, bara de conexiune, bara
                                                                           de comanda a directiei)
                                                                        f) Reparatii inadecvate, modificari                      x
                                                                        g) Burduf de protectie la praf lipsa sau          x
                                                                           deteriorat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.4 Functionarea                   Inspectie vizuala a modului        a) Cursa incompleta a mecanismului de                    x
mecanismului de directie             de functionare a                      directie la actionarea acestuia (lovirea
                                     mecanismului in timp ce               de o parte fixa a sasiului)
                                     volanul este rotit cu rotile       b) Limitatoare caseta directie nefunctionale             x
                                     pe sol si motorul in functiune     c) Nealiniere sau atingerea componentelor                x       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.5 Servodirectie                  Verificarea servodirectiei         a) Neetanseitati usoare sau excesive              x      x
                                     si a nivelului rezervorului        b) Lichid insuficient                             x      x
                                     hidraulic (daca este vizibil).     c) Mecanismul nu functioneaza                            x
                                     Cu rotile pe sol si cu motorul     d) Mecanism fisurat sau nesigur                                  x
                                     functionand, se verifica daca      e) Reparatii sau modificari neadecvate                   x
                                     servodirectia functioneaza         f) Cabluri/furtunuri deteriorate, corodate               x
                                     corect                                excesiv
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 Volanul si coloana de directie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.1 Starea volanului               Cu rotile pe sol, se oscileaza     a) Miscare relativa intre volan si coloana               x
                                     volanul dintr-o parte in alta,        de directie care indica un joc
                                     intr-un plan perpendicular         b) Absenta dispozitivului de retinere                            x
                                     pe coloana de directie, si se         (sigurantei) pe butucul volanului
                                     aplica de jos in sus si de sus     c) Fisurarea sau slabirea butucului, coroanei                    x
                                     in jos o forta slaba.                 sau a spitelor volanului
                                     Se inspecteaza vizual jocurile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.2 Coloana de directie            Se impinge si se trage             a) Deplasare excesiva a centrului volanului              x
                                     de volan in linie cu coloana;         in sus sau in jos
                                     se impinge de volan in diferite    b) Deplasare excesiva a capului coloanei                 x
                                     directii perpendiculare               radial fata de axa coloanei
                                     pe coloana de directie.            c) Cuplaj elastic deteriorat sau cardanic                x
                                     Se verifica vizual jocul              (joc anormal)
                                     si starea cuplajelor elastice      d) Fixare defectuoasa                                    x
                                     sau a altor articulatii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3 Jocuri in mecanismul           Cu motorul in functiune            Joc excesiv (de exemplu, deplasarea unui                 x
de directie                          in cazul vehiculelor cu            punct de pe coroana volanului care
                                     servodirectie si cu rotile         depaseste o cincime din diametrul volanului)
                                     in pozitie dreapta, se roteste
                                     usor volanul stanga-dreapta,
                                     pe cat posibil fara a misca
                                     rotile. Se verifica vizual
                                     miscarea libera
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
3 VIZIBILITATE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 Camp de vizibilitate             Inspectie vizuala de pe            Obstructionarea campului de vizibilitate al              x
                                     scaunul soferului                  soferului care ii afecteaza vederea in fata
                                                                        sau lateral
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 Starea geamurilor                Inspectie vizuala                  a) Parbriz sau alt geam fisurat sau cu            x      x
                                                                           transparenta neconforma cu cerintele
                                                                           specifice
                                                                        b) Parbriz sau alt geam neconform cu              x      x
                                                                           cerintele specifice
                                                                        c) Parbriz sau alt geam in stare                         x
                                                                           inacceptabila
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3 Oglinzi retrovizoare             Inspectie vizuala                  a) Oglinda lipsa sau nefixata conform            xdr    xst
                                                                           cerintelor specifice
                                                                        b) O oglinda care nu asigura vizibilitate        xdr    xst
                                                                           adecvata spre inapoi
                                                                        c) Oglinda deteriorata, lipsa sau fixata         xdr    xst
                                                                           nesigur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4 Stergatoare de parbriz           Inspectie vizuala si functionala   a) Stergatoare care nu functioneaza              xdr    xstg
                                                                        b) Lamela stergatorului lipsa sau                xdr    xstg
                                                                           in mod evident deteriorata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5 Spalatoare de parbriz            Inspectie vizuala si functionala   Spalatoare care nu functioneaza adecvat          Xdr    Xstg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6 Sistem de dezaburire             Inspectie vizuala si functionala   Sistem care nu functioneaza sau                   x
                                                                        in mod evident este deteriorat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 INSTALATIA ELECTRICA DE ILUMINARE, SEMNALIZARE SI AUXILIARA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 Faruri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala si functionala   a) Lipsa far sau dispersor                               x       x
                                                                        b) Sursa de lumina defecta                               x
                                                                        c) Dispersoare necorespunzatoare                         x
                                                                        d) Fixare nesigura care poate conduce                    x
                                                                           la caderea pe carosabil
                                                                        e) Fixare necorespunzatoare                       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.2 Verificare reglaj              Inspectie vizuala si functionala   a) Far reglat necorespunzator                            x
+ (E)                                                                   b) Sursa de lumina montata incorect               x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3 Comutator                      Inspectie vizuala si functionala.  a) Numarul de faruri aprinse simultan                    x
                                                                           nu este in conformitate cu cerintele
                                                                           specifice
                                                                        b) Functionarea dispozitivului de comanda                x
                                                                           defectuoasa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.4 Conformitatea                  Inspectie vizuala si               a) Becul, culoarea luminii emise, pozitia         x      x
cu cerintele specifice               functionala                           nu sunt in conformitate cu cerintele
                                                                           specifice
                                                                        b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa              x
                                                                           de lumina care reduc intensitatea luminii
                                                                           sau schimba culoarea luminii emise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.5 Dispozitive de reglare         Inspectie vizuala si               a) Dispozitivul nu functioneaza                   x
a farurilor in functie de            functionala                        b) Dispozitivul manual nu poate fi actionat       x
incarcare (atunci cand sunt                                                de pe scaunul soferului
obligatorii)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.6 Stergator de far +             Inspectie vizuala si               Stergatorul si/sau spalatorul nu functioneaza     x
spalator (atunci cand exista)        functionala
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2 Lampi de pozitie fata si spate, lampi de gabarit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala                  a) Lampa lipsa                                           x
                                     si functionala                     b) Sursa de lumina defecta                               x
                                                                        c) Dispersor lipsa sau si necorespunzator         x
                                                                        d) Lampa montata nesigur, cu pericol                     x
                                                                           de cadere pe carosabil
                                                                        e) Lampa montata nesigur                          x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.2 Conformitatea                  Inspectie vizuala si               a) Becul si culoarea luminii emise nu sunt in            x
cu cerintele specifice               functionala                           conformitate cu cerintele specifice
                                                                        b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa              x
                                                                           de lumina care reduc intensitatea luminii
                                                                           sau schimba culoarea luminii emise
                                                                        c) Intrerupatorul nu functioneaza conform                x
                                                                           cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3 Lampi de stop
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala si               a) Lipsa lampa                                           x       x
                                     functionala                        b) Sursa de lumina defecta                               x       x
                                                                        c) Dispersor lipsa, necorespunzator                      x
                                                                           sau decolorat
                                                                        d) Lampa montata nesigur, cu pericol                     x
                                                                           de cadere pe carosabil
                                                                        e) Lampa montata nesigur                          x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 Conformitatea                  Inspectie vizuala si               a) Becul, culoarea luminii emise sau pozitia             x
cu cerintele specifice               functionala                           nu este in conformitate cu cerintele
                                                                           specifice
                                                                        b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa              x
                                                                           de lumina care reduc intensitatea luminii
                                                                           sau schimba culoarea luminii emise
                                                                        c) Intrerupatorul nu functioneaza conform
                                                                           cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4 Lampi indicatoare de directie si lampi de avarie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala                  a) Lipsa lampa                                           x
                                     si functionala                     b) Sursa de lumina defecta                               x
                                                                        c) Dispersor necorespunzator                             x
                                                                        d) Lampa montata nesigur                          x      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.2 Conformitatea cu               Inspectie vizuala si               Culoarea luminii emise nu este in                        x
cerintele specifice                  functionala                        conformitate cu cerintele specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.3 Comutator                      Inspectie vizuala si               Intrerupatorul nu functioneaza conform                   x
                                     functionala                        cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.4 Frecventa de aprindere         Inspectie vizuala si               Ritmul aprinderii intermitente nu este                   x
intermitenta                         functionala                        conform cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5 Faruri de ceata fata si spate (in functie de dotarea vehiculului)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala si               a) Lipsa lampa                                    x
                                     functionala                        b) Sursa de lumina defecta                        x
                                                                        c) Dispersor necorespunzator                      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5.2 Conformitatea                  Inspectie vizuala si               a) Culoarea luminii emise nu este in                     x
cu cerintele specifice               functionala                           conformitate cu cerintele specifice
                                                                        b) Sistemul nu functioneaza conform               x
                                                                           cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
4.6 Lampi de mers inapoi (in functie de dotarea vehiculului)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.6.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala si functionala   a) Lipsa lampa                                    x
                                                                        b) Sursa de lumina defecta                        x
                                                                        c) Dispersor necorespunzator                      x
                                                                        d) Lampa montata nesigur                          x      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.6.2 Conformitatea cu               Inspectie vizuala si               a) Culoarea luminii emise nu este in              x
cerintele specifice                  functionala                           conformitate cu cerintele specifice
                                                                        b) Sistemul nu functioneaza conform               x
                                                                           cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.7 Lampa/lampi de iluminare a placii de inmatriculare spate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.7.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala si functionala   a) Lipsa lampa                                    x
                                                                        b) Sursa de lumina defecta                        x
                                                                        c) Dispersor necorespunzator                      x
                                                                        d) Lampa montata nesigur                          x      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.7.2 Conformitatea cu               Inspectie vizuala si               Sistemul nu functioneaza conform cerintelor       x
cerintele specifice                  functionala                        specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8 Catadioptri, dispozitive reflectorizante laterale si placi de identificare spate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8.1 Stare, fixare                  Inspectie vizuala                  a) Dispozitiv reflectorizant lipsa, defect        x
                                                                           sau deteriorat
                                                                        b) Dispozitiv reflectorizant montat nesigur       x
                                                                        c) Placi de identificare montate nesigur                 x
                                                                           cu pericol de cadere pe carosabil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8.2 Conformitatea cu               Inspectie vizuala                  Amplasare sau tip neconforme cu cerintele         x
cerintele specifice                                                     specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.9 Martori luminosi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.9.1 Stare si functionare           Inspectie vizuala si               Nefunctionali                                     x
                                     functionala
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.9.2 Conformitatea cu               Inspectie vizuala si               Neconformi cu cerintele specifice                 x
cerintele specifice                  functionala
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.10 Conexiuni electrice             Inspectie vizuala; daca este       a) Componente fixate nesigur                             x
dintre autovehiculul tragator        posibil, se va examina             b) Izolatie deteriorata                                  x
si remorca sau semiremorca           continuitatea dintre vehicule      c) Conexiunile electrice ale remorcii sau                x
                                                                           autovehiculului tragator nu functioneaza
                                                                           corect
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.11 Cablaj                          Inspectie vizuala, inclusiv        a) Cablaj securizat neadecvat                     x      x
                                     in compartimentul motor,           b) Izolatie deteriorata                                  x
                                     daca este accesibil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.12 Lampi neobligatorii             Inspectie vizuala si               a) Lampa nu este montata conform                  x
                                     functionala                           cerintelor specifice
                                                                        b) Functionarea lampii nu este conform            x
                                                                           cerintelor specifice
                                                                        c) Lampa montata nesigur (pentru exterior)        x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.13 Baterie(acumulator)             Inspectie vizuala                  a) Nefixata                                       x
                                                                        b) Scurgeri de lichid                             x
                                                                        c) Intrerupator defect (daca este prevazut)              x
                                                                        d) Sigurante defecte (daca sunt prevazute)               x
                                                                        e) Neventilata corespunzator (daca este cazul)           x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. PUNTI, JANTE, ANVELOPE SI MECANISM SUSPENSIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 Punti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.1 Punti                          Inspectie vizuala (utilizand       a) Punte rupta sau deformata                                     x
+ (E)                                un detector de jocuri, daca        b) Fixare nesigura pe vehicul                            x
                                     este necesar)                      c) Reparatii sau modificari                              x
                                                                           necorespunzatoare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.2 Fuzete                         Inspectie vizuala (utilizand       a) Fuzeta rupta                                                  x
+ (E)                                un detector de jocuri, daca        b) Uzura excesiva a pivotului fuzetei                    x
                                     este necesar). Se aplica              si/sau a bucselor
                                     o forta laterala sau verticala     c) Miscare excesiva intre fuzeta si puntea               x       x
                                     pe fiecare roata.                     rigida
                                                                        d) Pivotul fuzetei slabit sau cu joc in punte                    x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.3 Rulmenti roti                  Inspectie vizuala (utilizand       a) Joc excesiv la un rulment                             x
+ (E)                                un detector de jocuri, daca        b) Rulment prea strans, blocat                           x
                                     este necesar). Se roteste          c) Zgomot anormal constatat la rotirea rotii             x
                                     si se oscileaza roata sau
                                     se aplica o forta laterala
                                     pe fiecare roata.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2 Jante si anvelope
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.1 Butucul rotii                  Inspectie vizuala                  Piulite sau suruburi lipsa                               x       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.2 Jante                          Inspectie vizuala pe ambele        a) Janta fisurata sau defecta                            x       x
                                     parti ale fiecarei roti            b) Inelele elastice de retinere a anvelopei              x
                                                                           fixate incorect
                                                                        c) Janta deformata puternic                              x
                                                                        d) Dimensiunile sau tipul jantei nu sunt in              x
                                                                           conformitate cu vehiculul omologat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.3 Anvelope                       Inspectie vizuala a intregii       a) Dimensiunea anvelopei, capacitatea                    x
                                     anvelope prin deplasarea              de incarcare sau indicele de viteza nu sunt
                                     vehiculului inainte si inapoi         conform cerintelor specifice
                                     sau prin suspendarea               b) Anvelope pe aceeasi punte sau la roti                 x
                                     si rotirea rotii pentru vehicule      jumelate de dimensiuni diferite
                                     din clasa II                       c) Anvelope pe aceeasi punte de constructie       x
                                                                           diferita (radiala/diagonala)
                                                                        d) Deteriorari importante                                x
                                                                        e) Taieturi importante                                   x       x
                                                                        f) Adancimea profilului benzii de rulare                 x
                                                                           neconforma cu cerintele specifice
                                                                        g) Frecarea anvelopei de alte componente                 x       x
                                                                           ale caroseriei/sasiului
                                                                        h) Anvelope resapate neconforme cu                       x
                                                                           cerintele specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3 Mecanism suspensie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.1 Arcuri                         Inspectie vizuala (utilizand       a) Fixare necorespunzatoare a arcurilor pe               x       x
+ (E)                                un detector de jocuri, daca           sasiu sau punte
                                     este necesar)                      b) Componenta a arcului deteriorata sau                  x
                                                                           fisurata
                                                                        c) Arc lipsa                                             x

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
5.3.2 Amortizoare                    Inspectie vizuala                  a) Fixare necorespunzatoare                              x
                                                                           a amortizoarelor pe sasiu sau punte
                                                                        b) Amortizor neetans                              x
                                                                        c) Amortizor lipsa                                       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.3 Bare de torsiune, bare         Inspectie vizuala (utilizand       a) Fixare necorespunzatoare a unei                       x
si leviere ale suspensiei + (E)      un detector de jocuri, daca           componente pe sasiu sau punte
                                     este necesar)                      b) O componenta deteriorata, fisurata sau                x
                                                                           corodata excesiv
                                                                        c) Reparatii sau modificari                              x
                                                                           necorespunzatoare
                                                                        d) Lipsa bara stabilizatoare                             x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.4 Articulatiile suspensiei       Inspectie vizuala (utilizand       a) Lipsa bolt si/sau bucse de la articulatiile                   x
+ (E)                                un detector de jocuri daca            suspensiei
                                     este necesar)                      b) Uzura excesiva a boltului si/sau a                    x
                                                                           bucselor de la articulatiile suspensiei
                                                                        c) Burduful de protectie pentru praf lipsa
                                                                           sau deteriorat                                 x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.5 Suspensie pneumatica           Inspectie vizuala                  a) Sistem inoperabil, neetanseitati                      x       x
                                                                        b) O componenta defecta, modificata                      x
                                                                           sau deteriorata astfel incat ar putea
                                                                           afecta functionarea sistemului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 SASIU SI ELEMENTE ALE SASIULUI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 Sasiu sau cadru si elemente atasate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.1 Stare generala                 Inspectie vizuala                  a) Fisurarea sau deformarea oricarei parti               x       x
                                                                           sau element de structura
                                                                        b) Instabilitatea placilor de rigidizare sau             x       x
                                                                           a elementelor de fixare
                                                                        c) Coroziune excesiva care afecteaza
                                                                           rigidizarea ansamblului                               x       x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.2 Conducte de evacuare           Inspectie vizuala                  a) Sistem de evacuare fixat necorespunzator              x
si amortizoare de zgomot                                                   sau neetans
(sistem de evacuare gaze                                                b) Infiltrari de gaze arse in cabina sau                         x
arse)                                                                      compartimentul pasagerilor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.3 Rezervor de combustibil        Inspectie vizuala                  a) Rezervor sau conducte fixate neconform                x       x
si conducte alimentare                                                  b) Scurgeri de combustibil sau buson lipsa               x       x
(inclusiv rezervorul                                                       ori ineficient, neetans
de combustibil pentru                                                   c) Conducte deteriorate sau uzate prin                   x
dispozitivul de incalzire                                                  frecare
si conductele aferente)                                                 d) Robinetul de inchidere (daca este prevazut)           x
                                                                           nu functioneaza corect
                                                                        e) Risc de incendiu datorita:                                    x
                                                                        - scurgerilor de combustibil
                                                                        - protejarii incorecte a rezervorului sau
                                                                           a sistemului de evacuare
                                                                        - starii compartimentului motor
                                                                        f) Sistem GPL/GNC neconform cu cerintele                 x       x
                                                                           specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.4 Bare de protectie,             Inspectie vizuala                  a) Fixari necorespunzatoare sau deteriorari              x
protectie laterala                                                         care ar putea cauza raniri
si dispozitive de protectie                                             b) Dispozitiv in mod evident neconform cu         x      x
antiimpanare                                                               cerintele specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.5 Suport pentru roata            Inspectie vizuala                  a) Suport fisurat sau fixat necorespunzator              x
de rezerva (daca este                                                   b) Roata de rezerva fixata slab in suport                x
prevazut)                                                               c) Fixare defectuoasa a rotii de rezerva                         x
                                                                           cu pericol de cadere pe carosabil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.6 Mecanisme de cuplare           Inspectie vizuala si               a) Componenta defecta, deteriorata sau                           x
si echipament de remorcare           functionala atunci cand este          fisurata
+ (E)                                posibil (cu atentie marita         b) Uzura excesiva a unei componente                      x
                                     la orice dispozitiv                c) Element de cuplare defect                                     x
                                     de siguranta montat si/sau         d) Dispozitiv de siguranta care nu                       x       x
                                     la utilizarea calibrelor              functioneaza corect sau lipsa
                                     de masurare)                       e) Orice indicator care nu functioneaza                  x
                                                                        f) Reparatii sau modificari                              x
                                                                           necorespunzatoare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.7 Transmisie                     Inspectie vizuala                  a) Suruburi de siguranta, stifturi lipsa                 x
                                                                           sau slabe
                                                                        b) Uzura excesiva a lagarelor arborelui                  x
                                                                           de transmisie
                                                                        c) Uzura excesiva a articulatiilor                       x
                                                                        d) Cuplaje elastice deteriorate                          x
                                                                        e) Arbore incovoiat sau deteriorat                       x
                                                                        f) Carcasa lagarului fisurata                                    x
                                                                        g) Carcasa lagarului nesigura                            x
                                                                        h) Aparatoarea de praf lipsa sau deteriorata      x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.8 Suporti motor                  Inspectie vizuala                  Suporti deteriorati, lipsa sau fisurati                  x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2 Cabina si caroserie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.1 Stare                          Inspectie vizuala                  a) Panou, parte lipsa sau deteriorata                            x
                                                                           care ar putea produce raniri
                                                                        b) Parte lipsa sau deteriorata din panou                 x
                                                                        c) Montant nesigur                                       x
                                                                        d) Neetanseitati care permit infiltrarea                         x
                                                                           gazelor de carter sau a gazelor
                                                                           de evacuare in habitaclu
                                                                        e) Reparatii sau modificari                              x
                                                                           necorespunzatoare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.2 Montare                        Inspectie vizuala                  a) Caroserie sau cabina fixata                           x       x
                                                                           necorespunzator
                                                                        b) Caroserie/cabina amplasata                            x
                                                                           in mod evident inegal pe sasiu
                                                                        c) Elemente de fixare a caroseriei/                      x
                                                                           cabinei pe sasiu sau pe un element
                                                                           de structura lipsa sau nesigure
                                                                        d) Coroziune excesiva in punctele                        x
                                                                           de fixare a caroseriei
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.3 Usi si incuietori de usi       Inspectie vizuala                  a) Usa care nu se deschide/inchide corect                x
                                                                        b) Usa care se poate deschide accidental                         x
                                                                           sau usa care nu poate sta inchisa
                                                                        c) Usa, balamale, incuietori, montant lipsa              x
                                                                        d) Usa, balamale, incuietori, montant slabe       x
                                                                           sau deteriorate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.4 Podea                          Inspectie vizuala                  Podea nesigura sau deteriorata,                          x       x
                                                                        cu coroziuni strapunse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.5 Scaunul soferului              Inspectie vizuala                  a) Scaun lipsa sau cu structura deteriorata              x       x
                                                                        b) Mecanism de reglare care nu                           x
                                                                           functioneaza corect
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.6 Alte scaune                    Inspectie vizuala                  a) Scaune in stare proasta sau nesigure           x      x
                                                                        b) Scaune care nu sunt fixate conform                    x
                                                                           cerintelor specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.7 Comenzi necesare               Inspectie vizuala si               Orice comanda necesara utilizarii in                     x
conducerii                           functionala                        siguranta a vehiculului care nu
                                                                        functioneaza corect
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.8 Scari pentru acces             Inspectie vizuala                  a) Treapta sau grup de trepte nesigure            x
in cabina                                                               b) Treapta sau grup de trepte nesigure                   x
                                                                           sau intr-o stare care ar putea duce la
                                                                           ranirea utilizatorilor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.9 Alte echipamente               Inspectie vizuala                  a) Fixare necorespunzatoare a echipamentului             x
si accesorii interioare                                                    sau accesoriului, dupa caz
si exterioare                                                           b) Echipament sau accesoriu neconform             x      x
                                                                           cu cerintele specifice, dupa caz
                                                                        c) Scurgeri in cazul unui echipament              x
                                                                           hidraulic
                                                                        d) Scurgeri excesive in cazul unui                       x
                                                                           echipament hidraulic
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.10 Aparatori de noroi            Inspectie vizuala                  a) Lipsa, fixate necorespunzator sau              x      x
(aripi), dispozitive                                                       corodate excesiv
antiimproscare (daca au fost                                            b) Spatiu insuficient pentru roata                       x
prevazute de constructor)                                               c) Nu sunt in conformitate cu cerintele                  x
                                                                           specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
7 ALTE ECHIPAMENTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 Centuri de siguranta/catarame
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1.1 Siguranta montarii             Inspectie vizuala                  Puncte de ancoraj cu deteriorari importante              x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1.2 Stare                          Inspectie vizuala si functionala   a) Centuri de siguranta obligatorii lipsa                x
                                                                           sau nefixate
                                                                        b) Centura de siguranta deteriorata                      x
                                                                        c) Centura de siguranta neconforma                       x
                                                                        d) Catarama centurii deteriorata sau                     x
                                                                           nu functioneaza corect
                                                                        e) Retractor defect sau care nu                          x
                                                                           functioneaza corect
                                                                        f) Verificare martor centura siguranta            x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2 Martor air bag                   Inspectie vizuala                  Functionare defectuoasa martor air bag            x
(daca este prevazut)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3 Stingator de incendiu            Inspectie vizuala                  a) Lipsa                                                 x
                                                                        b) Nu este conform cu cerintele specifice                x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.4 Triunghi de presemnalizare       Inspectie vizuala                  a) Lipseste sau este incomplet                    x
                                                                        b) Nu este conform cu cerintele specifice         x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5 Trusa de prim ajutor             Inspectie vizuala                  Lipseste, este incompleta sau nu este             x
                                                                        conforma cu cerintele specifice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6 Cale de blocare a rotilor        Inspectie vizuala                  Lipsesc sau nu sunt in buna stare                 x      x
(daca sunt obligatorii)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.7 Avertizor sonor                  Inspectie vizuala                  a) Nu functioneaza                                       x
                                     si functionala                     b) Comanda nesigura                               x
                                                                        c) Nu este conform cu cerintele specifice                x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.8 Vitezometru                      Inspectie vizuala                  a) Nu este fixat conform cerintelor specifice            x
                                                                        b) Nu functioneaza                                       x
                                                                        c) Nu poate fi iluminat                           x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.9 Tahograf (daca este              Inspectie vizuala                  a) Autovehiculul nu este dotat cu tahograf               x
obligatoriu)                                                               conform cerintelor specifice
                                                                        b) Tahograf neomologat                                   x
                                                                        c) Dimensiune anvelope                                   x
                                                                           necorespunzatoare
                                                                        d) Placa de montare lipsa, ilizibila sau                 x
                                                                           cu termen de valabilitate expirat
                                                                        e) Sigilii sau alte elemente de protectie                x
                                                                           lipsa sau violate
                                                                        f) Falsificare sau manipulare evidenta                   x
                                                                        g) Functionare necorespunzatoare                         x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.10 Limitator de viteza             Inspectie vizuala                  a) Autovehiculul nu este dotat cu limitator              x
(daca este obligatoriu)              si functionala                        de viteza conform cerintelor specifice
+ (E)                                (daca echipamentul                 b) Functionare necorespunzatoare                         x
                                     este disponibil)                   c) Limitator de viteza neomologat                        x
                                                                        d) Placa de montare lipsa, ilizibila sau                 x
                                                                           cu termen de valabilitate expirat
                                                                        e) Sigilii sau alte elemente de protectie                x
                                                                           lipsa sau violate
                                                                        f) Viteza reglata este prea mare (daca
                                                                           se poate verifica)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 Zgomotul
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem de reducere                   Inspectie vizuala si auditiva      a) Nivel de zgomot excesiv                               x
a zgomotului                                                            b) Orice parte a sistemului de reducere                  x
                                                                           a zgomotului slaba, lipsa, deteriorata,
                                                                           fixata incorect sau modificata in mod
                                                                           evident astfel incat ar putea afecta
                                                                           in mod semnificativ nivelul de zgomot
                                                                        c) Orice parte a sistemului de reducere                          x
                                                                           a zgomotului nefixata corespunzator
                                                                           cu posibilitate de cadere pe carosabil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2 Emisii poluante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2.1 Emisii ale motoarelor cu aprindere prin scanteie (benzina/GPL)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2.1.1 Echipament                   Inspectie vizuala                  a) Echipament de control al emisiilor             x      x
de control al emisiilor                                                    montat de constructor lipsa sau defect
poluante                                                                   in mod evident
                                                                        b) Neetanseitati care ar putea afecta                    x
                                                                           semnificativ masurarea emisiilor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2.1.2 Emisii poluante + (E)        Pentru vehiculele supuse           a) Emisiile de CO(cor) depasesc                          x
                                     cerintelor privind controlul       1. pentru autovehiculele fara sistem de reglare
                                     emisiilor, masurare utilizand      perfectionat al emisiilor, la turatia de mers
                                     un analizor de gaze conform        in gol incet:
                                     cerintelor specifice. Pentru       - 4,5%; sau
                                     vehiculele echipate cu un          - 3,5%,
                                     sistem de diagnoza la bord,        in functie de anul fabricatiei;
                                     functionarea corecta a             2. pentru autovehiculele cu sistem de reglare
                                     sistemului de control al           perfectionat al emisiilor:
                                     emisiilor poate fi verificata      - la turatia de mers in gol incet: 0,5%;
                                     prin citirea                       - la turatia de mers in gol accelerat: 0,3%
                                     corespunzatoare a                  pentru autovehicule EURO 2;
                                     dispozitivului OBD si a            sau
                                     verificarii functionarii corecte   - la turatia de mers in gol: 0,3%;
                                     a sistemului OBD in locul          - la turatia de mers in gol accelerat: 0,2%,
                                     masurarii unor emisii              pentru autovehicule M1, M2 si N1, EURO 3
                                     in conformitate cu cerintele       sau EURO 4.
                                     specifice.                         b) Coeficientul lambda in afara                          x
                                     La motoarele cu alimentare         domeniului 1  0,03 sau in conformitate
                                     duala benzina/GPL,                 cu specificatia constructorului (la turatia
                                     controlul va fi efectuat           de mers in gol accelerat pentru autovehiculele
                                     pentru ambele moduri               cu sistem de reglare perfectionat al emisiilor)
                                     de functionare.                    c) OBD indica un defect de functionare                   x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2.2 Emisii ale motoarelor cu aprindere prin comprimare (motorina)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2.2.1 Echipament de control        Inspectie vizuala                  a) Echipament de control al emisiilor montat      x      x
al emisiilor poluante                                                      de constructor lipsa sau defect in
                                                                           mod evident
                                                                        b) Neetanseitati care ar putea afecta                    x
                                                                           semnificativ masurarea emisiilor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2.2.2 Opacitate                    Masurare in accelerare libera      Indice de opacitate mai mare de:                         x
+(E)                                 utilizand un opacimetru            - pentru motoarele cu aspiratie naturala:
                                     in conformitate cu cerintele          2,5 m-1,
                                     specifice.                         - pentru motoarele supraalimentate:
                                     Pentru autovehiculele              3,0 m-1,
                                     inmatriculate in alte              sau
                                     state cu an de fabricatie          - 1,5 m-1, pentru autovehiculele N1 echipate
                                     mai mic de 1980 nu se va           cu motoare EURO 4 si pentru
                                     efectua masurarea                  autovehiculele M2, M3, N2 si N3 echipate
                                     indicelui de opacitate.            cu motoare EURO 4, EURO 5 sau EEV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.3 ALTE ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.3.1 Emisii vizibile de fum         Examinare vizuala                  Fum in exces care ar putea impiedica
                                                                        vizibilitatea
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.3.2 Scurgeri de lichide            Examinare vizuala                  Orice scurgere in exces de lichid care                   x       x
                                                                        ar putea dauna mediului sau ar putea
                                                                        constitui un risc pentru siguranta altor
                                                                        utilizatori ai drumului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   1) 48% pentru vehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau fabricate înainte de 1 octombrie 1991
   2) 45% pentru vehiculele înmatriculate dupa 1988
   3) 43% pentru semiremorci si remorci cu protap înmatriculate dupa 1988
   4) 22% pentru vehicule N1, N2 si N3

    NOTA:
    E - verificare ce necesita utilizarea unui echipament specializat;
    DMi (defectiune minora) - defectiune tehnica ce nu are un efect semnificativ asupra sigurantei rutiere si protectiei mediului, precum si alte neconformitati minore (inclusiv în ceea ce priveste identificarea vehiculului);
    DMa (defectiune majora) - defectiune tehnica ce are un efect semnificativ asupra sigurantei rutiere (inclusiv în ceea ce priveste ceilalti participanti la trafic) si asupra protectiei mediului, precum si alte neconformitati majore (inclusiv în ceea ce priveste identificarea vehiculului);
    DP (defectiune periculoasa) - defectiune tehnica care constituie un risc imediat privind siguranta rutiera.
    În cazul defectiunilor majore si a celor periculoase, operatorul de transport/conducatorul auto trebuie notificat în scris, daca este cazul, despre interzicerea dreptului de circulatie pe drumurile publice pâna la remedierea defectiunilor.
    Un vehicul care prezinta defectiuni ce apartin mai multor grupe este încadrat în functie de cea mai importanta defectiune.
    În cazul defectiunilor ce pot fi încadrate în mai multe categorii, este responsabilitatea inspectorului care efectueaza verificarea de a încadra defectiunile în functie de severitatea lor.

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
VERIFICARI SUPLIMENTARE
pentru vehicule agreate pentru transportul anumitor marfuri periculoase
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Cablaje instalatie electrica  Inspectie vizuala (pentru zonele   a) Conductorii nu sunt izolati in mod corespunzator
                                 accesibile).                       b) Circuitele nu sunt protejate prin elemente fuzibile sau disjunctoare
                                 Se aplica vehiculelor EX/III, FL,     automate, cu exceptia urmatoarelor circuite:
                                 OX, AT                             - de la baterie la sistemele de pornire la rece si de oprire a motorului;
                                                                    - de la baterie la alternator;
                                                                    - de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau disjunctoare;
                                                                    - de la baterie la demarorul motorului;
                                                                    - de la baterie la cutia de comanda a sistemului de franare de incetinire,
                                                                      daca acesta este electric sau electromagnetic;
                                                                    - de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei
                                                                    c) Cablurile electrice nu sunt atasate sigur sau sunt plasate astfel incat
                                                                       conductorii nu sunt protejati corespunzator impotriva solicitarilor
                                                                       mecanice si/sau termice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Intrerupator principal        Inspectie vizuala.                 a) Intrerupatorul principal al bateriei (general) lipseste sau nu
al bateriei (general)            Se aplica vehiculelor EX/III, FL      functioneaza
                                                                    b) In cazul in care intrerupatorul principal este de tip monopolar, acesta
                                                                       nu este montat pe conductorul de alimentare (aceasta conditie se aplica
                                                                       doar vehiculelor inmatriculate pentru prima data dupa 1 iulie 2005)
                                                                    c) Lipseste sau nu functioneaza dispozitivul de comanda din cabina,
                                                                       care permite deconectarea si reconectarea intrerupatorului general
                                                                    d) Dispozitivul de comanda din cabina nu este usor accesibil sau nu
                                                                       este semnalizat distinct
                                                                    e) Dispozitivul de comanda din cabina nu este protejat impotriva
                                                                       actionarii involuntare fie printr-un capac de protectie, fie cu un dispozitiv
                                                                       de comanda cu miscare dubla
                                                                    f) In cazul in care este montat un dispozitiv de comanda suplimentar,
                                                                       acesta nu este identificat in mod distinct sau nu este protejat impotriva
                                                                       unei manevrari involuntare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Baterii de acumulatori        Inspectie vizuala.                 a) Bornele bateriei nu sunt izolate electric sau nu sunt acoperite de
                                 Se aplica vehiculelor                 capacul izolator al cutiei
                                 EX/II EX/III, FL                   b) Bateriile nu sunt fixate intr-o cutie bine ventilata (in cazul in care
                                                                       bateriile nu sunt situate in compartimentul motorului)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Instalatia electrica          Inspectie vizuala                  a) Conductorii situati in spatele cabinei conducatorului auto nu sunt
din spatele cabinei              (pentru zonele accesibile).           protejati impotriva socurilor, abraziunii si frecarii in timpul utilizarii
                                 Se aplica vehiculelor EX/III, FL      normale a vehiculului (exceptie fac cablurile senzorilor dispozitivelor
                                                                       ABS care nu necesita protectie suplimentara)
                                                                    b) Becurile din spatele cabinei au dulie filetata
                                                                    c) Conexiunile electrice dintre autovehicule si remorci nu sunt
                                                                       concepute astfel incat sa impiedice orice deconectare accidentala
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Cabina                        Inspectie vizuala.                 a) Toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut (daca este montat)
                                 Se aplica vehiculelor OX              nu sunt inchise ermetic sau nu sunt realizate din sticla securizata
                                                                    b) Intre cisterna si cabina sau scut (daca este montat) nu exista un
                                                                       spatiu liber de cel putin 150 mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Rezervoare de combustibil     Inspectie vizuala.                 a) In caz de scurgere, combustibilul poate sa vina in contact cu partile
                                 Se aplica vehiculelor EX/II,          incalzite ale vehiculului sau cu incarcatura
                                 EX/III, FL, OX                     b) Rezervoarele de benzina nu sunt echipate cu dispozitiv antiflacara
                                                                       eficient, care sa se adapteze la orificiul de umplere, sau cu un dispozitiv
                                                                       care permite mentinerea acestui orificiu inchis ermetic
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Sistem de evacuare            Inspectie vizuala                  a) Sistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) nu este
                                 (pentru zonele accesibile).           indreptat sau protejat astfel incat sa se evite orice pericol pentru
                                 Se aplica vehiculelor EX/II,          incarcatura ca urmare a incalzirii sau aprinderii
                                 EX/III, FL                         b) Partile sistemului de evacuare situate direct sub rezervorul de
                                                                       combustibil (diesel) nu se gasesc la o distanta de cel putin 100 mm de
                                                                       acesta sau nu sunt protejate printr-un ecran termic
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro

    CERINTE
privind încercarile si/sau controalele referitoare la sistemele
de frânare, emisiile poluante, tahografele si limitatoarele de viteza

   1. Conditii specifice privind sistemele de frânare
   1.1. Se impune ca fiecare parte a sistemului de frânare sa fie mentinuta în perfecta stare de functionare si sa fie corect reglata.
   1.2. Sistemul de frânare al vehiculului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele functii de frânare:
   a) pentru autovehicule, remorcile si semiremorcile lor, o frâna de serviciu capabila de a încetini vehiculul si de a-l opri de o maniera sigura, rapida si eficace, oricare ar fi starea sa de încarcare si declivitatea drumului pe care circula;
   b) pentru autovehicule, remorcile si semiremorcile lor, o frâna de stationare capabila de a mentine vehiculul oprit, oricare ar fi starea sa de încarcare si declivitatea drumului.
   1.3. În cazul verificarii efectuate pe standul de frânare trebuie respectate valorile minime privind coeficientii de frânare pentru frâna de serviciu si frâna de stationare, precum si valorile maxime privind dezechilibrele pe punti pentru frâna de serviciu si frâna de stationare, prevazute în Planul de operatiuni din anexele nr. 2 si 11 la Reglementarile RNTR 1.
   2. Conditii specifice referitoare la emisiile poluante
    Autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (benzina)
   A. Atunci când emisiile nu sunt limitate de un sistem de reglare perfectionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:
   1. inspectia vizuala a sistemului de evacuare, pentru a se verifica daca acesta este complet si într-o stare satisfacatoare si daca nu exista neetanseitati;
   2. inspectia vizuala a oricarui echipament de reglare a emisiilor instalat de constructor, pentru a se verifica daca acesta este complet si într-o stare satisfacatoare si daca nu exista neetanseitati.
    Dupa aducerea motorului la parametrii normali de functionare, tinând cont de recomandarile constructorului, se masoara concentratia emisiilor de monoxid de carbon (CO), cu motorul la mers în gol încet, cu ambreiajul decuplat.
    Continutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:
   (i) pentru autovehiculele fabricate pâna în anul 1986 inclusiv: CO(cor): 4,5% în vol.;
   (ii) pentru autovehiculele fabricate începând cu anul 1987: CO(cor): 3,5% în vol.
   B. Atunci când emisiile sunt controlate de un sistem de reglare perfectionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:
   1. inspectia vizuala a sistemului de evacuare, pentru a se verifica daca acesta este complet si într-o stare satisfacatoare si daca nu exista neetanseitati;
   2. inspectia vizuala a oricarui echipament de reglare a emisiilor instalat de catre constructor, pentru a se verifica daca este complet si într-o stare satisfacatoare si daca nu exista neetanseitati;
   3. determinarea eficacitatii sistemului de reglare a emisiilor prin masurarea valorii lambda si a continutului de CO din gazele de evacuare, conform dispozitiilor pct. 4 sau procedurilor propuse de constructor si agreate la omologarea de tip. Pentru fiecare dintre teste, motorul este adus la parametrii normali de functionare, conform recomandarilor constructorului vehiculului;
   4. emisii la iesirea din teava de evacuare - valori limita
    Continutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:
   (i) masurari efectuate la turatia de mers în gol încet, cu ambreiajul decuplat: continutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sa depaseasca valoarea CO(cor): 0,5% în vol.; el nu trebuie sa depaseasca valoarea CO(cor): 0,3% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limita indicate la linia A sau B a tabelului din sectiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificata prin Directiva 98/69/CE sau ulterior (autoturisme sau autovehicule comerciale usoare EURO 3 sau EURO 4);
   (ii) masurari efectuate cu motorul la turatia de mers în gol accelerat (cel putin 2.000 min-1), cu ambreiajul decuplat: continutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sa depaseasca valoarea CO(cor): 0,3% în vol.; el nu trebuie sa depaseasca valoarea CO(cor): 0,2% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limita indicate la linia A sau B a tabelului din sectiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificata prin Directiva 98/69/CE sau ulterior (autoturisme sau autovehicule comerciale usoare EURO 3 sau EURO 4);
    Lambda: 1+0,03 sau conform specificatiilor constructorului;
   5. Pentru autovehiculele echipate cu OBD, verificarea functionarii sistemului de reglare a emisiilor poluante [lit. (i)] se poate face pe baza indicatiilor dispozitivului OBD, verificând în acelasi timp si functionarea sistemului OBD.
    Autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare (Diesel)
   a) masurarea opacitatii fumului în accelerare libera, de la turatia de mers în gol încet la turatia de limitare a alimentarii, cu ambreiajul decuplat si comanda cutiei de viteze la punctul mort;
   b) aducerea motorului la parametrii normali de functionare a autovehiculului:
   1. autovehiculele pot fi controlate cu respectarea, din motive de securitate, cel putin a conditiei ca motorul sa fie cald si într-o stare mecanica satisfacatoare;
   2. sub rezerva dispozitiilor de la lit. d) pct. 2, niciun autovehicul nu poate fi respins fara a fi fost respectate urmatoarele conditii:
   (i) motorul trebuie sa fie cald: altfel spus, temperatura uleiului motorului masurata de o sonda în tubul jojei de ulei trebuie sa fie de cel putin 80 C sau sa corespunda temperaturii de functionare normale, daca aceasta este inferioara, ori temperatura blocului motor, masurata dupa nivelul radiatiei în infrarosu, trebuie sa atinga o valoare echivalenta. Daca din cauza configuratiei vehiculului nu este posibil sa se procedeze în acest mod, temperatura normala de functionare a motorului va putea fi stabilita altfel, de exemplu pe baza functionarii ventilatorului de racire;
   (ii) sistemul de evacuare trebuie curatat prin 3 accelerari libere sau printr-un mijloc echivalent;
   c) procedura de încercare
   1. inspectia vizuala a oricarui echipament de reglare a emisiilor instalat de constructor, pentru a se verifica daca este complet si într-o stare satisfacatoare si daca nu exista neetanseitati;
   2. motorul si, daca este cazul, turbocompresorul trebuie sa functioneze la turatia de mers în gol încet înainte de începerea fiecarui ciclu de accelerare libera. Pentru motoarele autovehiculelor grele, aceasta înseamna a se astepta cel putin 10 secunde dupa eliberarea comenzii de accelerare;
   3. la începerea fiecarui ciclu de accelerare libera pedala de accelerare trebuie apasata rapid si progresiv (în mai putin de o secunda), dar nu brutal, astfel încât sa se obtina debitul maxim al pompei de injectie si sa se atinga turatia de limitare a alimentarii, respectându-se valoarea specificata a timpului de baza;
   4. la fiecare ciclu de accelerare libera motorul trebuie ca, înainte sa fie eliberata comanda, sa atinga turatia de limitare a alimentarii sau, în cazul automobilelor cu transmisie automata, turatia indicata de constructor ori, daca aceasta nu este cunoscuta, doua treimi din turatia de limitare a alimentarii. Aceasta se poate asigura, de exemplu, prin supravegherea regimului motorului sau lasând sa treaca un timp suficient între momentul de actionare si cel de eliberare a pedalei de acceleratie, adica cel putin doua secunde pentru autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune si pentru autovehiculele destinate transportului de marfuri având o masa maxima tehnic admisibila mai mare de 3.500 kg.
   d) valori limita
   1. Nivelul opacitatii nu trebuie sa depaseasca valorile limita ale indicelui de opacitate (coeficientului de absorbtie), care sunt urmatoarele:
    Indice de opacitate (coeficient de absorbtie) maxim pentru:
   - motoare Diesel cu aspiratie naturala: 2,5 m-1;
   - motoare Diesel supraalimentate: 3 m-1;
   - o limita de 1,5 m-1 se aplica urmatoarelor vehicule omologate conform valorilor limita indicate:
   a) la linia B a tabelului din sectiunea 5.3.1.4. a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificata prin Directiva 98/69/CE (autovehicule comerciale usoare cu motor Diesel EURO 4);
   b) la linia B1 a tabelelor din sectiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificata prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele cu motor Diesel EURO 4);
   c) la linia B2 a tabelelor din sectiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificata prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele cu motor Diesel EURO 5);
   d) la linia C a tabelelor din sectiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificata prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele EEV),
    sau conform valorilor limita ce figureaza într-o modificare ulterioara a Directivei 70/220/CEE, modificata prin Directiva 98/69/CE, sau conform valorilor limita care figureaza într-o modificare ulterioara a Directivei 88/77/CEE, modificata prin Directiva 1999/96/CE.
   2. Autovehiculele nu trebuie respinse decât daca media aritmetica a valorilor masurate în cel putin ultimele 3 cicluri de accelerare libera depaseste valoarea limita, cu conditia sa nu se înregistreze diferente semnificative între turatiile minime masurate la ciclurile de acceelerare sau între turatiile maxime masurate la ciclurile de accelerare. Aceasta medie poate fi calculata ignorând valorile observate care se îndeparteaza cu mult fata de media masurata sau poate fi obtinuta printr-un alt mod de calcul statistic care tine cont de dispersia valorilor masurate.
   3. Pentru a evita efectuarea de încercari inutile, prin derogare de la dispozitiile lit. d) pct. 2, sunt admise autovehiculele pentru care valorile masurate în mai putin de 3 cicluri de accelerare libera sau dupa ciclurile de curatare vizate la lit. b) pct. 2 (ii) (sau aplicarea unui procedeu echivalent) sunt mai mici cu 0,5 m-1 fata de valorile limita precizate la lit. d) pct. 1.
   3. Conditii specifice privind tahografele si limitatoarele de viteza:
   a) În cadrul verificarii tahografului trebuie controlate urmatoarele:
   - se va verifica daca autovehiculul este echipat cu tahograf conform legislatiei în vigoare;
   - se va controla existenta marcii de omologare internationala sau a marcii de aprobare de model;
   - se va verifica daca dimensiunea anvelopelor este cea din documentele însotitoare ale autovehiculului;
   - se va controla prezenta si valabilitatea placii de montare a tahografului si, daca este cazul, se va efectua o captura fotografica a acesteia;
   - daca este posibil, se va verifica ca sigiliile tahografului si, daca este cazul, ale oricarui alt dispozitiv de protectie împotriva manipularii frauduloase sunt intacte, cum ar fi:
    extremitatile elementelor de legatura dintre aparatul de control propriu-zis si vehicul;
    adaptorul propriu-zis si introducerea lui în circuit;
    dispozitivul de comutare pentru vehiculele cu mai multe rapoarte de transmitere ale puntii motoare;
    elementele de legatura ale adaptorului si dispozitivului de comutare cu alte elemente ale instalatiei;
    carcasele aparatului de control, care trebuie sa protejeze aparatul împotriva accesului neautorizat;
    toate capacele care permit accesul la dispozitivele cu ajutorul carora se adapteaza constanta aparatului de control la coeficientul caracteristic al vehiculului;
   - daca este posibil, se va efectua un control vizual al asezarii cablurilor de antrenare, pieselor de antrenare si a cablurilor electrice;
   - daca este posibil, se va verifica dispozitivul de comutare (vehicule cu mai multe rapoarte în punte);
   - daca este posibil, se va verifica functionarea corecta a acelor inscriptoare;
   - daca este posibil, se va verifica buna functionare a tahografului.
    În cazul în care la verificarea tahografului se va proceda la deschiderea tahografului, pe diagrama acestuia se vor nota numele si prenumele inspectorului RAR, data si ora verificarii, se va semna si se va aplica stampila RAR.
    În cazul în care la verificarea tahografului se va proceda la desigilarea acestuia, se va completa Nota de desigilare în conformitate cu legislatia în vigoare. Aceasta nota se va întocmi în doua exemplare, din care unul se va atasa la raportul de CTT, iar celalalt se va înmâna conducatorului auto. În functie de rezultatul verificarii se va proceda la resigilarea tahografului cu sigiliile RAR.
   b) În cadrul verificarii limitatorului de viteza, trebuie controlate urmatoarele:
   - se va verifica daca autovehiculul este echipat cu limitator de viteza conform prezentelor reglementari;
   - se va verifica starea generala a aparatului;
   - se va controla existenta marcii de omologare;
   - daca exista, se va controla valabilitatea placii de montare a limitatorului de viteza;
   - daca este posibil, se va verifica ca sigiliile limitatorului de viteza si, daca este cazul, ale oricarui alt dispozitiv de protectie împotriva manipularii frauduloase sunt intacte;
   - daca este posibil, se va verifica ca limitatorul de viteza împiedica depasirea valorii vitezei maxime prescrise prin reglementari.


Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Raport de control tehnic în trafic Directiva 2000/30/CE
Roadside tehnical inspection report Directive 2000/30/EC
    ___________
   *) Anexa Nr. 4 este reprodusa în facsimil.
   

+--------------------------+--------------------+-------------------+------------------------------------------+-----+----------------+
|Data/ora efectuare CTT:   |                    |                   |Stat/Nr. inmatriculare:                   |     |                |
+--------------------------+--------------------+-------------------+------------------------------------------+-----+----------------+
|Loc efectuare CTT:        |                                        |       Serie certificat inmatriculare sau dovada retinere:       |
+--------------+-----+-----+-----+------+------------------+--------+                                                                 |
|Tip drum:     |  A  |     | DN  |      |      DJ/DC       |        |                                                                 |
+--------------+--+--+-----++----+------+--------+---------+--------+-------+------+---+------+-----+------+------+------+------+-----+
|   Vehicul nou   |         |    ITP expirata    |                  |CIV    |      | - |      |     |      |      |      |      |     |
+-----------------+---------+--------------------+------------------+-------+------+---+------+-+---+------+------+------+------+-----+
|    ITP falsa    |         |     Lipsa acte     |                  |Categorie omologare:1)     |                                     |
+-----------------+---------+----------+---------+------------------+---------------------------+-------------------------------------+
|Data expirare ITP:                    |                            |Categorie utilizare:1)     |                                     |
+--------------------------------------+-------+--------------------+---------------------------+-------------------------------------+
|Statie/Reprezentanta la care s-a efectuat ITP |                    |Marca si tip:              |                                     |
+-------------------------------+--------------+--------------------+---------------------------+-------------------------------------+
|Nr. inregistrare ITP:          |                                   |Serie caroserie/sasiu:     |                                     |
+-------------------------------+-----------------------------------+----------------+----------+---+----------------+----------------+
|Nr. stampila ITP:              |                                   |An fabricatie:  |              |Kilometraj:     |                |
+-------------------------------+-----------------------------------+----------------+--------------+----------------+----------------+
|Serie folie securizare:        |                                   |                            Tip motor                            |
+-------------------------------+-----------------------------------+-------+------+------------+---+----------+-----+----------+-----+
|                      Termen valabilitate ITP                      |  mas  |      |   mas K    |   |  mac N   |     |  mac T   |     |
+-------+--------+---------+--------+------------+------------------+-------+------++-----------+---+-+------+-+-----+----------+-----+
|6 luni |        |  1 an   |        |   2 ani    |                  | Tip tahograf  |    Analogic     |      |     Digital      |     |
+-------+--------+---------+----+---+--+-------+-+---------+--------+---------------+-----------------+------+------------------+-----+
|      Aplicare ecuson ITP      |  DA  |       |    NU     |        |                        Tip vehicul ADR2)                        |
+--------------------+-----+----+------+-------+-----------+--------+--------------+---------------+-----------------+----------------+
|    ITPI valabil    | NA  |    |  DA  |       |    NU     |        |    EX/II     |               |     EX/III      |                |
+--------------------+-----+----+------+-------+-----------+--------+-------+------+----+----------+----------+------+----+-----------+
|Conducator auto (nationalitate):                                   |  FL   |           |    OX    |          |    AT     |           |
+-------------------------------------------------------------------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+
|Operator de transport (nume si stat inregistrare):                                                                                   |
+-----------------------------+-----------------------+---------------------+---------------+----------------------+------------------+
|Valoare masurata emisii:     | ______________  %CO   | n >= 2000 rot/min:  | __________ %CO| lambda _____________ |k ____________ m-1|
+-----------------------------+-----------------------+---------------------+----+----------+-------+--------------+-+----------------+
|                               Puncte de control                                |    Controlate    |    Conforme    |   Neconforme   |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|0) identificare                                                                 |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|1a) sistem de franare si elemente ale sistemului de franare (inclusiv           |                  |                |                |
|eficacitate)3)                                                                  |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|1b) sistem de franare si elemente ale sistemului de franare                     |                  |                |                |
|(fara eficacitate)                                                              |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|2) sistem de directie                                                           |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|3) vizibilitate                                                                 |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|4) instalatie electrica de iluminare, semnalizare si auxiliara                  |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|5) punti, jante, anvelope, suspensie                                            |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|6) sasiu si elemente ale sasiului                                               |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|7) alte echipamente, inclusiv tahograf3) si limitator de viteza3)               |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|8) zgomot, emisii poluante3), scurgeri de carburant si/sau ulei                 |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|Verificari suplimentare vehicule agreate transport marfuri periculoase          |                  |                |                |
+--------------------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+----------------+
|                                                 Detaliere neconformitati constatate                                                 |
+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+------------+---------------------------------------+------------+
|                                                                   |            |Amenda contraventionala                |            |
+-------------------------------------------------------------------+            +---------------------------------------+------------+
|                                                                   |Rezultatele |Retinere Certificat inmatriculare      |            |
+-------------------------------------------------------------------+controlului +---------------------------------------+------------+
|                                                                   |            |Retinere Permis de conducere           |            |
+-------------------------------------------------------------------+            +---------------------------------------+------------+
|                                                                   |            |Imobilizare                            |            |
+-----------------+-------------------------------------------------+------------+------------------+--------------------+------------+
|Inspector RAR    |                                                 |Lucrator PR                    |                                 |
+-----------------+-----------+-------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+
|Semnatura inspector RAR      |                                     |Semnatura lucrator PR          |                                 |
+-----------------------------+-------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------+
|Luat la cunostinta conducator autovehicul (semnatura):             |                                                                 |
+------------+------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
|Mentiuni:   |                                                                                                                        |
+------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   1) În conformitate cu prevederile reglementarilor RNTR 2.
   2) În conformitate cu prevederile reglementarilor RNTR 3.
   3) În conformitate cu verificarile prevazute în anexa nr. 3 la prezentele reglementari.

    NOTA: Elementele mentionate cu caractere italice se completeaza numai pentru vehicule înmatriculate sau înregistrate în România.

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 620
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Am incercat sa il aranjez asa incat sa fie citirea cat mai usoara. Sunt informatii foarte interesante si utile.
Multumim pentru documentatie Domnului Viorel Balmez.