Autor Subiect: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003  (Citit de 32088 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« : Iunie 17, 2011, 04:52:44 pm »
REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003 privind omologarea de tip şi
eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de
tip a produselor utilizate la acestea
(la data 01-ian-2006 modificat de Anexa 1, punctul 1. din Ordinul 2218/2005 )

(la data 12-ian-2004 actul a fost reglementata de Ordinul 1/2004 )
(la data 18-mai-2003 actul a fost aprobat de Ordinul 211/2003 )

C APITOLUL 0:
( la data 01-ian-2006 Capitol 0, alin. (1) abrogat de Anexa 1, punctul 2. din Ordinul 2218/2005 )
(la data 01-ian-2006 Capitol 0, alin. (2) abrogat de Anexa 1, punctul 3. din Ordinul 2218/2005 )
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale. Definiţii
(la data 01-ian-2006 Capitol I modificat de Anexa 1, punctul 4. din Ordinul 2218/2005 )

1. Prezentele reglementări stabilesc:
a) procedura şi condiţiile tehnice pentru omologarea de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în
mai multe etape);
b) procedura de eliberare a cărţii de identitate pentru vehiculele rutiere pentru care a fost acordată
omologarea de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai multe etape);
c) procedura şi condiţiile tehnice pentru omologarea de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele
utilizate la acestea);
d) procedura şi condiţiile tehnice pentru omologarea de tip a produselor reglementate de directivele CE/CEE
sau de regulamentele CEE-O.N.U.

2. Prezentele reglementări se aplică la omologarea de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai
multe etape), omologarea de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea) şi eliberarea
cărţii de identitate în vederea înmatriculării sau înregistrării în România pentru următoarele categorii de
vehicule noi:
2.1. autovehicule complete, de bază, incomplete sau completate, destinate circulaţiei pe drumurile publice,
având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi pentru remorcile
acestora, cu excepţia vehiculelor care se deplasează pe şine, a tractoarelor agricole si forestiere, a maşinilor
pentru lucrări si a cvadriciclurilor;
2.2. tractoare agricole sau forestiere pe roţi ori pe şenile, având cel puţin două axe şi o viteză maximă
constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h, remorci agricole sau forestiere şi utilaje tractate
interschimbabile, agricole sau forestiere;
2.3. autovehicule cu 2 sau 3 roţi, având roţi jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile
publice, precum şi pentru cvadricicluri. Sunt exceptate:
a) autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h;
b) autovehiculele destinate să fie conduse de un pieton;
c) autovehiculele destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante;
d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora;
e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi
recreative, având 3 roţi simetrice plasate uria în faţă şi celelalte două în spate;
f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă
maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul
atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme, în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;
2.4. maşini autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau
forestier pe roţi şi având o viteză maximă constructivă cuprinsă între 6 şi 40 k'm/h;
2.5. remorci lente având o viteză maximă constructivă declarată mai mică sau egală cu 25 km/h şi care nu
sunt incluse în subpct. 2.1.

3. Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, la omologarea de tip a produselor în vederea introducerii
pe piaţă a produselor noi şi care sunt reglementate de directivele CE/CEE şi de regulamentele CEE-O.N.U.

4. Clasificarea vehiculelor rutiere pe categorii de omologare, definirea tipurilor de caroserie a acestora, precum
şi definirea claselor pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sunt prevăzute în anexa nr. 1 la
reglementări.

5. În sensul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următorul înţeles:

acordurile de la Geneva
- Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor
cu roţi, echipamentelor şi pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu
roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza
acestor prescripţii, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a
aderat prin Decretul nr. 371/1976, şi Acordul privind adoptarea de
reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi
echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe
autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin
Legea nr. 97/2002;

ansamblu de vehicule
- ansamblul format dintr-un autovehicul tractor şi unul sau două vehicule
tractate;

autoritate competentă (pentru omologarea de tip)
- autoritatea competentă a unui stat, responsabilă pentru toate aspectele
omologării de tip, în special pentru acordarea şi, dacă este cazul, retragerea de
certificate de omologare de tip, care asigură legătura cu autorităţile competente
ale altor state şi care este îndreptăţită să verifice dispoziţiile luate de constructor
pentru asigurarea conformităţii producţiei;

autovehicul
- vehiculul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia celui care
circulă pe şine;

categorie de vehicul
- orice grupă de vehicule care au caracteristici identice de concepţie;

certificat de conformitate CE
- documentul precizat în directivele-cadru, eliberat de constructor în scopul
certificării faptului că un anumit vehicul, omologat în conformitate cu prevederile
directivei-cadru, corespunde tuturor cerinţelor aplicabile în momentul fabricării şi
prin care se atestă că acesta poate fi înmatriculat sau pus în exploatare în toate
statele membre fără nici o inspecţie suplimentară;

certificat de omologare de tip
- documentul eliberat de autoritatea competentă pentru omologarea de tip, după
acordarea unei omologări de tip, şi care conţine informaţiile ce trebuie furnizate
de autoritatea competentă;

componentă, piesă
 - dispozitivul destinat să facă parte dintr-un vehicul, care trebuie să corespundă
prevederilor specifice cuprinse în prezentele reglementări şi care poate fi
omologat separat faţă de vehicul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod
expres prin prezentele reglementări;

constructor
- persoana fizică sau juridică care este, faţă de autoritatea competentă,
responsabilă pentru toate aspectele privind omologarea de tip şi asigurarea
conformităţii producţiei, indiferent dacă persoana este sau nu este direct asociată
la toate stadiile de construcţie ale unui vehicul sau produs.
Sunt, de asemenea,
consideraţi ca fiind constructori:
(i) orice persoană fizică sau juridică care concepe ori a conceput, realizează sau a
realizat pentru propriul uz un vehicul ori un produs;
(ii) orice persoană fizică sau juridică care, din momentul în care un vehicul sau un
produs a fost introdus pe piaţă, este răspunzătoare de conformitatea cu
prevederile legislaţiei aplicabile;
directivă de bază (specifică) - directivele precizate prin directivele-cadru, care se referă la omologarea de tip a
unui vehicul, a unui sistem al vehiculului, a unei componente sau a unei entităţi
tehnice;

directivă-cadru
- directiva care se referă la omologarea de tip a întregului vehicul;

dosarul constructorului
- documentaţia care cuprinde conţinutul total de date, desene, fotografii etc., care
trebuie furnizată serviciului tehnic sau autorităţii competente de către solicitantul
omologării de tip odată cu cererea oficială de omologare de tip, conform datelor
din fişele de informaţii;

dosar de omologare
- dosarul constructorului însoţit de rapoartele de încercări sau de alte documente
anexate de către serviciul tehnic ori de autoritatea competentă în desfăşurarea
exercitării sarcinii lor de serviciu;

entitate tehnică

- dispozitivul destinat să facă parte dintr-un vehicul care trebuie să corespundă
prevederilor specifice cuprinse în prezentele reglementări şi care poate fi
omologat separat faţă de vehicul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod
expres prin prezente de reglementări, dar numai în legătură cu unul sau mai multe
tipuri de vehicule;

introducere pe piaţă
- acţiunea de a face disponibile, pentru prima dată, contra cost sau gratuit,
produse noi în vederea vânzării sau utilizării;

fişă de informaţii
- documentul care conţine informaţiile pe care trebuie să le furnizeze solicitantul
omologării de tip;

încărcătură indivizibilă

- încărcătura care, în vederea transportării cu mijloace rutiere, nu poate să fie
divizată în două sau mai multe părţi decât cu cheltuieli exagerate şi care nu se
justifică ori comportă riscuri de deteriorare şi care nu poate, din motive privind
masa şi dimensiunile sale, să fie transportată de către un autovehicul, o remorcă,
un autotren rutier sau un autovehicul articulat, care corespunde cerinţelor
prezentelor reglementări;

masă maximă tehnic admisibilă
(masa totală maximă autorizată)
- masa maximă a unui vehicul, în funcţie de construcţia şi performanţele sale, şi
care este declarată de constructorul acestuia;
omologare comunitară (CE) de tip - procedura administrativă prin care un stat membru al Uniunii Europene certifică
faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau entitate tehnică îndeplineşte
condiţiile tehnice corespunzătoare unei directive specifice;
omologare comunitară (CE) de tip a
întregului vehicul

- procedura administrativă prin care un stat membru al Uniunii Europene certifică
faptul că un tip de vehicul complet îndeplineşte condiţiile tehnice corespunzătoare
unei directive-cadru în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia;
omologare comunitară (CE) de tip în
mai multe etape a întregului vehicul

- procedura administrativă prin care unul sau mai multe state membre ale Uniunii
Europene certifică faptul că un tip de vehicul de bază, incomplet sau completat
conform stării sale constructive, îndeplineşte condiţiile tehnice corespunzătoare
unei directive-cadru în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia. Poate fi
acordată pentru vehiculul completat, vehiculul de bază (de exemplu, şasiu
echipat) sau pentru alte trepte intermediare de montaj ale vehiculului;
« Ultima Modificare: Iunie 17, 2011, 05:00:43 pm de victor »

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #1 : Iunie 17, 2011, 05:03:37 pm »
omologare naţională de tip - procedura administrativă prin care RAR certifică faptul că un tip de vehicul sau
produs îndeplineşte condiţiile tehnice specifice aplicabile conform prezentelor
reglementări;
omologare naţională de tip a
întregului vehicul

- procedura administrativă prin care RAR certifică faptul că un tip de vehicul
complet îndeplineşte condiţiile tehnice aplicabile conform prezentelor reglementări
în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia;
omologare naţională de tip în mai
multe etape a întregului vehicul

- procedura administrativă prin care RAR certifică faptul că un tip de vehicul rutier
de bază, incomplet sau completat, îndeplineşte condiţiile tehnice aplicabile
conform prezentelor reglementări în vederea înmatriculării sau înregistrării
acestuia. Poate fi acordată pentru vehiculul completat, vehiculul de bază (de
exemplu, şasiu echipat) sau pentru alte trepte intermediare de montaj ale
vehiculului;

omologare internaţională (CEEO.
N.U.) de tip

- procedura administrativă prin care o parte contractantă a acordurilor de la
Geneva certifică faptul că un tip de vehicul, echipament, componentă sau piesă
îndeplineşte condiţiile tehnice corespunzătoare unui regulament CEE-O.N.U.
specific;

produs - sistemul, echipamentul, piesa, componenta sau entitatea tehnică, utilizată la
fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru
montare/utilizare ulterioară pe un vehicul omologat;

produs de origine - produsul utilizat la fabricarea unui vehicul şi care a echipat vehiculul la
omologarea de tip a acestuia;

produs de schimb - produsul destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat
pe acest vehicul;

produs de schimb de origine - produsul destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat
pe acest vehicul şi care este de aceeaşi calitate ca şi produsul de origine, fiind
fabricat conform specificaţiilor şi normelor de fabricaţie furnizate de constructorul
vehiculului pentru fabricarea produselor de origine sau produselor de schimb
destinate vehiculului respectiv. Sunt incluse şi produsele de schimb fabricate pe
aceeaşi linie de producţie ca şi produsele de origine;
prima înmatriculare, prima
înregistrare a unui vehicul

- înmatricularea sau înregistrarea pentru prima dată a unor vehicule rutiere noi;
regulament CEE-O.N. U. - regulamentul-anexă la acordurile de la Geneva;
reprezentantul constructorului - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau în Uniunea Europeană,
după caz, nominalizată legal de constructor pentru a-l reprezenta pe lângă
autoritatea competentă şi de a acţiona în numele său în domeniul prezentelor
reglementări;
serviciu tehnic - organizaţia sau organismul agreată/agreat ca laborator de încercări şi care
efectuează încercările sau inspecţiile în numele autorităţii competente a unui stat.

Această funcţie poate fi îndeplinită, de asemenea, de însăşi autoritatea
competentă. Serviciile tehnice trebuie să satisfacă normele armonizate referitoare
la funcţionarea laboratoarelor de încercări (EN 45001):
(i) un constructor nu poate fi agreat ca serviciu tehnic decât dacă reglementările
specifice prevăd acest lucru în mod expres;
(ii) în scopurile prezentelor reglementări, este acceptată utilizarea de către un
serviciu tehnic, cu acordul autorităţii competente, a unor instalaţii de încercare
care nu îi aparţin;
sistem, echipament - ansamblul de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea unei funcţii
specifice într-un vehicul şi care trebuie să îndeplinească prevederile cuprinse în
prezentele reglementări;
tip de vehicul - vehiculele dintr-o anumită categorie, identice cel puţin în ceea ce priveşte
aspectele esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea
de tip. Un tip de vehicul poate avea variante şi versiuni diferite;
variantă - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele
esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea de tip;
vânzare - comercializarea vehiculelor noi;
vehicul de bază - vehiculul incomplet, al cărui număr de identificare ca vehicul se păstrează în
timpul următoarelor etape ale procesului de omologare de tip în mai multe etape;
vehicul complet - vehiculul care a fost supus unui proces de omologare de tip într-o singură etapă
şi care îndeplineşte toate prevederile aplicabile ale prezentelor reglementări;
vehicul completat - vehiculul care a fost supus unui proces de omologare de tip în mai multe etape
şi care îndeplineşte toate prevederile aplicabile ale prezentelor reglementări;
vehicul incomplet - vehiculul care necesită completarea în cel puţin o etapă de fabricaţie pentru a
îndeplini toate prevederile aplicabile ale prezentelor reglementări;
vehicul (rutier) - sistemul mecanic care circulă pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare,
şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de
mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
vehicul (rutier) nou - vehiculul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei
utilizări, după caz;
versiune - vehiculele dintr-o anumită variantă, identice cel puţin în ceea ce priveşte
aspectele esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea


6. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:
(la data 01-ian-2006 Capitol I modificat de Anexa 1, punctul 5. din Ordinul 2218/2005 )
CAPITOLUL II: Omologarea de tip
(la data 01-ian-2006 Capitol II modificat de Anexa 1, punctul 6. din Ordinul 2218/2005 )
SECŢIUNEA I: Condiţii generale
1. Pentru vehiculele menţionate în continuare RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau
vânzării, numai dacă acestea deţin omologare naţională de tip a întregului vehicul valabilă, în conformitate cu
prevederile secţiunii a II-a din prezentul capitol:
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 1. modificat de Anexa 1, punctul 1. din Ordinul 1699/2006 )
1.1. autovehicule complete, de bază, incomplete sau completate, destinate circulaţiei pe drumurile publice,
având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi pentru remorcile
acestora, cu excepţia vehiculelor care se deplasează pe şine, a tractoarelor agricole şi forestiere, a maşinilor
pentru lucrări şi a cvadriciclurilor;
1.2. tractoare agricole şi forestiere pe roţi având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă cuprinsă
între 6 şi 40 km/h;
1.3. autovehicule cu 2 sau 3 roţi, având roţi jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile
publice, precum şi pentru cvadricicluri. Sunt exceptate:
a) autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h;
b) autovehiculele destinate să fie conduse de un pieton;
c) autovehiculele destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante;
d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora;
e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi
recreative, având 3 roţi simetrice plasate uria în faţă şi celelalte două în spate;
f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă
maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul
atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;
1.4. maşini autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau
forestier pe roţi şi având o viteză maximă constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h;
1.5. remorci lente având o viteză maximă constructivă declarată mai mică sau egală cu 25 km/h şi care nu
sunt incluse la subpct. 1.1.
1.6. La omologarea de tip a întregului vehicul pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care păstrează
caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau forestier pe roţi şi având o viteză maximă constructivă
cuprinsă între 6 şi 40 km/h (subpct. 1.4) se aplică condiţiile tehnice aplicabile pentru tractoarele agricole sau
forestiere pe roţi, având cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h
(subpct. 1.2), cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd în mod expres alte dispoziţii.
1.7. La omologarea de tip a întregului vehicul pentru remorcile lente având o viteză maximă constructivă
declarată mai mică sau egală cu 25 km/h (subpct. 1.5) se aplică condiţiile tehnice aplicabile la celelalte
categorii de vehicule, în funcţie de categoria autovehiculului tractor.
de tip.
CE - Comunitatea Europeană;
CEE - Comunitatea Economică Europeană;
CEE-O.N.U. - Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
CIV - cartea de identitate a vehiculului;
GNC - gaz natural comprimat;
GPL - gaz petrolier lichefiat;
MTCT - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
OBD - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un
autovehicul (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza
probabilă a unei defecţiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate în
memoria calculatorului autovehiculului);
OBM - sistem de măsurare privind emisiile poluante, cu care este echipat un
autovehicul cu motor cu aprindere prin comprimare;
RAR - Registrul Auto Român - R.A.;
VIN - numărul de identificare a unui vehicul (combinaţie structurală de caractere
atribuite unui vehicul de constructorul său în vederea identificării în conformitate
cu SR ISO 3779:1996);
WMI - codul de identificare a constructorului unui vehicul.

2. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele menţionate în continuare RAR
eliberează CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării, numai dacă acestea deţin omologare CE de tip a
întregului vehicul valabilă, pe baza Certificatului de conformitate CE emis de constructor, fără efectuarea de
încercări suplimentare:

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #2 : Iunie 17, 2011, 05:04:17 pm »
2.1. autovehiculele din categoria M1 echipate cu motoare cu ardere internă, în conformitate cu
prevederile Directivei 70/156/CEE;
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 2., subpunctul 2.1.. modificat de Anexa 1, punctul 2. din Ordinul
1699/2006 )
2.2. tractoarele agricole sau forestiere pe roţi ori pe şenile (categoriile T şi C), având cel puţin două axe şi o
viteză maximă constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h, remorcile agricole sau forestiere (categoria R) şi
utilajele tractate interschimbabile, agricole ori forestiere (categoria S), în conformitate cu prevederile
Directivei 2003/37/CE;
2.2.1. pentru vehiculele din categoriile T1, T2 şi T3 prevederile subpct. 2.2 se aplică:
a) noilor tipuri de vehicule începând cu data aderării României la Uniunea Europeană;
b) tuturor vehiculelor noi înmatriculate sau înregistrate începând cu 1 iulie 2009;
2.2.2. pentru alte categorii de vehicule decât cele precizate la subpct. 2.2.1, după ce toate directivele
specifice pentru o categorie de vehicule definită în anexa nr. II la Directiva 2003/37/CE au fost adoptate,
prevederile subpct. 2.2 se vor aplica:
a) la 3 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru noile
tipuri de vehicule;
b) la 6 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru toate
vehiculele noi ce urmează să fie înmatriculate sau înregistrate.
2.2.3. RAR poate, la cererea constructorului, să aplice prevederile subpct. 2.2 la un nou tip de vehicul
începând cu data intrării în vigoare a tuturor directivelor specifice respective, dar nu mai devreme de data
aderării României la Uniunea Europeană;
2.3. autovehiculele cu 2 sau 3 roţi (categoria L), având roţi jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe
drumurile publice, precum şi cvadricicluri, în conformitate cu prevederile Directivei 2002/24/CE. Sunt
exceptate:
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 2., subpunctul 2.3.. modificat de Anexa 1, punctul 3. din Ordinul
1699/2006 )
a) autovehiculele având o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 6 km/h;
b) autovehiculele destinate să fie conduse de un pieton;
c) autovehiculele destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante;
d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afara acestora;
e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afara drumurilor publice şi pentru activităţi
recreative, având 3 roţi simetrice plasate uria în faţă şi celelalte două în spate;
f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continuă
maximă de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul
atinge o viteză maximă de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat.
3. De la data aderării României la Uniunea Europeană, RAR acordă omologare CE de tip a întregului vehicul
pentru categoriile de vehicule precizate la pct. 2, după cum urmează:
3.1. pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, în conformitate cu prevederile Directivei
70/156/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2006/40/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 3., subpunctul 3.1.. modificat de Anexa 1, punctul 4. din Ordinul
1699/2006 )
3.2. pentru categoriile de vehicule precizate la subpct. 2.2, în conformitate cu prevederile
Directivei 2003/37/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2005/67/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 3., subpunctul 3.2.. modificat de Anexa 1, punctul 5. din Ordinul
1699/2006 )
3.2.1. pentru vehiculele din categoriile T1, T2 şi T3, prevederile subpct. 3.2 se aplică:
a) noilor tipuri de vehicule începând cu data aderării României la Uniunea Europeană;
b) tuturor vehiculelor noi înmatriculate sau înregistrate începând cu 1 iulie 2009;
3.2.2. pentru alte categorii de vehicule decât cele precizate la subpct. 3.2.1, după ce toate directivele
specifice pentru o categorie de vehicule definită în anexa nr. II la Directiva 2003/37/CE au fost adoptate,
prevederile subpct. 3.2 se vor aplica:
a) la 3 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru noile
tipuri de vehicule;
b) la 6 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru toate
vehiculele noi ce urmează să fie înmatriculate sau înregistrate.
3.2.3. RAR poate, la cererea constructorului, să aplice prevederile subpct. 3.2 la un nou tip de vehicul
începând cu data intrării în vigoare a tuturor directivelor specifice respective, dar nu mai devreme de data
aderării României la Uniunea Europeană.
3.3. pentru categoriile de vehicule precizate la subpct. 2.3, în conformitate cu prevederile
Directivei 2002/24/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2005/30/CE.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 3., subpunctul 3.3.. modificat de Anexa 1, punctul 6. din Ordinul
1699/2006 )
3.3.1. Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu
există o omologare naţională de tip valabilă pentru vehiculul de bază.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune I, punctul 3., subpunctul 3.3.. completat de Anexa 1, punctul 7. din Ordinul
1699/2006 )
4. Introducerea pe piaţă a produselor noi reglementate de directivele CE/CEE sau regulamentele CEE-O.N.U.
este admisă numai dacă acestea sunt omologate de tip.
5. În vederea introducerii pe piaţă a produselor precizate la pct. 4, RAR acordă omologarea naţională de tip
(sau omologare CEE-O.N.U. de tip, dacă prin prezentele reglementări este prevăzută această echivalare)
pentru aceste produse, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.
6. Sunt exceptate de la procedura de omologare naţională de tip produsele noi care deţin omologare CE de tip
sau omologare CEE-O.N.U. de tip.
7. Sunt exceptate de la procedura de omologare naţională de tip produsele noi de origine şi produsele noi de
schimb de origine.
8. De la data aderării României la Uniunea Europeană, introducerea pe piaţă a sistemelor, componentelor şi
entităţilor tehnice noi reglementate de directivele CE/CEE este admisă numai dacă acestea deţin omologare CE
de tip (sau omologare CEE-O.N.U. de tip, dacă prin prezentele reglementări este prevăzută această
echivalare).
9. De la data aderării României la Uniunea Europeană, RAR acordă omologarea CE de tip pentru sistemele,
componentele şi entităţile tehnice noi reglementate de directivele CE/CEE, în conformitate cu prevederile
prezentelor reglementări.
10. La cererea solicitantului omologării de tip, RAR acordă omologarea CEE-O.N.U. de tip pentru
echipamentele, componentele şi piesele noi reglementate de regulamentele CEE-O.N.U., în conformitate cu
prevederile prezentelor reglementări.
11. În vederea introducerii pe piaţă a produselor noi omologate de tip, acestea trebuie să respecte prevederile
legale referitoare la inscripţionare, marcare, atestarea conformităţii şi acordarea garanţiei.
12. RAR acordă omologarea naţională de tip, omologarea CEE-O.N.U. de tip şi, de la data aderării României la
Uniunea Europeană, omologarea CE de tip pentru vehicule în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea, în
conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, ale regulamentelor CEE-O.N.U. şi ale directivelor
specifice, după caz.
13. La acordarea omologării CE de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai multe etape), a
vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea), a sistemelor, a componentelor şi a entităţilor
tehnice se vor respecta prevederile administrative în conformitate cu anexele la directivele-cadru sau
directivele specifice în baza cărora se acordă omologarea CE de tip (definiţii, modelul fişei de informaţii,
modelul numărului de omologare de tip, modelul mărcii de omologare de tip, verificarea conformităţii
producţiei etc).
14. La acordarea omologării CEE-O.N.U. de tip a vehiculelor, a echipamentelor, a componentelor şi a pieselor
se vor respecta prevederile administrative în conformitate cu anexele la regulamentele CEE-O.N.U. În baza
cărora se acordă omologarea CEE-O.N.U. de tip (definiţii, modelul fişei de informaţii, modelul numărului de
omologare de tip, modelul mărcii de omologare de tip, verificarea conformităţii producţiei etc).

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #3 : Iunie 17, 2011, 05:04:45 pm »
SECŢIUNEA II: Omologarea naţională de tip a întregului vehicul şi omologarea
naţională de tip a vehiculelor şi a produselor
1. Domeniul de aplicare
1.1. Prevederile prezentei secţiuni se aplică la omologarea naţională de tip a întregului vehicul (într-o singură
etapă sau în mai multe etape), la omologarea naţională de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele
utilizate la acestea), precum şi la omologarea naţională de tip a produselor care sunt reglementate de
directivele CE/CEE sau regulamentele CEE-O.N.U.
2. Definiţii
2.1. În cadrul prezentei secţiuni, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna activităţile sau
cerinţele comune pentru omologarea naţională de tip a întregului vehicul (într-o singură etapă sau în mai
multe etape), pentru omologarea naţională de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la
acestea) şi pentru omologarea naţională de tip a produselor care sunt reglementate de directivele CE/CEE
sau regulamentele CEE-O.N.U.
2.2. În sensul prezentei secţiuni, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:
- convenţie de supraveghere - convenţia de supraveghere încheiată între RAR şi solicitantul omologării de
tip în vederea verificării de către RAR a conformităţii vehiculului sau produsului comercializat cu cel
omologat;
- chemarea vehiculelor - notificarea deţinătorilor vehiculelor în vederea prezentării acestora pentru
remedierea, pe cheltuiala constructorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, a necqnformităţilor
sistematice şi majore referitoare la caracteristicile de omologare constatate la vehiculele comercializate;
- importator - orice persoană juridică română care comercializează vehicule sau produse noi fabricate în
afara României şi care poate pune la dispoziţie RAR documentele necesare omologării de tip (conform
cerinţelor precizate la subpct. 3.2).
3. Cererea pentru acordarea omologării de tip
3.1. Cererea pentru acordarea omologării de tip va fi înaintată RAR de către constructorul vehiculului sau
produsului, reprezentantul acestuia sau importatorul, persoană juridică română. Cererea trebuie să fie
însoţită de dosarul constructorului.
3.2. Dosarul constructorului trebuie să conţină, pe lângă documentaţia tehnică necesară, după caz:
a) copie de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului
omologării de tip;
b) copie de pe documentul prin care constructorul, dacă este cazul, împuterniceşte solicitantul omologării
de tip;
c) copie de pe certificatul sistemului de urmărire a calităţii sistemului de producţie (în cazul în care nu
există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară a calităţii sistemului de producţie, în baza
căruia RAR va efectua un audit de produs);
d) lista cu toate certificatele de omologare de tip acordate în baza prevederilor specifice din prezentele
reglementări (anexa nr. 2 la reglementări), a directivelor specifice CEE/CE sau a regulamentelor CEE-O.N.U.
pentru vehiculul ce se doreşte a fi omologat, în cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
e) copii de pe certificatele de omologare de tip acordate în baza prevederilor specifice din prezentele
reglementări (anexa nr. 2 la reglementări), a directivelor specifice CEE/CE sau a regulamentelor CEE-O.N.U.
pentru vehiculul respectiv (în forma completă: comunicare, raport de încercări, specificaţie tehnică şi
desene, după caz), în cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
f) desenul plăcuţei constructorului vehiculului, cu explicitarea datelor inscripţionate, explicitarea
semnificaţiei caracterelor din numărul de identificare a vehiculului (VIN), desenele cu amplasarea
mijloacelor de identificare, în cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
g) specificaţia tehnică în limba română a vehiculului sau produsului ce se doreşte a fi omologat de tip;
h) certificatul de conformitate CE al unui vehicul în original, astfel cum este definit de directivele-cadru, în
cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
i) manualul de utilizare în limba română.
3.3. În cazul unei omologări naţionale de tip în mai multe etape a întregului vehicul, documentele ce trebuie
anexate cuprind:
- în prima etapă, acele părţi ale dosarului constructorului şi certificatele de omologare de tip cerute pentru
un vehicul complet, corespunzător etapei de construcţie a vehiculului de bază;
- în a doua etapă şi următoarele, acele părţi ale dosarului constructorului şi certificatele de omologare de
tip care se referă la etapa curentă de fabricaţie, precum şi o copie a certificatului de omologare de tip a
întregului vehicul pentru vehiculul de bază sau incomplet, care a fost eliberat corespunzător etapei
constructive anterioare. În plus, constructorul va furniza lista completă a modificărilor şi completărilor pe
care le-a adus vehiculului de bază sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în
această etapă, precum şi manualul de carosare/transformare al constructorului vehiculului de bază, cu
informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea
constructorului vehiculului de bază).
3.4. În cazul solicitării omologării naţionale de ţip a întregului vehicul pentru mai multe variante/versiuni ale
aceluiaşi tip de vehicul, dosarul constructorului trebuie să cumuleze toate caracteristicile tehnice ale
vehiculelor respective, din care să reiasă clar diferenţele dintre acestea în ceea de priveşte datele ce se
înscriu în CIV. În vederea omologării, RAR va stabili unul sau mai multe vehicule reprezentative ce vor fi
prezentate la verificări şi va acorda număr de omologare naţională de tip a întregului vehicul pentru fiecare
variantă/versiune de vehicul pentru care s-a solicitat omologarea.
3.5. Pentru fiecare tip de vehicul sau produs va fi înaintată câte o cerere de omologare de tip separată.
4. Procedura de omologare de tip
4.1. Omologarea de tip se acordă numai persoanelor juridice române, în calitate de constructor, reprezentant
al acestuia sau importator.
4.2. RAR acordă omologarea naţională de tip a întregului vehicul unui tip de vehicul complet pentru:
a) tipurile de autovehicule şi remorcile acestora (definite la secţiunea I subpct. 1.1), care sunt conforme cu
informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în
prezentele reglementări.
Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile din anexa nr. XI la Directiva 70/156/CEE,
apendicele 1-4, în funcţie de destinaţia vehiculului special;
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune II, punctul 4., subpunctul 4.2.., litera A modificat de Anexa 1, punctul 8. din
Ordinul 1699/2006 )
b) tipurile de tractoare agricole sau forestiere (definite la secţiunea I subpct. 1.2), care sunt conforme cu
informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în
prezentele reglementări;
c) tipurile de autovehicule cu 2 sau 3 roţi (definite la secţiunea I subpct. 1.3), care sunt conforme cu
informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în
prezentele reglementări;
d) tipurile de maşini autopropulsate pentru lucrări (definite la secţiunea I subpct. 1.4), care sunt conforme
cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în
prezentele reglementări;
e) remorcile lente (definite la secţiunea I subpct. 1.5), care sunt conforme cu informaţiile din dosarul
constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.
4.3. RAR acordă omologarea naţională de tip în mai multe etape a întregului vehicul pentru vehiculele de
bază, incomplete sau completate, din categoriile menţionate la subpct. 4.2, care sunt conforme cu
informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în
prezentele reglementări.

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #4 : Iunie 17, 2011, 05:05:09 pm »
4.4. Documentele pe baza cărora se acordă omologarea naţională de tip a întregului vehicul sunt:
a) certificatele de omologare naţională de tip eliberate de RAR, care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
precizate prin prezentele reglementări în urma efectuării încercărilor ori verificărilor necesare; sau
b) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii
Europene pe baza fiecărei directive specifice precizate în prezentele reglementări; sau
c) certificatele de omologare CEE-O.N.U. de tip eliberate de autorităţile competente din statele care sunt
părţi contractante la acordurile de la Geneva pe baza fiecărui regulament CEE-O.N.U. precizat în prezentele
reglementări.
4.5. În funcţie de certificatele de omologare de tip privind directivele specifice CEE/CE şi/sau regulamentele
CEE-O.N.U., prezentate la RAR de solicitantul omologării naţionale de tip a întregului vehicul, şi de conţinutul
dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercărilor şi a verificărilor la care va fi supus
vehiculul ce se doreşte a fi omologat.
4.6. Omologarea naţională de tip a întregului vehicul în cazul vehiculelor rutiere pentru care există omologare
CE de tip al întregului vehicul se acordă în baza documentelor care demonstrează existenţa unei omologări CE
de tip a întregului vehicul valabilă, acordată de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii
Europene, fără efectuarea de încercări suplimentare.
4.6.1. În cazul autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi, omologările CE de tip ale întregului vehicul acordate
conform Directivei 92/61/CEE înainte de 9 noiembrie 2003, rămân valabile până la apariţia unor
prevederi contrare. De asemenea, sunt acceptate extinderile la aceste omologări, conform
dispoziţiilor directivei în baza căreia a fost iniţial acordată omologarea. Totuşi, certificatele de
conformitate CE emise de constructor trebuie să corespundă modelului precizat în anexa nr. IV la
Directiva 2002/24/CE.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune II, punctul 4., subpunctul 4.6.1.. modificat de Anexa 1, punctul 9. din Ordinul
1699/2006 )
4.7. Vehiculelor rutiere pentru care există omologare CE de tip a întregului vehicul, în conformitate cu
prevederile directivelor-cadru, li se va acorda omologare naţională de tip a întregului vehicul în următoarele
condiţii:
- se furnizează RAR certificatul de omologare CE a întregului vehicul, de la ediţia de bază până la ultima
modificare în vigoare şi cu anexele aferente: III şi VIII pentru Directiva 70/156/CEE;' II şi VII pentru
Directiva'2002/24/CE (sau II pentru Directiva 92/61/CEE), respectiv I pentru Directiva 74/150/CEE (sau I şi
VI pentru Directiva 2003/37/CE); se adaugă desenele/fotografiile cerute de anexele menţionate, dacă este
cazul;
- se prezintă un certificat de conformitate CE în original, personalizat pe un vehicul din
tipul/varianta/versiunea ce se doreşte a fi omologată.
4.7.1. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite şi dosarul prevăzut la subpct. 3.2 este prezentat la RAR,
omologarea naţională de ţip a întregului vehicul se acordă fără prezentarea vehiculului.
4.7.2. Vehiculele pentru care nu se poate prezenta certificatul de conformitate CE vor fi tratate ca orice alt
vehicul pentru care s-au emis certificate de omologare de tip ale vehiculului în ceea ce priveşte produsele
utilizate la acesta şi vor fi supuse unor verificări ce se vor stabili de către RAR (a se vedea subpct. 4.5).
Pentru aceste vehicule, precum şi pentru celelalte de alt fel se vor prezenta toate certificatele de omologare
de tip conform listelor anexate la prezentele reglementări.
4.8. La omologarea naţională de tip a întregului vehicul sunt considerate valabile şi certificatele de omologare
CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni
anterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă
condiţiile tehnice specifice sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele
reglementări.
4.9. La omologarea naţională de tip a întregului vehicul sunt considerate valabile şi certificatele de omologare
CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni
ulterioare ale directivelor specifice CE/CEE, precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.
4.9.1. Data de la care se aplică această prevedere este cea specificată prin directivele specifice CE/CEE
respective.
4.10. În urma acordării omologării naţionale de tip a întregului vehicul, RAR va elibera un certificat de
omologare naţională de tip a întregului vehicul pentru fiecare tip de vehicul complet, de bază, incomplet sau
completat omologat.
4.10.1. Certificatul de omologare naţională de tip a întregului vehicul are valabilitate nelimitată, cu excepţia
omologărilor naţionale de tip ale întregului vehicul, acordate pe bază de derogare în condiţiile stabilite prin
prezentele reglementări.
4.10.2. Certificatul de omologare naţională de tip se acordă numai după ce RAR a constatat că
sunt îndeplinite toate condiţiile pentru asigurarea conformităţii vehiculelor produse sau
importate în vederea comercializării în România.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune II, punctul 4., subpunctul 4.10.. completat de Anexa 1, punctul 10. din
Ordinul 1699/2006 )
4.11. Omologarea naţională de tip a întregului vehicul îşi pierde valabilitatea în scopul primei înmatriculări,
primei înregistrări sau vânzării unui vehicul rutier nou de la data la care prin prezentele reglementări se
modifică una dintre condiţiile tehnice specifice impuse pentru prima înmatriculare, prima înregistrare sau
vânzarea unui vehicul rutier nou.
În acest caz nu se mai pot elibera CIV în baza omologării respective, iar CIV existente mai pot fi folosite
numai în conformitate cu prevederile cap. V.
4.11.1. În cazul şasiurilor echipate având omologare naţională de tip a întregului vehicul valabilă, dar care
nu au fost carosate şi înmatriculate sau înregistrate în limita de valabilitate a acestei omologări, se iau în
considerare pentru şasiul echipat reglementările care au stat la baza omologării respective, dar nu mai mult
de 18 luni de la data pierderii valabilităţii omologării naţionale de tip a întregului vehicul. Pentru modificările
realizate în vederea obţinerii vehiculului completat se iau în considerare prezentele reglementări, avându-se
în vedere categoria vehiculului.
4.12. RAR acordă cod WMI numai acelor constructori care produc structura portantă a vehiculului, după cum
urmează:
a) caroserie autoportantă;
b) şasiu;
c) proţap şi/sau şasiu, în cazul remorcilor (după caz şi în funcţie de tipul constructiv al acestora);
d) şasiu - batiul motorului/carcasa transmisiei, cutiei de viteze, în cazul tractoarelor.
Acordarea codului WMI se realizează numai după efectuarea unui audit de către RAR prin care să se
verifice implementarea efectivă la constructorul respectiv a tehnologiilor de fabricare a structurii portante a
vehiculului.
4.13. RAR acordă omologarea naţională de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la
acestea) pentru tipurile de vehicule care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care
îndeplinesc condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.
4.13.1. În urma acordării omologării naţionale de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la
acestea), RAR eliberează un certificat de omologare naţională de tip pentru fiecare tip de vehicul omologat.
4.13.2. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acesta) îşi
pierde valabilitatea de la data la care prin prezentele reglementări se modifică condiţiile tehnice specifice
impuse pentru introducerea pe piaţă.
4.14. RAR acordă omologarea naţională de tip a produselor pentru tipurile de produse care sunt conforme cu
informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele
reglementări.

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #5 : Iunie 17, 2011, 05:05:30 pm »
4.14.1. Sunt exceptate de la procedura de omologare naţională de tip produsele noi care deţin omologare
CE de tip sau omologare CEE-O.N.U. de tip.
4.14.2. Sunt exceptate de la procedura de omologare naţională de tip produsele noi de origine şi produsele
noi de schimb de origine.
4.15. În urma acordării omologării naţionale de tip a produselor, RAR eliberează un certificat de omologare
naţională de tip pentru fiecare tip de produse omologat.
4.16. Omologarea naţională de tip pentru un produs îşi pierde valabilitatea în scopul introducerii pe piaţă de
la data la care prin prezentele reglementări se modifică condiţiile tehnice specifice impuse pentru introducerea
pe piaţă.
4.17. La introducerea pe piaţă a unui produs sunt considerate valabile şi certificatele de omologare CE de tip
eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni anterioare
ale directivelor specifice CE/CEE, precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă condiţiile tehnice
specifice sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.
4.18. La introducerea pe piaţă a unui produs sunt considerate valabile şi certificatele de omologare CE de tip
eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni ulterioare
ale directivelor specifice CE/CEE, precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.
4.18.1. Data de la care se aplică această prevedere este cea specificată prin directivele specifice CE/CEE
respective.
5. Modificări ale omologărilor de tip
5.1. RAR va lua măsurile necesare pentru a fi informat asupra oricărei modificări a informaţiilor care figurează
în dosarul de omologare.
5.2. Dacă, în cazul unei omologări de tip, datele din dosarul de omologare au fost modificate, RAR va modifica
în mod corespunzător dosarul de omologare.
Dacă, în plus, una dintre informaţiile din certificatul de omologare de tip (cu excluderea anexelor) a fost
modificată sau dacă cerinţele specifice au fost modificate după data omologării de tip, modificarea este
considerată ca o "extindere" şi RAR va emite un certificat de omologare de tip revizuit (însoţit de un număr
de extindere), care va indica clar motivul extinderii, precum şi data republicării.
Dacă RAR estimează că o modificare a unui dosar de omologare justifică noi încercări sau noi verificări, RAR
trebuie să informeze constructorul şi va elibera documentele precizate la primul şi al doilea alineat numai
după efectuarea încercărilor sau verificărilor ale căror rezultate trebuie să fie satisfăcătoare.
5.3. Extinderea omologării de tip a întregului vehicul se poate acorda în cazul în care vehiculul este o variantă
constructivă a unui tip/variantă/versiune de vehicul care a obţinut de la RAR omologarea naţională de tip a
întregului vehicul.
În toate cazurile de solicitare a extinderii omologării de tip, vehiculele sau produsele trebuie să corespundă
prezentelor reglementări în vigoare la data prezentării în vederea extinderii omologării de tip a vehiculului
sau produsului pentru care se cere extinderea omologării.
5.4. Pentru categoriile de vehicule sau produse care nu sunt afectate de o modificare a cerinţelor specifice nu
este necesară modificarea omologării de tip.
6. Eliberarea CIV
6.1. Constructorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, în calitatea sa de deţinător al unei omologări
naţionale de tip a întregului vehicul, va elibera o copie de pe certificatul de omologare naţională de tip a
întregului vehicul, care va însoţi fiecare vehicul complet, de bază, incomplet sau completat,
fabricat sau importat, prin care certifică conformitatea vehiculului cu tipul de vehicul omologat.
6.2. În urma acordării omologării naţionale de tip a întregului vehicul şi pe baza copiei de pe certificatul de
omologare naţională a întregului vehicul, RAR eliberează CIV pentru fiecare vehicul fabricat conform tipului de
vehicul omologat, în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia.
6.2.1. Dacă o altă persoană juridică română, reprezentant al aceluiaşi constructor de vehicule sau importator
pentru acelaşi tip de vehicul, importă mai mult de 10 bucăţi de acest tip, ea poate, de comun acord cu
persoana juridică deţinătoare a omologării naţionale de tip a întregului vehicul, să primească CIV.
6.3. Prin excepţie de la prevederile subpct. 6.1 şi 6.2, solicitantul omologării naţionale de tip a
întregului vehicul pentru un vehicul care necesită verificarea conformităţii şi/sau efectuarea de
încercări poate cere acordarea unui număr limitat de CIV anterior obţinerii omologării naţionale de
tip a întregului vehicul. Acestea vor putea fi eliberate după maximum 5 zile lucrătoare de la data
încheierii verificării de către RAR a conformităţii vehiculului cu datele ce se înscriu în CIV şi care
au fost puse la dispoziţie de către solicitantul omologării de tip a întregului vehicul.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune II, punctul 6., subpunctul 6.3.. modificat de Anexa 1, punctul 11. din Ordinul
1699/2006 )
6.3.1. Dacă se constată neconformităţi ale tipului de vehicul, se vor efectua verificări suplimentare
pentru atestarea încadrării caracteristicilor vehiculului în cerinţele prezentelor reglementări. în
cazul în care neconformităţile constatate sunt remediate de solicitantul omologării de tip a
întregului vehicul, pentru a se putea obţine certificatul de omologare naţională de tip a întregului
vehicul, solicitantul omologării va fi obligat să rezolve totodată şi neconformităţile constatate la
vehiculele pentru care a obţinut un număr limitat de CIV şi să elimine posibilitatea apariţiei
acestor neconformităţi la vehiculele ce vor fi comercializate în continuare. în acest caz, în vederea
eliberării în continuare a altor CIV, solicitantul omologării trebuie să prezinte la RAR documentele
care să ateste chemarea vehiculelor de la clienţi pentru remedierile impuse.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune II, punctul 6., subpunctul 6.3.1.. modificat de Anexa 1, punctul 11. din Ordinul
1699/2006 )
6.4. De la data aderării României la Uniunea Europeană, eliberarea de către RAR a CIV pentru vehiculele care
deţin omologare CE de tip a întregului vehicul se face în baza certificatului de conformitate CE, fără
efectuarea de încercări suplimentare.
6.5. Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de către RAR şi, după caz, de către deţinătorul omologării
naţionale de tip a întregului vehicul.
6.6. Constructorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, în calitatea sa de deţinător al unei omologări
naţionale de tip pentru un produs, certifică conformitatea cu tipul respectiv pentru fiecare produs fabricat sau
importat, prin eliberarea unei declaraţii de conformitate (certificat de conformitate).
De asemenea, acesta va aplica pe fiecare produs fabricat în conformitate cu tipul omologat marca sa de
fabricaţie sau comercială, tipul şi/sau, dacă cerinţele existente prevăd astfel, marca de omologare sau
numărul omologării naţionale de tip. În ultimul caz, constructorul poate să nu mai aplice marca sa de
fabricaţie sau comercială ori tipul.
7. Înmatricularea, înregistrarea sau introducerea pe piaţă
7.1. Prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea unui vehicul rutier nou este admisă numai dacă
acesta este însoţit de o CIV valabilă, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări. În cazul
vehiculelor de bază sau incomplete, nu se aplică folia de securizare pe CIV.
7.2. La prima înmatriculare, prima înregistrare sau la vânzare, un vehicul rutier nou trebuie să corespundă
condiţiilor tehnice impuse la omologarea naţională de tip a întregului vehicul, precizate prin prezentele
reglementări, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd în mod expres alte date de
aplicare pentru prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea unui vehicul rutier nou.
7.3. Introducerea pe piaţă a unui produs este admisă numai dacă acesta a fost omologat naţional de tip în
conformitate cu prevederile prezentelor reglementări şi dacă se respectă cerinţele precizate la subpct. 6.6.
7.4. La introducerea pe piaţă, un produs trebuie să corespundă condiţiilor tehnice impuse la omologarea
naţională de tip şi precizate prin prezentele reglementări, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele
reglementări prevăd în mod expres alte date de aplicare pentru introducerea pe piaţă.

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #6 : Iunie 17, 2011, 05:06:06 pm »
7.5. Prevederile subpct. 7.3 nu se aplică produselor care sunt exceptate de la procedura de omologare
naţională de tip în conformitate cu prevederile subpct. 4.14.1 şi 4.14.2.
7.5.1. În vederea introducerii pe piaţă, produsele exceptate de la procedura de omologare naţionala de tip în
conformitate cu prevederile subpct. 4.14.1 şi 4.14.2 trebuie să respecte prevederile legale referitoare la
inscripţionare, marcare, atestarea conformităţii şi acordarea garanţiei.
8. Excepţii şi proceduri alternative
8.1. De la procedura de omologare naţională de tip a întregului vehicul sau de la unele prevederi ale
prezentelor reglementări pot fi exceptate unele categorii de vehicule în conformitate cu prevederile cap. V.
8.2. Prevederile prezentei secţiuni nu se aplică produselor care sunt destinate vehiculelor rutiere ce nu intră
în domeniul de aplicare a prezentelor reglementări sau care sunt exceptate parţial ori total de la aceste
prevederi.
9. Recunoaşterea omologărilor echivalente
9.1. La acordarea omologării naţionale de tip a întregului vehicul se recunoaşte echivalenţa dintre directivele
specifice prevăzute în prezentele reglementări şi regulamentele CEE-O.N.U. echivalente, conform celor
precizate în anexa nr. 2 la prezentele reglementări. Recunoaşterea echivalării se face pentru versiunea
regulamentului CEE-O.N.U. prevăzută în directiva-cadru sau în directiva specifică corespunzătoare (aplicabile
conform prezentelor reglementări) ori pentru orice versiune ulterioară.
9.2. În cazul directivelor în care se impune în mod explicit aplicarea condiţiilor tehnice din regulamentul CEEO.
N.U. echivalent, se aplică condiţiile tehnice din versiunea regulamentului CEE-O.N.U. prevăzută în directivacadru
sau în directiva specifică corespunzătoare (aplicabile conform prezentelor reglementări). Dacă această
versiune nu este prevăzută în mod expres, se aplică condiţiile tehnice din ultima versiune a regulamentului
CEE-O.N.U. respectiv, conform documentului CEE-O.N.U.: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării
Acordului de la Geneva din 1958, ultima revizie.
9.2.1. Data aplicării ultimei versiuni a unui regulament CEE-O.N.U. este data de intrare în vigoare a acestei
versiuni în România, conform documentului prevăzut la subpct. 9.2.
9.3. În cazul în care prin prezentele reglementări se impune respectarea condiţiilor tehnice din regulamentele
CEE-O.N.U., se aplică condiţiile tehnice din ultima versiune a regulamentului CEE-O.N.U. respectiv, conform
documentului CEE-O.N.U.: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, ultima
revizie.
9.3.1. Data aplicării ultimei versiuni a unui regulament CEE-O.N.U. este data de intrare în vigoare a acestei
versiuni în România, conform documentului precizat la subpct. 9.3.
10. Măsuri referitoare la conformitatea producţiei
10.1. Verificarea conformităţii producţiei vehiculelor şi produselor se realizează conform prevederilor
anexelor corespunzătoare ale directivelor-cadru şi directivelor specifice sau, după caz, regulamentelor CEEO.
N.U. aplicabile.
10.2. RAR nu va acorda omologarea de tip dacă se constată că producătorul nu are stabilite condiţiile pentru
asigurarea repetabilităţii în producţia de serie a caracteristicilor şi a performanţelor vehiculului sau produsului
prezentat la omologare.
10.3. În cazul în care la controlul efectuat la constructor sau la vânzător, în baza prevederilor legale în
vigoare, se constată neconformităţi, RAR poate impune deţinătorului omologării de tip măsuri privind sistarea
comercializării şi/sau retragerea lotului respectiv, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la
remediere ori retragerea din circulaţie sau de pe piaţă a vehiculului ori produsului.
10.4. Atunci când există informaţii că unele tipuri de vehicule sau produse nu îşi menţin în exploatare
caracteristicile şi performanţele consemnate la omologarea de tip, ceea ce poate afecta siguranţa rutieră sau
protecţia mediului, RAR poate efectua probe de anduranţă în condiţii corespunzătoare celor din exploatare
sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare în vederea restabilirii conformităţii.
10.5. Pe durata valabilităţii certificatului de omologare de tip, verificările efectuate în vederea certificării
conformităţii vehiculelor sau produselor comercializate cu documentaţia care a stat la baza omologării în
cauză se execută de RAR în baza Convenţiei de supraveghere.
11. Neconformitatea cu tipul omologat
11.1. Există o neconformitate cu tipul omologat atunci când sunt constatate abateri de la caracteristicile din
certificatul de omologare de tip şi/sau din dosarul de omologare şi când aceste abateri nu au fost autorizate
de RAR.
Un vehicul sau un produs nu poate fi considerat neconform cu tipul omologat atunci când toleranţele
prevăzute în condiţiile tehnice impuse sunt respectate.
11.2. Dacă RAR constată că vehiculele sau produsele omologate, însoţite de documentele care atestă
omologarea de tip sau marcate corespunzător, nu corespund cu tipul pentru care a acordat omologarea de
tip, va lua măsurile necesare pentru a se asigura că producţia de vehicule sau de produse va fi din nou
conformă cu tipul omologat. Măsurile luate pot merge, dacă este necesar, până la retragerea omologării de
tip.
12. Notificarea deciziilor şi căi de recurs
Toate deciziile luate în conformitate cu prevederile adoptate pentru aplicarea prevederilor prezentei secţiuni,
refuzul sau retragerea omologării de tip, refuzul eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau
vânzării unui vehicul, precum şi interzicerea introducerii pe piaţă a unui produs vor explica în detaliu motivele
pe care se bazează. Orice decizie va fi notificată solicitantului omologării de tip, care va fi informat în acelaşi
timp despre căile legale de recurs, conform legislaţiei în vigoare, şi termenele în care aceste căi pot fi
utilizate.
SECŢIUNEA III: Omologarea CEE-O.N.U. de tip a vehiculelor, precum şi a
e chipamentelor, pieselor şi componentelor acestora
1. Omologarea CEE-ONU de tip a vehiculelor, echipamentelor, pieselor şi componentelor acestora se
acordă în conformitate cu prevederile acordurilor de la Geneva şi regulamentelor CEE-ONU anexate
la acestea.
2. MTCT prin RAR, respectiv RAR, sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la
acordurile de la Geneva, ca departament administrativ şi, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate
cu acordurile de la Geneva.
2.1 MTCT prin RAR poate notifica alte servicii tehnice.
2.2 Cu acordul RAR, serviciile tehnice notificate pot utiliza instalaţii de încercare care nu le
aparţin.
3. RAR îndeplineşte în numele MTCT procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor
de la Geneva.
4. RAR ţine evidenţa certificatelor de omologare CEE-ONU de tip eliberate în România şi a celor
primite de la departamentele administrative ale celorlalte ţări care sunt părţi contractante la
acordurile de la Geneva.
5. Pentru obţinerea omologării CEE-ONU de tip şi eliberarea certificatelor de omologare CEE-ONU de
tip, constructorii de vehicule rutiere, echipamente, piese sau componente pentru acestea adresează
RAR o cerere însoţită de documentele precizate în flecare regulament CEE-ONU. Documentele
respective trebuie să poarte antetul producătorului şi să fie redactate în limba română, precum şi în
limba franceză sau engleză.
6. În vederea efectuării încercărilor prevăzute de regulamentele CEE-ONU, constructorii de vehicule
rutiere, echipamente, piese sau componente pentru acestea vor pune la dispoziţia RAR sau a
serviciilor tehnice notificate, după caz, documentele precizate în regulamentele respective.
7. Procedurile de verificare a conformităţii producţiei de RAR sunt cele prevăzute în Apendicele 2 la
Acordul de la Geneva din 1958.
(la data 01-dec-2006 Capitol II, Sectiune III modificat de Anexa 1, punctul 12. din Ordinul 1699/2006 )
C A PITOLUL III: Definirea categoriilor de folosinţă ale vehiculelor rutiere
1. În scopul prezentelor reglementări, se definesc următoarele categorii de folosinţă a vehiculelor rutiere:
1.1. autoturism - autovehicul din categoria M1( cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de
25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel
mult 8 locuri pe scaune;
1.2. autobuz - autovehicul din categoria M2 sau M3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai
mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în
afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune.
(la data 02-mar-2005 Capitol III, punctul 1., subpunctul 1.2.. modificat de Anexa 1, punctul 6. din Ordinul 2194/2004 )
1.2.1. autobuz cu etaj - autobuz ale cărui compartimente destinate pasagerilor sunt dispuse, cel puţin parţial,
pe două nivele suprapuse şi al cărui etaj superior nu este conceput pentru transportul de pasageri în picioare;
1.2.2. autobuz cu podea coborâtă - autobuz din clasa I, II sau A, în care cel puţin 35 % din suprafaţa
disponibilă pentru pasagerii în picioare (în secţiunea faţă în cazul unui autovehicul articulat sau primul nivel în
cazul unui autovehicul cu etaj) formează un spaţiu fără nici o treaptă şi care permite accesul la cel puţin o uşă
de serviciu;
1.2.3. autobuz articulat - autobuz constituit din cel puţin două secţiuni rigide, articulate una în raport cu
cealaltă şi la care compartimentele pentru pasageri ale fiecărei secţiuni comunică între ele, astfel încât
pasagerii pot să se deplaseze dintr-un compartiment în altul. Secţiunile rigide sunt legate între ele în mod
permanent, astfel încât să nu poată fi separate decât cu ajutorul unor echipamente care, în mod normal, nu
sunt disponibile decât într-un atelier;
1.2.4. autobuz articulat cu etaj - autobuz constituit din două sau mai multe secţiuni rigide, articulate una în
raport cu cealaltă şi la care compartimentele pentru pasageri ale fiecărei secţiuni comunică între ele cel puţin
la un etaj, astfel încât pasagerii pot să se deplaseze dintr-un compartiment în altul. Secţiunile rigide sunt
legate între ele în mod permanent, astfel încât să nu poată fi separate decât cu ajutorul unor echipamente
care, în mod normal, nu sunt disponibile decât într-un atelier;
1.3. microbuz - autobuz din categoria M2 sau M3, care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri
pe scaune sau în picioare, în afara locului conducătorului;
1.4. autoutilitară (autovehicul transport marfă) - autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puţin 4 roţi şi
o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care
poate tracta o remorcă. Autovehiculul tractor este autovehiculul din categoria N1, N2 sau N3, care prin
concepţie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal tractării de (semi)remorci;
1.4.1. autoremorcher - autovehicul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în
principal tractării de remorci, altele decât semiremorcile. El poate fi echipat cu o platformă de lestare;

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #7 : Iunie 17, 2011, 05:06:29 pm »
1.4.2. autotractor - autovehicul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în
principal, tractării de semiremorci;
1.5. remorcă (vehicul tractat) - vehicul fără motor din categoria O1; O2, O3 sau O4, conceput şi construit
pentru a fi tractat de un autovehicul;
1.5.1. remorcă cu proţap - remorcă având cel puţin două axe, dintre care cel puţin una este directoare şi care
este echipată cu un dispozitiv de cuplare având o mobilitate verticală (faţă de remorcă) şi care nu transmite o
încărcare semnificativă vehiculului tractor (mai puţin de 100 daN). O semiremorcă cuplată la o axă de tractare
este considerată ca remorcă cu proţap; 1.5.2 remorcă cu axă centrală - remorcă cu proţap rigid, a cărei axă
(axe) este (sunt) situată (situate) în apropierea centrului de greutate (atunci când încărcătura este uniform
repartizată), astfel încât se transmite vehiculului tractor numai o mică sarcină verticală, care nu depăşeşte 10
% din masa maximă tehnic admisibilă a remorcii sau 1000 daN (se ia în considerare cea mai mică valoare
dintre cele două);
1.6. semiremorcă - vehicul tractat din categoria O1, O2, O3 sau O4, conceput pentru a îi cuplat la un
autotractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra autovehiculului tractor sau axei de tractare se exercită
o forţă verticală semnificativă;
1.7. autovehicul special - autovehicul din categoriile Mi, M2, M3, N1, N2 sau N3 destinat transportului de
pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau
echipamente speciale. Include şi autovehiculele destinate efectuării de servicii şi/sau lucrări. Autovehiculele
complete sau completate din categoria N, care nu sunt nici autoutilitare şi nici autovehicule tractoare sunt
considerate autovehicule speciale. Autovehiculele din categoriile M2 şi M3, altele decât autobuzele şi
microbuzele, sunt considerate autovehicule speciale;
1.8. (semi)remorcă specială - (semi)remorcă din categoria O1, O2, O3, sau O4 destinată transportului de
pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau
echipamente speciale. Include şi (semi)remorcile destinate efectuării de servicii şi/sau lucrări;
1.9. motociclu (autovehicul cu 2 sau 3 roţi) - autovehicul din categoria L1e, L2e, L3e, L4e sau L5e, cu 2 sau 3
roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 6 km/h, destinat circulaţiei pe drumurile publice. Prevederile
aplicabile autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi se aplică de asemenea autovehiculelor cu 4 roţi din categoria L6e şi
L7e, denumite cvadricicluri;
1.9.1. moped (ciclomotor) - autovehicul cu 2 sau 3 roţi, din categoria L1e sau L2e (vezi Anexa 1, secţiunea
A);
1.9.2. motocicletă - autovehicul cu 2 sau 3 roţi, din categoria L3e sau L4e (vezi Anexa 1, secţiunea A);
1.9.3. mototriciclu - autovehicul cu 3 roţi din categoria L5e (vezi Anexa 1, secţiunea A);
1.9.4. cvadriciclu - autovehicul cu 4 roţi din categoria L6e sau L7e (vezi Anexa 1, secţiunea A);
1.10. tractor agricol sau forestier - autovehicul cu roţi sau şenile, având cel puţin două axe, a cărei funcţie
principală rezidă în puterea sa de tracţiune şi care este conceput în mod special pentru a trage, împinge, purta
sau acţiona anumite utilaje, maşini sau remorci destinate lucrărilor agricole sau forestiere. El poate fi amenajat
pentru transportul unei încărcături sau unor însoţitori;
1.11. maşină autopropulsată pentru lucrări - utilaj autopropulsat pe roţi destinat, prin construcţie şi echipare,
efectuării unor lucrări sau servicii, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor agricol sau forestier,
având o viteză maximă constructivă egală sau mai mare de 6 km/h;
1.12. vehicul incomplet - vehicul care necesită completarea în cel puţin o etapă de fabricaţie pentru a îndeplini
toate prescripţiile relevante ale prezentelor reglementări;
1.13. remorcă lentă - remorcă având o viteză maximă constructivă mai mică de 25 km/h.
(la data 17-sep-2004 Capitol III modificat de Anexa 1, punctul 5. din Ordinul 1356/2004 )
1.14. remorcă agricolă sau forestieră (vezi anexa 1, secţiunea A);
1.15. utilaj tractat interschimbabil (vezi anexa 1, secţiunea A).
(la data 01-dec-2006 Capitol III, punctul 1. completat de Anexa 1, punctul 13. din Ordinul 1699/2006 )
CAPITOLUL IV: Condiţii tehnice aplicabile la omologarea de tip a vehiculelor, precum
şi a produselor utilizate la acestea
(la data 01-ian-200 6 Capitol IV modificat de Anexa 1, punctul 8. din Ordinul 2218/2005 )
(la data 15-ian-2004 Capitol IV, punctul 16., subpunctul 16.8. abrogat de Anexa 1, punctul 16. din Ordinul
1 043/2003 )
( la data 15-ian-2004 Capitol IV, punctul 16., subpunctul 16.9.. abrogat de Anexa 1, punctul 17. din Ordinul 1043/2003 )
(la data 15-ian-2004 Capitol IV, punctul 19., subpunctul 19.11.. abrogat de Anexa 1, punctul 20. din Ordinul
1043/2003 )
(la data 15-ian-2004 Capitol IV, punctul 19., subpunctul 19.11.. abrogat de Anexa 1, punctul 21. din Ordinul
1 043/2003 )
1. Condiţii generale
1.1. Viteza maximă constructivă a vehiculelor rutiere care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este
cea indicată de constructor în documentele prezentate în vederea omologării. Ea se măsoară:
a) - pentru autovehiculele din categoriile M1 şi N1 conform Regulamentului nr. 68 CEE -ONU;
b) - pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi, conform Directivei 95/1/CEE, modificată prin Directiva
2002/41/CE. Începând cu 1 iulie 2007 se aplică prevederile Directivei 95/1/CE, modificată prin
Directiva 2006/27/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 1., subpunctul 1.1.., litera B modificat de Anexa 1, punctul 14. din Ordinul
1699/2006 )
c) - pentru tractoare agricole sau forestiere, conform directivei 74/152/CEE par. 1 modificată prin directiva
97/54/CE. Începând cu 1 octombrie 2004 se aplică prevederile directivei 74/152/CEE par. 1 modificată de
directiva 98/89/CE.
1.1.1. Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, prevăzute cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de
limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maximă care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului
de viteză sau sistemului integrat de limitare a vitezei, şi care este declarată de către solicitantul omologării în
documentele prezentate în vederea omologării (această viteză se măsoară în conformitate cu Directiva
92/24/CEE, modificată prin Directiva 2004/11/CE).
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 1., subpunctul 1.1.1.. modificat de Anexa 1, punctul 10. din Ordinul
2218/2005 )
1.2. Puterea netă a motorului care se înscrie în CIV este cea declarată de constructor în documentele
prezentate în vederea omologării. Ea se măsoară:
a) pentru autovehiculele din categoriile M şi N, conform Directivei 80/1269/CEE, modificată prin Directiva
1999/99/CE;
b) pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi, conform Directivei 95/1/CEE, modificată prin Directiva 2002/41/CE;
c) pentru tractoarele agricole sau forestiere, conform Regulamentului nr. 120 CEE-O.N.U.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 1., subpunctul 1.2.. modificat de Anexa 1, punctul 11. din Ordinul 2218/2005 )
1.2.1. Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, puterea netă a motorului se determină conform prevederilor
directivei 80/1269/CEE, modificată de directiva 1999/99/CE.
1.2.2. Pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi, puterea şi momentul maxim se determină conform prevederilor
directivei 95/1/CEE modificată de directiva 2002/41/CE.
1.3. Cilindreea motorului autovehiculelor care se înscrie în Cartea de identitate a vehiculului este cea declarată
de constructor în documentele prezentate în vederea omologării.
1.4. Anul de fabricaţie care se înscrie în CIV reprezintă anul codificat de constructor în structura VIN sau, dacă
acesta nu este prevăzut de constructor, anul calendaristic în timpul căruia a fost fabricat vehiculul.
1.5. Caracteristicile şi performanţele care nu sunt reglementate prin norme naţionale, directive/regulamente
CE/CEE ori regulamente CEE-O.N.U. sau orice alte documente care nu sunt precizate de prezentele
reglementări nu se verifică de RAR şi se înscriu în documentele eliberate de RAR, inclusiv în CIV, în
conformitate cu datele declarate de solicitantul omologării pe propria răspundere a acestuia. Orice consecinţe
de natură juridică, administrativă şi/sau economică ce decurg din respectiva declaraţie vor fi suportate de
solicitantul omologării de tip.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 1. completat de Anexa 1, punctul 12. din Ordinul 2218/2005 )
2. Condiţii privind dimensiunile
2.1. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele
cerinţe privind dimensiunile vehiculelor:
2.1.1. Autovehiculele din categoria M1 trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/21/CEE,
modificată de directiva 95/48/CE;
2.1.2. Vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M1, N şi O trebuie să respecte
condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2001/85/CE;
2.1.2.1. Începând cu 1 octombrie 2004 vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria Mi),
N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva
2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de
tip);
2.1.2.1.1. Prevederile subpct. 2.1.2.1 nu anulează omologările acordate în conformitate cu
directiva 97/27/CE, nu interzic acordarea unor extinderi la aceste omologări şi nu interzic prima
înmatriculare sau vânzarea autovehiculelor omologate în conformitate cu directiva 97/27/CE.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 2., subpunctul 2.1.2.1.. completat de Anexa 1, punctul 15. din Ordinul
1699/2006 )
2.1.3.1. Începând cu 1 ianuarie 2006, autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice
prevăzute în Directiva 93/93/CEE, modificată prin' Directiva 2004/86/CE.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 2., subpunctul 2.1.3.. modificat de Anexa 1, punctul 13. din Ordinul
2218/2005 )
2.1.4. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva
89/173/CEE anexa I, modificată de directiva 2000/1/CE.
2.2. La prima înmatriculare, prima înregistrare şi la vânzare, autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte
condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 2., subpunctul 2.2.. modificat de Anexa 1, punctul 14. din Ordinul 2218/2005 )
2.3. Prin derogare de la prevederile supct. 2.1, se poate acorda omologarea de tip pentru vehiculele rutiere
care depăşesc dimensiunile maxime impuse, în cazul vehiculelor speciale cu adaptări ale caroseriei şi/sau
echipamente speciale care nu permit încadrarea în aceste dimensiuni ori în cazul vehiculelor destinate
efectuării de transporturi pentru încărcături indivizibile.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 2., subpunctul 2.3.. modificat de Anexa 1, punctul 15. din Ordinul 2218/2005 )

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #8 : Iunie 17, 2011, 05:06:50 pm »
3. Condiţii privind masele
3.1. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele
cerinţe privind masele vehiculelor:
3.1.1. Autovehiculele din categoria M, trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 92/21/CEE,
modificată de directiva 95/48/CE;
3.1.2. Vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M1), N şi O trebuie să respecte
condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de directiva 2001/85/CE;
3.1.2.1. Începând cu 1 octombrie 2004 vehiculele rutiere din categoriile M (cu excepţia celor din categoria
M1), N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/27/CE, modificată de directiva
2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de
tip);
3.1.2.1.1. Prevederile subpct. 3.1.2.1 nu anulează omologările acordate în conformitate cu
directiva 97/27/CE, nu interzic acordarea unor extinderi la aceste omologări şi nu interzic prima
înmatriculare sau vânzarea autovehiculelor omologate în conformitate cu directiva 97/27/CE.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 3., subpunctul 3.1.2.1.. completat de Anexa 1, punctul 16. din Ordinul
1699/2006 )
3.1.3.1. Începând cu 1 ianuarie 2006, autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice
prevăzute în Directiva 93/93/CEE, modificată prin' Directiva 2004/86/CE.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 3., subpunctul 3.1.3.. modificat de Anexa 1, punctul 16. din Ordinul
2218/2005 )
3.1.4. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în:
3.1.4.1. Directiva 74/151/CEE anexa I, modificată prin Directiva 98/38/CE, referitoare la masa
maximă tehnic admisibilă;
3.1.4.1.1. Începând cu 1 ianuarie 2007 nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau
omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării tractoarelor
care respectă prevederile Directivei 74/151/CEE anexa I, modificată prin Directiva 2006/26/CE;
3.1.4.1.2. Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz,
şi cu 1 iulie 2009 la prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea tractoarelor trebuie
respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 74/151/CEE anexa I, modificată prin Directiva
2006/26/CE;
3.1.4.2. Directiva 74/151/CEE anexa IV, modificată prin Directiva 98/38/CE, referitoare la masele
de lestare;
3.1.4.3. Directiva 89/173/CEE anexa I, modificată prin Directiva 2000/1/CE, referitoare la masele
remorcabile.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 3., subpunctul 3.1.4.. modificat de Anexa 1, punctul 17. din Ordinul
1699/2006 )
3.2. La prima înmatriculare, prima înregistrare şi la vânzare, autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte
condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 3., subpunctul 3.2.. modificat de Anexa 1, punctul 17. din Ordinul 2218/2005 )
3.3. Constructorul final al vehiculului (carosierul) poate modifica masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului
iniţial cu o anumită valoare, dacă se constată că prin construcţie vehiculul nu poate depăşi, indiferent de modul
de încărcare, acea valoare (de exemplu, autospeciale laborator, autospeciale macara etc). De asemenea, masa
maximă tehnic admisibilă poate fi modificată de constructorul iniţial sau de cel final şi din alte raţiuni (o mai
mare siguranţă în exploatare, accesul în zone cu restricţie de tonaj etc.) dacă valoarea nou-aleasă are
acoperire din punct de vedere tehnic prin certificatele de omologare ale vehiculului în cauză sau prin încercări
efectuate conform prezentelor reglementări. Orice modificare a masei maxime tehnic admisibile trebuie să fie
materializată prin aplicarea pe vehicul a unei noi etichete constructor, care să includă modificarea efectuată.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 3., subpunctul 3.3.. modificat de Anexa 1, punctul 18. din Ordinul 2218/2005 )
3.3.1. Modificarea masei maxime tehnic admisibile din motive administrative este admisă - numai cu avizul
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
4. Condiţii privind sistemul de frânare
4.1. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele
cerinţe privind sistemul de frânare al vehiculelor:
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 4., subpunctul 4.1.. abrogat de Anexa 1, punctul 20. din Ordinul 2218/2005 )
4.1.1. Autovehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva
71/320/CEE modificată de directiva 98/12/CE.
4.1.2. Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva
93/14/CEE;
4.1.2.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau
omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării
autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi care respectă prevederile Directivei 93/14/CEE, modificată prin
Directiva 2006/27/CE;
4.1.2.2. Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz,
trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/14/CEE, modificată prin Directiva
2006/27/CE. Omologările acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei
înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 4., subpunctul 4.1.2.. modificat de Anexa 1, punctul 18. din Ordinul
1699/2006 )
4.1.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în:
4.1.3.1. directiva 76/432/CEE, modificată de directiva 97754/CE şi
4.1.3.2. Directiva 89/173/CEE - anexa VI privind legătura sistemului de frânare cu remorca, modificată prin
Directiva 97/54/CE.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 4., subpunctul 4.1.3.2.. modificat de Anexa 1, punctul 19. din Ordinul
2218/2005 )
4.2. La omologarea individuală, vehiculele care au rn?.i fost înmatriculate anterior în altă ţară şi care fac parte
din categoriile M2, M3, N? şi N3 (cu excepţia celor cu mai mult de 4 axe), precum şi O3 şi O4 trebuie să fie
prevăzute cu sistem de frânare antiblocare (ABS) care respectă condiţiile tehnice din directiva 71/320/CEE,
modificată de directiva 98/12/CE.
4.3. La omologarea individuală, autovehiculele înmatriculate în România şi la care s-au efectuat modificări prin
care se schimbă categoria de omologare a autovehiculului din N în M trebuie să respecte următoarele cerinţe:
4.3.1. autovehiculele din categoriile M2 şi M3 trebuie să fie echipate cu ABS, conform prevederilor directivei
71/320/CEE, modificată de directiva 98/12/CE;
4.3.2. Autovehiculele din categoria M3 din clasele B, II sau III trebuie să satisfacă încercarea de tip II A, în
conformitate cu prevederile Directivei 71/320/CEE, modificată prin Directiva 98/12/CE.
(la data 02-mar-2005 Capitol IV, punctul 4., subpunctul 4.3.2.. modificat de Anexa 1, punctul 8. din Ordinul
2194/2004 )
4.4. Omologarea garniturilor de frână de înlocuire pentru vehiculele din categoriile M1 < 3,5 t, M2 < 3,5 t, N1,
O1 şi O2 se acordă numai dacă acestea respectă condiţiile tehnice din directiva 71/320/CEE, modificată de
directiva 2002/78/CE.
4.5. Începând cu 1 ianuarie 2005 se admite vânzarea sau utilizarea garniturilor de frână de înlocuire noi
pentru vehiculele din categoriile M1 < 3,5 t, M2 < 3,5 t, N1, O1 şi O2 numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile
tehnice din directiva 71/320/CEE, modificată de directiva 2002/78/CE.
4.5.1. Până la această dată se admite vânzarea sau utilizarea garniturilor de frână de înlocuire noi pentru
vehiculele din categoriile M1 < 3,5 t, M2 < 3,5 t, N1, O1 şi O2 numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile tehnice
din directiva 71/320/CEE, modificată prin directiva 98/12/CE.
4.5.2. Prin excepţie de la prevederile pct. 4.5 se admite vânzarea sau utilizarea garniturilor de frână de
înlocuire noi destinate a fi montate la tipurile de vehicule omologate înainte de intrarea în vigoare a directivei
71/320/CEE, modificată de directiva 98/12/CE, cu condiţia ca aceste garnituri să fie conforme dispoziţiilor
versiunii precedente a directivei 71/320/CEE, modificată de directiva 98/12/CE şi care era aplicabilă la punerea
în circulaţie a vehiculelor.
4.6. Omologarea garniturilor de frână de înlocuire pentru vehiculele din categoriile M1 > 3,5 t, M2 > 3,5 t, M3,
N2, N3, O3, O4 şi L se acordă numai dacă acestea respectă condiţiile tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr.
90.
5. Condiţii privind instalaţia de iluminare şi semnalizare luminoasă
5.1. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele
cerinţe privind montarea instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă:
5.1.1. Autovehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva
76/756/CEE, modificată de directiva 97/28/CE, valabile pentru circulaţia pe partea dreaptă;
5.1.2. Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/92/CEE,
modificată de directiva 2000/73/CE;
5.1.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în
Directiva 78/933/CEE, modificată prin Directiva 1999/56/CE;
5.1.3.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau
omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării tractoarelor
care respectă prevederile Directivei 78/933/CEE, modificată prin Directiva 2006/26/CE;
5.1.3.2. Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz şi cu
1 iulie 2009 la prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea tractoarelor trebuie respectate
condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 78/933/CEE, modificată prin Directiva 2006/26/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 5., subpunctul 5.1.3.. modificat de Anexa 1, punctul 19. din Ordinul
1699/2006 )
5.2. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele
cerinţe privind componentele instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă:
5.2.1. Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice valabile pentru circulaţia pe
partea dreaptă, prevăzute în:
5.2.1.1. directiva 76/757/CE, modificată de directiva 97/29/CE pentru catadioptri;
5.2.1.2. directiva 76/758/CE, modificată de directiva 97/30/CE pentru lămpi de gabarit, lămpi de poziţie faţă,
lămpi de poziţie spate, lămpi de frânare, faruri pentru circulaţia diurnă, lămpi de poziţie laterale;
5.2.1.3. directiva 76/759/CEE, modificată de directiva 1999/15/CE pentru lămpi indicatoare de direcţie;
5.2.1.4. directiva 76/760/CEE, modificată de directiva 97/31/CE pentru lămpi de iluminare a plăcii de
înmatriculare spate;
5.2.1.5. directiva 76/761/CEE, modificată de directiva 1999/17/CE pentru faruri şi surse luminoase pentru
faruri (aplicabilă pentru autovehiculele din categoriile M şi N);

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #9 : Iunie 17, 2011, 05:07:10 pm »
5.2.1.6. directiva 76/762/CEE, modificată de directiva 1999/18/CE pentru faruri de ceaţă faţă şi becuri pentru
faruri de ceaţă faţă (aplicabilă pentru autovehiculele din categoriile M şi N);
5.2.1.7. directiva 77/538/CEE, modificată de directiva 1999/14/CE pentru lămpi de ceaţă spate;
5.2.1.8. directiva 77/539/CEE, modificată de directiva 97/32/CE pentru lămpi de mers înapoi;
5.2.1.9. directiva 77/540/CEE, modificată de directiva 1999/16/CE pentru lămpi de staţionare;
5.2.2. Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie sa respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 97/24/CE cap.
2;
5.2.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva
79/532/CE, modificată de directiva 97/54/CE;
5.2.4. În cazul vehiculelor prezentate la omologare şi care sunt echipate cu lămpi speciale de avertizare,
aceste lămpi trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul CEE - ONU nr. 65.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 5., subpunctul 5.3.. abrogat de Anexa 1, punctul 21. din Ordinul 2218/2005 )
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 5., subpunctul 5.4.. abrogat de Anexa 1, punctul 21. din Ordinul 2218/2005 )
5.5. Omologarea componentelor instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă a vehiculelor rutiere din
categoriile M, N, O, L şi T se acordă numai dacă acestea respectă condiţiile tehnice prevăzute la subpct. 5.2.1 -
5.2.3, după caz.
5.5.1. Lămpile speciale de avertizare pentru vehicule trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în
Regulamentul CEE - ONU nr. 65;
5.6. În ceea ce priveşte componentele instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasă, este admisă în
continuare omologarea, precum şi vânzarea sau utilizarea acestora în conformitate cu prevederile versiunilor
anterioare ale directivelor precizate la subpct. 5.2.1 - 5.2.3, cu condiţia ca:
5.6.1. ele să fie destinate instalării pe vehicule care se află deja,în circulaţie şi
5.6.2. să respecte condiţiile tehnice aplicabile la momentul punerii în circulaţie a vehiculului.
6. Condiţii privind semnalizarea sonoră
6.1. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele
cerinţe privind semnalizarea sonoră:
6.1.1. Autovehiculele din categoria M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva
70/388/CEE, modificată de directiva 87/354/CE;
6.1.2. Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva 93/30/CEE;
6.1.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva
74/151/CEE anexa V modificată de directiva 98/38/CE.
6.2. Omologarea avertizorului sonor se acordă numai dacă acesta respectă condiţiile tehnice specifice
prevăzute la pct. 6.1.1 sau 6.1.2, după caz.
7. Condiţii privind direcţia şi ţinuta de drum
7.1. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respectă următoarele
cerinţe privind direcţia:
7.1.1. Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva
70/311/CEE, modificată de directiva 1999/7/CEE;
7.1.2. Autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M1) şi N, precum şi semiremorcile
trebuie să respecte condiţiile tehnice privind manevrabilitatea prevăzute în directiva 97/27/CE modificată de
directiva 2001/85/CE;
7.1.2.1. Începând cu 1 octombrie 2004 autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M1) şi
N, precum şi semiremorcile trebuie să respecte condiţiile tehnice privind manevrabilitatea prevăzute în
directiva 97/27/CE modificată de directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii
tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);
7.1.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva
75/321/CEE, modificată de directiva 98/39/CEE.
7.2. La omologarea naţională de tip, vehiculele completate din categoriile M, N şi O trebuie să respecte
condiţiile tehnice privind stabilitatea prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele reglementări.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 7., subpunctul 7.2. modificat de Anexa 1, punctul 22. din Ordinul 2218/2005 )
7.2.1. De la prevederile subpct. 7.2 se exceptează vehiculele care respectă datele de carosare ale
constructorului vehiculului de bază.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 7., subpunctul 7.2.1.. modificat de Anexa 1, punctul 22. din Ordinul
2218/2005 )
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 7., subpunctul 7.2.2.. modificat de Anexa 1, punctul 22. din Ordinul
2218/2005 )
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 7., subpunctul 7.3.. abrogat de Anexa 1, punctul 23. din Ordinul 2218/2005 )
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 7., subpunctul 7.3.1.. abrogat de Anexa 1, punctul 23. din Ordinul 2218/2005 )
8. Condiţii privind motorul şi protecţia mediului
8.1. Omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, se acordă pentru un tip de autovehicul din
categoria M1 numai dacă acesta respectă prevederile privind emisiile de dioxid de carbon şi consumul de
carburant prevăzute în Directiva 80/1268/CEE, modificată prin Directiva 1999/100/CE.
8.1.1. Omologarea naţională de tip pentru un autovehicul din categoria N1 se acordă numai dacă acesta
respectă prevederile privind emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant prevăzute în Directiva
80/1268/CEE', modificată prin Directiva 2004/3/CE, după cum urmează:
- începând cu 1 iulie 2006, pentru autovehiculele din categoria Nv clasa I;
- începând cu 1 ianuarie 2007, pentru autovehiculele din categoria N1 clasele II şi III (1 ianuarie 2008
pentru autovehiculele fabricate în mai multe etape).
8.1.2. Prima înmatriculare sau vânzarea unui autovehicul nou din categoria N1 este admisă numai dacă se
respectă prevederile privind emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant prevăzute în Directiva
80/1268/CEE', modificată prin Directiva 2004/3/CE, după cum urmează:
- începând cu 1 ianuarie 2007, pentru autovehiculele din categoria Nv clasa I;
- începând cu 1 ianuarie 2008, pentru autovehiculele din categoria N1 clasele II şi III (1 ianuarie 2009
pentru autovehiculele fabricate în mai multe etape).
8.1.3. În sensul subpcţ. 8.1.1 şi 8.1.2, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
- autovehicul din categoria Nv clasa I - un autovehicul din categoria ISL a cărui masă de referinţă nu
depăşeşte 1.305 kg;
- autovehicul din categoria Np clasa II - un autovehicul din categoria N1 a cărui masă de referinţă este mai
mare de 1.305 kg, dar nu depăşeşte 1.760 kg;
- autovehicul din categoria Nv clasa III - un autovehicul din categoria N1 a cărui masă de referinţă este mai
mare de 1.760 kg.
8.1.4. Atunci când un autovehicul din categoria Nv fabricat de către un carosier specializat, corespunde
criteriilor unei familii de vehicule din modelul de bază al fabricantului, carosierul poate utiliza datele referitoare
la randamentul energetic şi emisiile de CO2, furnizate de respectivul fabricant.
8.1.5. Prevederile subpct. 8.1.1 şi 8.1.2 nu se aplică unui tip de autovehicul din categoria N1, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele două condiţii:
- tipul de motor ce echipează acest tip de autovehicul a făcut obiectul unei omologări de tip în conformitate
cu Directiva 88/77/CEE; şi
- producţia mondială totală de autovehicule din catgoria N1 a fabricantului este mai mică de 2.000 de unităţi
pe an.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.1.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
2218/2005 )
8.2. Omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, se acordă pentru un tip de autovehicul din
categoriile M şi N numai dacă se respectă prevederile privind puterea motorului, prevăzute în Directiva
80/1269/CEE, modificată prin Directiva 1999/99/CE.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.2. modificat de Anexa 1, punctul 25. din Ordinul 2218/2005 )
8.3. Omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, se acordă pentru un tip de
autovehicul cu 2 sau 3 roţi numai dacă se respectă prevederile privind viteza maximă constructivă,
momentul maxim şi puterea maximă netă a motorului, prevăzute în Directiva 95/1/CEE, modificată
prin Directiva 2002/41/CE.
8.3.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau
omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării
autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi care respectă prevederile Directivei 95/1/CEE, modificată prin
Directiva 2006/27/CE;
8.3.2. Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz,
trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 95/1/CEE, modificată prin Directiva
2006/27/CE. Omologările acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei
înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.3.. modificat de Anexa 1, punctul 20. din Ordinul 1699/2006 )
8.4. Omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, se acordă pentru un tip de tractor agricol sau
forestier numai dacă se respectă prevederile privind viteza maximă constructivă prevăzute în Directiva
74/152/CEE paragraful 1, modificată prin Directiva 98/89/CE.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.4.. modificat de Anexa 1, punctul 27. din Ordinul 2218/2005 )
8.5. Omologarea naţională de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respectă
condiţiile tehnice privind regulatorul de turaţie prevăzute în directiva 89/173/CEE anexa II par. 1 modificată de
directiva 2000/1/CE.
8.6. Autovehiculele echipate cu mas din categoriile M şi N, precum şi autovehiculele echipate cu mac din
categoriile Mi şi Ni trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante (cu excepţia menţionată la
subpct. 8.6.10):
8.6.1. Omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile
poluante prevăzute în directiva 70/220/CEE, modificată de directiva 2001/100/CE. În ceea ce priveşte
încercarea de tip I, se aplică valorile limită precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a
directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3);
8.6.1.1. Începând cu 1 ianuarie 2005, se aplică la omologarea autovehiculelor încercarea de tip VI (limitarea
emisiilor poluante la temperatură scăzută), conform prevederilor directivei 70/220/CEE modificată de directiva
2001/100/CE.
8.6.2. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, omologarea de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile
tehnice privind emisiile poluante prevăzute în directiva 70/220/CEE modificată de directiva 2002/80/CE şi de
directiva 2003/76/CE. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, se aplica valorile limită precizate la linia B a
tabelului de la pct. 5.3.1.4. de la anexa I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 4);
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.6.2.. modificat de Anexa 1, punctul 28. din Ordinul
2218/2005 )

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #10 : Iunie 17, 2011, 05:07:29 pm »
8.6.3. Autovehiculele noi trebuie echipate cu OBD în conformitate cu directiva 70/220/CEE modificată de
directiva 2001/1/CEE, după cum urmează:
8.6.3.1. la omologarea de tip, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele echipate cu mas care
funcţionează cu benzină din categoriile Mi şi Ni;
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.6.3.1.. modificat de Anexa 1, punctul 28. din Ordinul
2218/2005 )
8.6.3.2. autovehiculele echipate cu mac:
8.6.3.2.1. Începând cu 1 ianuarie 2005 la omologarea de tip şi cu 1 ianuarie 2006 la prima înmatriculare şi
la vânzare, autovehiculele din categoria Mi (cu excepţia celor cu masa maximă tehnic admisibilă mai mare de
2500 kg sau destinate a transporta mai mult de 6 persoane);
8.6.3.2.2. Începând cu 1 ianuarie 2006 la omologarea de tip şi cu 1 ianuarie 2007 la prima înmatriculare şi
la vânzare, autovehiculele din categoria Mi cu masa maximă tehnic admisibilă mai mare de 2500 kg,
autovehiculele din categoria M1 destinate a transporta mai mult de 6 persoane, precum şi autovehiculele din
categoria N1;
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.6.3.2.. modificat de Anexa 1, punctul 28. din Ordinul
2218/2005 )
8.6.3.3. Începând cu 1 ianuarie 2006 la omologarea de tip şi cu 1 ianuarie 2007 la prima înmatriculare şi la
vânzare, autovehiculele echipate cu mas şi care funcţionează cu GPL sau GN;
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.6.3.3.. modificat de Anexa 1, punctul 28. din Ordinul
2218/2005 )
8.6.4. Prevederile privind OBD din directivele 2002/80/CE şi 2003/76/CE se aplică autovehiculelor noi
începând cu 1 ianuarie 2007 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2008 la prima înmatriculare şi la vânzare.
8.6.5 La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind
emisiile poluante prevăzute în directiva 70/220/CEE modificată de directiva 2001/100/CE. În ceea ce priveşte
încercarea de tip I, se aplică valorile limită precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a
directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3);
8.6.5.1. Prin exceptare de la prevederile subpct. 8.6.5, autovehiculele noi produse în România trebuie să
respecte la prima înmatriculare şi la vânzare prevederile directivei 70/220/CEE, modificată de directiva
2001/100/CE cu aplicarea pentru încercarea de tip I a valorilor limită precizate la linia A a tabelului de la pct.
5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE (EURO 3), începând cu 1 ianuarie
2005.
8.6.5.1.1. Până la 1 ianuarie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi produse în
România trebuie să respecte prevederile directivei 70/220/CEE, modificată de directiva 96/69/CE (EURO 2);
8.6.6. Prin exceptare de la prevederile subpct. 8.6.3.1 Ia prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi
echipate cu mas care funcţionează cu benzină din categoriile Mi şi Ni produse în România trebuie echipate cu
OBD începând cu 1 ianuarie 2005;
8.6.7. Începând cu 1 ianuarie 2008, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să respecte
prevederile directivei 70/220/CEE, modificată de directiva 2002/80/CE şi de directiva 2003/76/CE cu aplicarea
valorilor limită precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4. al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată
de directiva 98/69/CE în ceea ce priveşte încercarea de tip I (EURO 4);
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.6.8.. abrogat de Anexa 1, punctul 29. din Ordinul 2218/2005 )
8.6.8.1. Verificarea acestei cerinţe se realizează pe bază de documente sau prin efectuarea încercării de tip I.
8.6.9. Începând cu 1 ianuarie 2006, prevederile pct. 7 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificată de
directiva 2002/80/CE referitoare la conformitatea vehiculelor în exploatare se aplică tuturor autovehiculelor
care au fost omologate în conformitate cu prevederile directivei 70/220/CEE modificată de directiva 98/69/CE
sau în conformitate cu orice directivă de modificare ulterioară.
8.6.10 Prevederile prezentului pct. 8.6 nu se aplică autovehiculelor din categoria N1 echipate cu mac care au
fost omologate conform prevederilor directivei 88/77/CEE.
8.7. Motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu aprindere prin scânteie care
funcţionează cu GPL sau GNC pentru autovehicule din categoriile M (cu excepţia celor din categoria
M-i) şi N, precum şi autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M-i) şi N
echipate cu astfel de motoare trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile poluante (cu
excepţia menţionată la subpct. 8.7.5):
8.7.1. Omologarea naţională a motoarelor cu aprindere prin comprimare sau a motoarelor cu
aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC, precum şi a autovehiculelor echipate cu
astfel de motoare, se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante
prevăzute în Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile
pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a
tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE
(EURO 3);
8.7.2. La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi (cu excepţia celor destinate
exportului în terţe ţări), trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în
Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru
emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelelor
de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE (EURO 3);
8.7.3. La vânzare sau utilizare, motoarele noi cu aprindere prin comprimare şi motoarele noi cu
aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC (cu excepţia motoarelor destinate
exportului în terţe ţări sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circulaţie)
trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în Directiva 88/77/CEE,
modificată prin Directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de
particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a
Directivei 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE (EURO 3);
8.7.4. În ceea ce priveşte valorile limită ale emisiilor de gaze poluante, de particule şi opacitatea
gazelor, cerinţele prevăzute la subpct. 8.7.1 - 8.7.3 se consideră îndeplinite dacă sunt respectate
valorile limită precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE,
modificată prin Directiva 1999/96/CE (EEV);
8.7.5. Prevederile subpct. 8.7 nu se aplică autovehiculelor echipate cu motoare cu aprindere prin
comprimare sau cu motoare cu aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC, din
categoriile N1, N2 şi M2 care au fost omologate conform prevederilor Directivei 70/220/CEE.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.7. modificat de Anexa 1, punctul 21. din Ordinul 1699/2006 )
8.7.1. Omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile
poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE, modificată de directiva
1999/96/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt
cele precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE, modificată de-directiva
1999/96/CE (EURO 3);
8.7.1.1. Pentru autovehiculele fabricate în România, această cerinţă se aplică începînd cu 1 octombrie 2004;
8.7.1.1.1. Pînă la 1 octombrie 2004, autovehiculele fabricate în România trebuie să satisfacă prevederile
directivei 88/77/CEE modificată de directiva 91/542/CEE treapta B (EURO 2);
8.7.2. Începând cu 1 octombrie 2005, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile
tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE,
modificată de directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi
opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE,
modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 3);
8.7.3. Începând cu 1 ianuarie 2007, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile
tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE,
modificată de directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi
opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B1 a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE,
modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 4);
8.7.4. Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de autovehicule şi începând cu 1 ianuarie 2008 pentru
toate tipurile de autovehicule, omologările acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor
antipoluare pe durata de viaţă a autovehiculului;
8.7.5. Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de autovehicule şi începând cu 1 ianuarie 2008 pentru
toate tipurile de autovehicule, omologările acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor
antipoluare pe durata de viaţă a autovehiculului în condiţii normale de utilizare (control de conformitate a
vehiculelor în exploatare corect întreţinute şi utilizate);
8.7.6. Începând cu 1 octombrie 2008, omologarea naţională de tip se acordă numai dacă se respectă condiţiile
tehnice privind emisiile poluante ale motoarelor acestora prevăzute în directiva 88/77/CEE, modificată de
directiva 2001/27/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea
gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei în directiva 88/77/CEE,
modificată de directiva 1999/96/CE (EURO 5);
8.7.7. În ceea ce priveşte valorile limită ale emisiilor de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor,
cerinţele prevăzute la subpct. 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3 şi 8.7.6 se consideră îndeplinite dacă sunt respectate valorile
limită precizate la linia C a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva
1999/96/CE (EEV);
8.7.8. Începând cu 1 ianuarie 2007 la omologarea de tip şi cu 1 ianuarie 2008 la prima înmatriculare,
autovehiculele trebuie echipate cu OBD sau OBM care să corespundă prevederilor directivei 88/77/CEE
modificată de directiva 1999/96/CEE;
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.7.8.. modificat de Anexa 1, punctul 28. din Ordinul
2218/2005 )
8.7.9. La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie sa respecte condiţiile tehnice privind
emisiile poluante ale motoarelor acestor autovehicule prevăzute în directiva 88/77/CEE, modificată de directiva
1999/96/CE cu aplicarea valorilor limită pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor
precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei (EURO 3);

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #11 : Iunie 17, 2011, 05:07:56 pm »
8.7.9.1. La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi produse în România trebuie să respecte
prevederile directivei 88/77/CEE, modificată de directiva 1999/96/CE cu aplicarea valorilor limită precizate la
linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de
particule şi opacitatea gazelor începând cu 1 octombrie 2005;
8.7.9.1.1. Până la 1 octombrie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi produse în
România trebuie să respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 91/542/CEE treapta B
(EURO 2);
8.7.10. Începând cu 1 octombrie 2006, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să
respecte prevederile directivei 88/77/CEE, modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limită
precizate la linia A a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE, modificată de directiva
1999/96/CE în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 3);
8.7.11. Începând cu 1 ianuarie 2008, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să
respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limită
precizate la linia Bi a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificată de directiva
1999/96/CE în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 4);
8.7.12. Începând cu 1 octombrie 2009, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi trebuie să
respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificată de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limită
precizate la linia B2 a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE, modificată de directiva
1999/96/CE în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor (EURO 5);
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.7.9.1.. abrogat de Anexa 1, punctul 30. din Ordinul
2218/2005 )
8.7.13.1. Verificarea acestei cerinţe se realizează pe bază de documente sau prin efectuarea încercărilor
conform ciclurilor ESC şi ELR;
8.7.14. Prevederile prezentului pct. 8.7 nu se aplică autovehiculelor echipate cu mac sau mas care
funcţionează cu GPL sau GN, din categoriile N1, N2 şi M2 care au fost omologate conform prevederilor
directivei 70/220/CEE.
8.71.Motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu aprindere prin scânteie care
funcţionează cu GPL sau GNC pentru autovehicule din categoriile M (cu excepţia celor din
categoria M1 cu masa maximă tehnic admisibilă care nu depăşeşte 3,5 tone) şi N, precum şi
autovehiculele din categoriile M (cu excepţia celor din categoria M1 cu masa maximă care nu
depăşeşte 3,5 tone) şi N echipate cu astfel de motoare trebuie să respecte următoarele cerinţe
privind emisiile poluante (cu excepţia menţionată la subpct. 8.71.17):
8.71.1.Dacă prevederile subpct. 8.71.9 - 8.71.15, condiţiile tehnice din anexele I-VIII din Directiva
2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE, precum şi valorile
limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la
linia B1, B2 sau C a tabelelor de la pct. 6.2.1 din anexa I la Directiva 2005/55/CE, sunt respectate,
nu se admite:
8.71.1.1.refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, pentru un
autovehicul echipat cu un motor cu aprindere prin comprimare sau pentru un autovehicul echipat
cu un motor cu aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC;
8.71.1.2.interzicerea înmatriculării sau vânzării autovehiculelor noi echipate cu motoare cu
aprindere prin comprimare sau a autovehiculelor noi echipate cu motoare cu aprindere prin
scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC;
8.71.1.3.refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz, pentru un
motor cu aprindere prin comprimare sau pentru un motor cu aprindere prin scânteie care
funcţionează cu GPL sau GNC;
8.71.1.4.interzicerea vânzării sau utilizării motoarelor noi cu aprindere prin comprimare sau a
motoarelor noi cu aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC;
8.71.2.Începând cu 1 ianuarie 2007, omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a
motoarelor cu aprindere prin comprimare sau a motoarelor cu aprindere prin scânteie care
funcţionează cu GPL sau GNC, precum şi a autovehiculelor echipate cu astfel de motoare se acordă
numai dacă se respectă prevederile subpct. 8.71.9 - 8.71.15 şi condiţiile tehnice precizate în
anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva
2006/51/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea
gazelor sunt cele precizate la linia Bi a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei
2005/55/CE (EURO 4);
8.71.3.Începând cu 1 ianuarie 2008, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi (cu
excepţia celor destinate exportului în terţe ţări) trebuie să se respecte prevederile subpct. 8.71.9 -
8.71.15 şi condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin
Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze
poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B-i a tabelelor de la pct.
6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EURO 4);
8.71.4.Începând cu 1 ianuarie 2008, la vânzare sau utilizare, motoarele noi cu aprindere prin
comprimare sau motoarele noi cu aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC (cu
excepţia motoarelor destinate exportului în terţe ţări sau al motoarelor de schimb pentru
autovehiculele aflate în circulaţie) trebuie să se respecte prevederile subpct. 8.71.9 - 8.71.15 şi
condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva
2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante,
de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al
anexei I a Directivei 2005/55/CE (EURO 4);
8.71.5.Începând cu 1 octombrie 2008, omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz,
a motoarelor cu aprindere prin comprimare sau a motoarelor cu aprindere prin scânteie care
funcţionează cu GPL sau GNC, precum şi a autovehiculelor echipate cu astfel de motoare se acordă
numai dacă se respectă prevederile subpct. 8.71.9 - 8.71.15 şi condiţiile tehnice precizate în
anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva
2006/51/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea
gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei
2005/55/CE (EURO 5);
8.71.6.Începând cu 1 octombrie 2009, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi (cu
excepţia celor destinate exportului în terţe ţări) trebuie să se respecte prevederile subpct. 8.71.9 -
8.71.15 şi condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin
Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze
poluante, de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct.
6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EURO 5);
8.71.7.Începând cu 1 octombrie 2009, la vânzare sau utilizare, motoarele noi cu aprindere prin
comprimare sau motoarele noi cu aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC (cu
excepţia motoarelor destinate exportului în terţe ţări sau al motoarelor de schimb pentru
autovehiculele aflate în circulaţie) trebuie să se respecte prevederile subpct. 8.71.9 - 8.71.15 şi
condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva
2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE. Valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante,
de particule şi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al
anexei I a Directivei 2005/55/CE (EURO 5);
8.71.8Motoarele care îndeplinesc condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva
2005/55/CE, şi care respectă valorile limită precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al
anexei I a Directivei 2005/55/CE (EEV), se consideră că îndeplinesc şi cerinţele prevăzute la
subpct. 8.7.1 - 8.7.3;
Motoarele care îndeplinesc condiţiile tehnice precizate în anexele I-VIII din Directiva
2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE, precum şi cerinţele
precizate la subpct. 8.71.9 - 8.71.15 şi care respectă valorile limită precizate la linia C a tabelelor
de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE (EEV), se consideră că îndeplinesc şi cerinţele
prevăzute la subpct. 8.7.1 - 8.7.3 şi 8.71.2 - 8.71.7;
8.71.9.Începând cu 1 ianuarie 2007 pentru noile omologări de tip şi începând cu 1 ianuarie 2008
pentru toate omologările de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare omologate în
conformitate cu valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi
opacitatea gazelor precizate la linia B1 sau linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a
Directivei 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE, precum şi
autovehiculele propulsate de astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care să
semnaleze existenţa unei funcţionări necorespunzătoare atunci când sunt depăşite limitele
aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B1 sau la linia C precizate la subpct. 8.71.11;
8.71.9.1.În cazul sistemelor de post-tratare a gazelor de evacuare, sistemul OBD poate înregistra
următoarele defecte majore:
a)ale catalizatorului, în cazul în care acesta este instalat ca entitate distinctă, fie că este sau nu
parte a unui sistem de reducere a emisiilor de oxid de azot sau a unui filtru de particule diesel;
b)ale sistemului de reducere a emisiilor de oxid de azot, în cazul în care există un astfel de
sistem;
c)ale filtrului de particule diesel, în cazul în care există un astfel de filtru;
d)ale sistemului combinat de reducere a emisiilor de oxid de azot - filtru de particule diesel;
8.71.10.Începând cu 1 octombrie 2008 pentru noile omologări de tip şi începând cu 1 octombrie
2009 pentru toate omologările de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu
aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC omologate în conformitate cu valorile
limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule şi opacitatea gazelor precizate la
linia B2 sau linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE, modificată prin
Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE, precum şi autovehiculele propulsate de astfel de
motoare, trebuie echipate cu sisteme OBD care semnalează existenţa unei funcţionări
necorespunzătoare atunci când sunt depăşite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B2
sau la linia C precizate la subpct. 8.71.11;
8.71.10.1.Sistemul OBD trebuie să includă de asemenea o interfaţă între unitatea de control
electronic a motorului (EECU) şi orice alt sistem electric sau electronic al motorului sau vehiculului
care realizează un schimb de date cu EECU şi care acţionează asupra bunei funcţionări a
sistemului de control al emisiilor, cum ar fi interfaţa între EECU şi o unitate de control electronic al
transmisiei;
8.71.11.Limitele aplicabile sistemelor OBD sunt următoarele:
Linia
Motoare cu aprindere prin comprimare
Masa oxizilor de azot
(NOx) g/kWh
Masa particulelor
(PT) g/kWh
B1 (2007) 7,0 0,1
B2 (2008) 7,0 0,1

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #12 : Iunie 17, 2011, 05:08:23 pm »
8.71.12.Accesul complet şi standardizat la sistemele OBD trebuie asigurat în scopul inspecţiei,
diagnosticării, întreţinerii şi reparaţiilor în conformitate cu dispoziţiile relevante din Directiva
70/220/CEE şi cu prescripţiile referitoare la piesele de schimb care asigură compatibilitatea cu
sistemele OBD.
8.71.13.Începând cu 1 ianuarie 2007 pentru noile omologări de tip şi începând cu 1 ianuarie 2008
pentru toate omologările de tip, constructorul trebuie să demonstreze că un motor cu aprindere
prin comprimare sau un motor cu aprindere prin scânteie care funcţionează cu GPL sau GNC
omologat în conformitate cu valorile limită aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de
particule şi opacitatea gazelor precizate la linia B1, B2 sau C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I
a Directivei 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE şi Directiva 2006/51/CE respectă
limitele menţionate, pentru o durată de viaţă de:
a)100.000 km sau cinci ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în
cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N1 şi M2;
b)200.000 km sau şase ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în
cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N2, N3 cu masa maximă tehnic
admisibilă care nu depăşeşte 16 tone şi M3 din clasele I, II şi A, precum şi din clasa B cu masa
maximă tehnic admisibilă care nu depăşeşte 7,5 tone;
c)500.000 km sau şapte ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiţie îndeplinită, în
cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N3 cu masa maximă tehnic admisibilă
care depăşeşte 16 tone şi M3 din clasa III, precum şi clasa B cu masa maximă tehnic admisibilă
care depăşeşte 7,5 tone;
8.71.14.Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri şi începând cu 1 ianuarie 2008, pentru
toate tipurile, omologările acordate autovehiculelor trebuie să ateste şi buna funcţionare a
echipamentelor antipoluare pe durata de viaţă normală a autovehiculului în condiţii normale de
utilizare (control de conformitate a vehiculelor în circulaţie corect întreţinute şi utilizate);
8.71.15.În conformitate cu prevederile Directivei 2005/78/CE, modificată prin Directiva
2006/51/CE, prevederile Anexei I referitoare la buna funcţionare a dispozitivelor de reducere a
emisiilor de NOX se vor aplica de la 1 ianuarie 2007 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2008 la
prima înmatriculare.
8.71.16.Referinţele din reglementările existente privitoare la directivele abrogate prin anexa IX,
partea A a Directivei 2005/55/CE vor fi considerate ca fiind făcute la Directiva 2005/55/CE şi se
vor citi conform tabelului de corespondenţă din anexa X a Directivei 2005/55/CE.
8.71.17.Prevederile subpct. 8.71 nu se aplică motoarelor cu aprindere prin comprimare pentru
autovehiculele din categoriile N1, N2 şi M2 şi motoarelor cu aprindere prin scânteie care
funcţionează cu GPL sau GNC pentru autovehiculele din categoria N1, care au fost omologate
conform prevederilor Directivei 70/220/CEE.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.7.9.1.. completat de Anexa 1, punctul 22. din Ordinul
1699/2006 )
8.8. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier din categoriile M şi N echipat cu mac se acordă
numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante vizibile prevăzute în directiva 72/306/CEE,
modificată de directiva 97/20/CE.
8.8.1. Prevederile de la pct. 8.8 nu anulează omologările acordate anterior în conformitate cu prevederile
directivei 72/306/CEE şi nu împiedică extinderea unei astfel de omologări în condiţiile precizate prin directiva în
baza căreia omologarea a fost acordată.
8.81.Începând cu 1 ianuarie 2007, omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz,
pentru un nou tip de autovehicul din categoriile M şi N echipat cu motor cu aprindere prin
comprimare se acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante vizibile
prevăzute în directiva 72/306/CEE, modificată de directiva 2005/21/CE.
8.81.1.Prevederile de la subpct. 8.81 nu anulează omologările acordate anterior în conformitate cu
prevederile directivei 72/306/CEE şi nu împiedică extinderea unei astfel de omologări conform
cerinţelor precizate prin directiva în baza căreia omologarea a fost acordată iniţial.
8.82.La prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoriile M şi N echipate cu
motor cu aprindere prin comprimare trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile
poluante vizibile prevăzute în directiva 72/306/CEE.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.8.1.. completat de Anexa 1, punctul 23. din Ordinul
1699/2006 )
C (EEV) 7,0 0,1
8.9. Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile
poluante:
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul 1699/2006 )
8.9.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, autovehiculele noi cu 2 sau 3
roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în Directiva 97/24/CE
cap. 5, modificată prin Directiva 2003/77/CE.
8.9.1.1. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limită precizate la
linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directivă.
8.9.1.2. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru motociclete şi mototricicluri se aplică
valorile limită precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directivă;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.1.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
8.9.2. Începând cu 1 ianuarie 2006 pentru noile tipuri de autovehicule cu 2 sau 3 roţi şi începând
cu 1 ianuarie 2007 pentru toate tipurile, omologările acordate trebuie să ateste de asemenea buna
funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţă a autovehiculului cu 2 sau 3 roţi până
la un kilometraj de 30000 km.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.2.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.2.1.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
8.9.3. Începând cu 1 ianuarie 2006 pentru noile tipuri de autovehicule cu 2 sau 3 roţi şi începând
cu 1 ianuarie 2007 pentru toate tipurile, omologările acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare
a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţă a vehiculului în condiţii normale de utilizare
(control de conformitate a vehiculelor în circulaţie corect întreţinute şi utilizate).
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.3.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.3.1.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
8.9.4. Pentru motociclete şi mototricicluri, omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după
caz, se acordă numai dacă emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant au fost măsurate
conform dispoziţiilor aplicabile în conformitate cu prevederile Directivei 97/24/CE cap. 5,
modificată prin Directiva 2003/77/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.4.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
8.9.5. La prima înmatriculare, vânzare sau utilizare, autovehiculele noi cu 2 sau 3 roţi trebuie să
respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 5,
modificată prin Directiva 2003/77/CE.
8.9.5.1. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limită precizate la
linia a doua a tabelului din capitolul 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directivă.
8.9.5.2. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru motociclete şi mototricicluri se aplică
valorile limită precizate la linia A ale tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1,1.5 din directivă;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.5.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
8.9.6. Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare, vânzare şi utilizare, autovehiculele noi
cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute în
Directiva 97/24/CE cap. 5, modificată prin Directiva 2003/77/CE.
8.9.6.1. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limită precizate la
linia a doua a tabelului din capitolul 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directivă.
8.9.6.2. În ceea ce priveşte încercarea de tip I pentru motociclete şi mototricicluri se aplică valorile
limită precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directivă;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.6.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
8.9.7. Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare, vânzare sau utilizare, motocicletele noi
cu o cilindree mai mare de 150 cm3 trebuie să respecte prevederile aplicabile referitoare la
măsurarea emisiilor de dioxid de carbon şi a consumului de carburant din Directivei 97/24/CE cap.
5, modificată prin Directiva 2003/77/CE.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.7.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
8.9.8. Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau
omologării CE de tip, după caz, şi a înmatriculării, înregistrării sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau
3 roţi care respectă prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 5, modificată prin Directiva
2006/27/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.8.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
8.9.8.1. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limită precizate la
linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directivă.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.8.1.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
8.9.8.2. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru motociclete şi mototricicluri se aplică valorile
limită precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directivă;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.8.2.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1 699/2006 )
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.8.3.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1 699/2006 )
8.9.9. Începând cu 1 iulie 2007, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz,
trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 5, modificată prin
Directiva 2006/27/CE.
8.9.10. Începând cu 1 iulie 2007, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/72/CE, la
solicitarea constructorului, procedura de încercare stabilită prin Regulamentul tehnic mondial
(RTM) nr. 2 CEE-ONU poate fi aplicată la omologare pentru motociclete în locul procedurii de
încercare stabilite prin Directiva 97/24/CEE, modificată prin Directiva 2003/77/CE. în cazul
aplicării procedurii stabilite prin RTM nr. 2 CEE-ONU, autovehiculul va trebui să respecte valorile
limită ale emisiilor poluante precizate la linia C a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5
din directivă, precum şi celelalte dispoziţii ale directivei cu excepţia pct. 2.2.1.1.1 -2.2.1.1.4 din
anexa II a directivei.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.9.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1699/2006 )
8.9.9.1. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru mopede se aplică valorile limită precizate la
linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directivă.
8.9.9.2. În ceea ce priveşte încercarea de tip I, pentru motociclete şi tricicluri se aplică valorile
limită precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct. 2.2.1.1.5 din directivă;
8.9.9.3. Omologările acordate anterior în conformitate cu prevederile Directivei 97/24/CEE,
modificată prin Directiva 2003/77/CE rămân valabile în scopul primei înmatriculări, primei
înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi (cu respectarea pentru încercarea de tip I a
valorilor limită precizate la linia a doua a tabelului din cap. 5, anexa I, pct. 2.2.1.1.3 din directivă
pentru mopede şi a valorilor limită precizate la linia B a tabelului din capitolul 5, anexa II, pct.
2.2.1.1.5 din directivă pentru motociclete şi tricicluri);
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.9.9.. modificat de Anexa 1, punctul 24. din Ordinul
1 699/2006 )
8.10. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte următoarele cerinţe privind emisiile
poluante:
8.10.1. Omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, pentru un tip sau o familie de
motoare noi din categoriile D, E, F şi G ori pentru un tip de tractor echipat cu astfel de motoare se
acordă numai dacă se respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante şi
particule) prevăzute în Directiva 2000/25/CE.
8.10.2. Omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, pentru un tip sau o familie de
motoare noi ori pentru un tip de tractor echipat cu astfel de motoare se acordă numai dacă se
respectă condiţiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante şi particule) prevăzute în
Directiva 2000/25/CE, modificată prin Directiva 2005/13/CE după cum urmează:
a)în etapa III A:
- după 31 decembrie 2006 pentru motoarele din categoriile H, I, J şi K;
b)în etapa III B:
- după 31 decembrie 2009 pentru motoarele din categoria L;
- după 31 decembrie 2010 pentru motoarele din categoriile M şi N;
- după 31 decembrie 2011 pentru motoarele din categoria P;
c)în etapa IV:
- după 31 decembrie 2012 pentru motoarele din categoria Q;
- după 30 septembrie 2013 pentru motoarele din categoria R.
8.10.3. La vânzarea sau utilizarea motoarelor noi din categoriile D, E, F şi G ori la prima
înmatriculare, înregistrare sau utilizare a tractoarelor echipate cu astfel de motoare trebuie
respectate condiţiile tehnice prevăzute în directiva 2000/25/CE.
8.10.4. La vânzarea sau utilizarea motoarelor pentru tractoare ori la prima înmatriculare,
înregistrare sau utilizare a tractoarelor echipate cu astfel de motoare trebuie respectate condiţiile
tehnice prevăzute în Directiva 2000/25/CE, modificată prin Directiva 2005/13/CE după cum
urmează:
- după 31 decembrie 2006 pentru motoarele din categoriile H, I şi K;
- după 31 decembrie 2007 pentru motoarele din categoria J;
- după 31 decembrie 2010 pentru motoarele din categoria L;
- după 31 decembrie 2011 pentru motoarele din categoriile M şi N;

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #13 : Iunie 17, 2011, 05:08:40 pm »
- după 31 decembrie 2012 pentru motoarele din categoria P;
- după 31 decembrie 2013 pentru motoarele din categoria Q;
- după 30 septembrie 2014 pentru motoarele din categoria R;
8.10.5. Prevederile subpct. 8.10.3 şi 8.10.4 nu se aplică motoarelor care urmează a fi instalate la
tipuri de tractoare destinate exportului în ţări terţe sau care urmează a fi utilizate pentru
înlocuirea motoarelor la tractoarele în exploatare.
8.10.6. Pentru motoarele din categoriile H - R, termenele prevăzute la subpct. 8.10.4 se amână cu
doi ani pentru motoarele produse anterior respectivelor date. Excepţie fac motoarele din categoria
H pentru care termenul se va amâna cu un an.
8.10.7. La cererea constructorului de tractoare şi cu acordul RAR, producătorul de motoare poate,
în timpul perioadei dintre două etape succesive, să introducă pe piaţă un număr limitat de
motoare sau de tractoare echipate cu motoare care corespund valorilor limită privind emisiile
poluante ale etapei precedente celei aplicabile, cu condiţia să respecte procedura din anexa IV la
Directiva 2000/25/CE, modificată prin Directiva 2005/13/CE.
8.10.8. Pentru tipurile sau familiile de motoare din categoriile H - R care respectă valorile limită
înainte de datele menţionate la subpct. 8.10.4 este permisă aplicarea unei etichetări şi a unui
marcaj special care să arate că motoarele respective respectă valorile limită prescrise înaintea
datelor stabilite.
8.10.9. RAR recunoaşte omologările acordate în conformitate cu prevederile anexei III la
Directiva 2000/25/CE, modificată prin Directiva 2005/13/CE şi recunoaşte mărcile de omologare
corespunzătoare ca fiind conforme cu prevederile acestei directive.
8.10.10. Motoarele de schimb trebuie să corespundă valorilor limită pe care motorul care se
înlocuieşte trebuia să le îndeplinească când a fost introdus pe piaţă. Textul "Motor de schimb"
trebuie prevăzut pe o etichetă dispusă pe motor sau menţionat în instrucţiunile de utilizare.
Prin motor de schimb se înţelege orice motor nou cu care se înlocuieşte motorul unui tractor şi
care a fost furnizat numai pentru acest scop.
8.10.11. Definirea categoriilor de motoare precizate la subpct. 8.10 este prevăzută în Anexa nr.
10 la reglementări.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.10.. modificat de Anexa 1, punctul 25. din Ordinul
1699/2006 )
8.11. Pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări se pot aplica condiţiile tehnice prevăzute în Directiva
97/68/CE privind emisiile de gaze poluante şi particule ce provin de la motoarele cu ardere internă destinate
maşinilor mobile nerutiere, modificată prin Directiva 2004/26/CE."'
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.11.. modificat de Anexa 1, punctul 31. din Ordinul 2218/2005 )
8.12. Omologarea naţională de tip se acordă unui tip de vehicul rutier numai dacă se respectă următoarele
cerinţe privind zgomotul emis:
8.12.1. Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în directiva
70/157/CEE, modificată de dire'ctiva 1999/101/CE;
8.12.2. Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva
97/24/CE cap. 9;
8.12.2.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau
omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării
autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi care respectă prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 9, modificată
prin Directiva 2006/27/CE;
8.12.2.2. Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz,
trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 9, modificată prin
Directiva 2006/27/CE. Omologările acordate anterior rămân valabile în scopul primei
înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.12.. modificat de Anexa 1, punctul 26. din Ordinul
1699/2006 )
8.12.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în:
8.12.3.1. directiva 74/151/CEE anexa VI modificată de directiva 98/38/CE (zgomot exterior);
8.12.3.2. Directiva 77/311/CEE, modificată prin Directiva 97/54/CE, referitoare la nivelul sonor
(la urechile conducătorului);
8.12.3.2.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale
sau omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării
tractoarelor care respectă prevederile Directivei 77/311/CEE, modificată prin Directiva
2006/26/CE;
8.12.3.2.2. Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz,
şi cu 1 iulie 2009 la prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea tractoarelor trebuie
respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 77/311/CEE, modificată prin Directiva
2006/26/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.12.. modificat de Anexa 1, punctul 27. din Ordinul
1699/2006 )
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.13.. abrogat de Anexa 1, punctul 32. din Ordinul 2218/2005 )
( la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.14.. abrogat de Anexa 1, punctul 28. din Ordinul 1699/2006 )
8.15. La omologarea de tip a catalizatoarelor de schimb, destinate a fi instalate pe autovehicule care au fost
omologate în baza Directivei 70/220/CEE, aceste catalizatoare trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute
în Directiva 70/220/CEE, modificată prin'Directiva 2003/76/CE.
8.15.1. Se admite totuşi introducerea pe piaţă a catalizatoarelor de schimb omologate ca entitate tehnică
anterior intrării în vigoare a prevederilor Directivei 2002/80/CE şi care urmează a fi utilizate la autovehiculele
în circulaţie.
8.15.2. Producătorii de catalizatoare de schimb care au fost introduse pe piaţă înainte de aplicarea Directivei
2002/80/CE şi care nu sunt conforme cu condiţiile tehnice prevăzute de Directiva 98/77/CE trebuie să ia
măsuri pentru a furniza fie direct la punctele de vânzare, fie distribuitorilor informaţiile suplimentare
prevăzute în secţiunea 7, anexa XIII la Directiva 70/220/CE, modificată prin Directiva 2002/80/CE.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.15.. modificat de Anexa 1, punctul 33. din Ordinul
2218/2005 )
8.151. Nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE de tip, după caz,
şi interzicerea vânzării sau instalării pe autovehicule a catalizatoarelor de înlocuire noi destinate a
fi instalate pe autovehiculele cu 2 sau 3 roţi care respectă condiţiile tehnice prevăzute în Directiva
97/24/CE, modificată prin Directiva 2005/30/CE.
8.151.1. Începând cu 1 ianuarie 2007 la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după
caz, a catalizatoarelor de înlocuire noi destinate a fi instalate pe autovehiculele cu 2 sau 3 roţi,
trebuie respectate condiţiile tehnice referitoare la măsurile împotriva poluării atmosferice, la
nivelul sonor admisibil şi la protecţia împotriva modificărilor neautorizate, prevăzute în Directiva
97/24/CE, modificată prin Directiva 2005/30/CE.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.15.. completat de Anexa 1, punctul 29. din Ordinul
1699/2006 )
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.16.. abrogat de Anexa 1, punctul 30. din Ordinul 1699/2006 )
8.17. Dispozitivele de evacuare pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte la omologarea
de tip şi la vânzare sau utilizare condiţiile tehnice prevăzute în directiva 70/157/CEE modificată de directiva
1999/101/CE.
8.17.1. Prin excepţie de la aceste prevederi este admisă omologarea, vânzarea sau utilizarea dispozitivelor
de evacuare noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N în conformitate cu versiunile precedente ale
directivei 70/157/CEE, cu condiţia ca acestea:
8.17.1.1. să fie destinate echipării autovehiculelor aflate deja în circulaţie şi
8.17.1.2. să respecte prevederile directivei care era aplicabilă la momentul primei înmatriculări a
autovehiculelor.
8.18. Autovehiculul care, la data omologării lui în România, corespunde din punct de vedere al emisiilor
poluante unei trepte de poluare (precizate prin directivele Uniunii Europene), superioară treptei de poluare
stabilite prin prezentele reglementări, va fi atestat la cerere, de către Registrul Auto Român ca autovehicul cu
nivel redus de poluare şi va beneficia de facilităţile prevăzute prin lege. Atestarea, în baza omologării de tip, ca
autovehicul cu nivel redus de poluare este acceptată numai până la momentul impunerii prin legislaţia
naţională, pentru prima înmatriculare, a unei noi trepte, superioare, de poluare.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 8., subpunctul 8.19.. abrogat de Anexa 1, punctul 34. din Ordinul 2218/2005 )
9. Condiţii privind caroseria
9.1. Omologarea naţională de tip pentru un vehicul rutier din categoriile M, N şi O se acordă numai dacă se
respectă următoarele cerinţe privind caroseria:
9.1.1. Autovehiculele din categoria Mi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminenţele exterioare
prevăzute în directiva 74/483/CEE, modificată de directiva 87/354/CEE;
9.1.2. Autovehiculele din categoria N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminenţele peretelui din
spate al cabinei prevăzute în directiva 92/114/CEE;
9.1.21. Pentru vehiculele din categoriile M2 şi M3 este obligatorie montarea unor dispozitive de
protecţie care să acopere piuliţele de roată şi prezoanele de la roţi dacă acestea depăşesc
proiecţia în plan a suprafeţei exterioare a pneurilor (partea pneurilor situată deasupra planului
orizontal care trece prin axa de rotaţie a roţilor). Dispozitivele de protecţie trebuie să aibă razele
de curbură de cel puţin 5 mm şi să nu formeze o proeminenţă mai mare de 30 mm în raport cu
proiecţia verticală a muchiei panoului de caroserie situat deasupra roţii.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 9., subpunctul 9.1.2.. completat de Anexa 1, punctul 31. din Ordinul
1699/2006 )
9.1.3. Vehiculele din categoriile Mi şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind uşile prevăzute în
directiva 70/387/CEE, modificată de directiva 2001/31/CE;
9.1.4. Vehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind rezervorul de carburant
prevăzute în directiva 70/221/CEE, modificată de directiva 200078/CE;
9.1.5. Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie
antiîmpănare spate prevăzute în directiva 70/221/CEE modificată prin directiva 2000/8/CE;
9.1.5.1. Începând cu 11 septembrie 2007, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte
condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie antiîmpănare spate prevăzute în Directiva
70/221/CEE, modificată prin Directiva 2006/20/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 9., subpunctul 9.1.5.. completat de Anexa 1, punctul 32. din Ordinul
1699/2006 )
9.1.6. Vehiculele din categoriile N2, N3, O3 şi O4 trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de
protecţie laterală prevăzute în directiva 89/297/CEE;
9.1.7. Începând cu 1 ianuarie 2005, autovehiculele din categoriile N2 şi N3 trebuie să respecte condiţiile

Offline victor

 • Membru Fondator
 • Global Moderator
 • Trabantist PROFI
 • *****
 • Mesaje postate: 8 637
 • BT 85 GAV Power of Simplicity
  • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: REGLEMENTĂRI nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003
« Răspuns #14 : Iunie 17, 2011, 05:09:01 pm »
tehnice privind dispozitivul de protecţie antiîmpănare faţă prevăzute în directiva 2000/40/CE;
9.1.8. Începând cu 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoriile M1 şi N1 trebuie să respecte condiţiile
tehnice privind protecţia ocupanţilor autovehiculelor l a coliziune laterală prevăzute în directiva 96/27/CE.
9.1.9. Începând cu 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoria M1 trebuie sa respecte conditiile tehnice
privind protectia ocupantilor autovehiculelor la coliziune frontala prevazute în directiva 96/79/CE, modificata de
directiva 1999/98/CE;
9.1.91.Începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoria M1 cu masa maxima tehnic admisibila mai
mica sau egala cu 2,5 tone, si din categoria N1 cu masa maxima tehnic admisibila mai mica sau egala cu 2,5
tone, si care provin din categoria M1 trebuie sa respecte conditiile tehnice privind protectia pietonilor,
prevazute la sectiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE;
9.1.91.1.Cerintele subpct. 9.1.91 nu se aplica autovehiculelor care nu difera, în ceea ce priveste elementele
esentiale de constructie si conceptie ale caroseriei, situate înainte de montantii A, pentru tipurile de vehicule
care au obtinut omologarea nationala înainte de 1 ianuarie 2007 sau omologarea CE înainte de 1 octombrie
2005 si care nu au fost omologate conform cerintelor Directivei 2003/102/CE.
9.1.91.2.Începând cu 1 septembrie 2010, autovehiculele din categoria M1 cu masa maxima tehnic admisibila
mai mica sau egala cu 2,5 tone, si din categoria N1 cu masa maxima tehnic admisibila mai mica sau egala cu
2,5 tone, si care provin din categoria M1 trebuie sa respecte conditiile tehnice privind protectia pietonilor,
prevazute la sectiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE.
9.1.91.3.Prescriptiile tehnice necesare pentru efectuarea încercarilor specificate la sectiunea 3.1 sau 3.2 din
anexa I la Directiva 2003/102/CE sunt cele definite prin anexa la Decizia 2004/90/CE.
9.1.92. Nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau omologării CE, după caz, a
autovehiculelor din categoria M1 cu masa maximă tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 3,5
tone şi din categoria N1 care respectă condiţiile tehnice privind echiparea autovehiculelor cu
sisteme de protecţie frontală prevăzute în Directiva 2005/66/CE;
9.1.92.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoria M1 cu masa maximă tehnic
admisibilă mai mică sau egală cu 3,5 tone şi din categoria N1 trebuie să respecte condiţiile
tehnice privind echiparea autovehiculelor cu sisteme de protecţie frontală prevăzute în Directiva
2005/66/CE;
9.1.92.2. Prevederile subpct. 9.1.92 se aplică numai autovehiculelor echipate cu sisteme de
protecţie frontală.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 9., subpunctul 9.1.9.. completat de Anexa 1, punctul 33. din Ordinul
1699/2006 )
9.1.10. Omologarea nationala de tip se acorda pentru autovehiculele care au o viteza maxima constructiva
ce nu depaseste 30 km/h si pentru remorcile acestora numai daca acestea sunt echipate cu placi de
identificare spate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 69 CEE-O.N.U.
9.1.101.Omologarea nationala de tip se acorda pentru vehiculele grele si lungi numai daca acestea sunt
echipate cu placi de identificare spate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 70 CEE-O.N.U.
9.1.101.1.În sensul subpct. 9.1.101, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) vehicule grele - autovehicule din categoria N având o masa maxima tehnic admisibila care depaseste 7,5
tone, cu exceptia autotractoarelor pentru semiremorci, precum si autobuzele articulate din clasele II si III;
b) vehicule lungi - remorci sau remiremorci de categoria Ov O2 sau O3, cu o lungime care depaseste 8 m, ori
din categoria O4.
9.1.11. Omologarea nationala de tip se acorda pentru vehiculele din categoriile N si O cu masa totala
maxima autorizata mai mare de 7,5 tone numai daca acestea sunt echipate cu marcaje reflectorizante
pentru contur în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 104 CEE-O.N.U.
(la data 01-ian-2006 Capitol IV, punctul 9., subpunctul 9.1.9.. modificat de Anexa 1, punctul 35. din Ordinul
2218/2005 )
9.2. Omologarea naţională de tip pentru un autovehicul cu 2 sau 3 roţi se acordă numai dacă se respectă
următoarele cerinţe privind caroseria:
9.2.1. Autovehiculele cu 2 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de sprijin prevăzute în
directiva 93/31/CEE, modificată de directiva 2000/72/CE;
9.2.2. Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminenţele
exterioare prevăzute în Directiva 97/24/CE cap. 3;
9.2.2.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau
omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării
autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi care respectă prevederile Directivei 97/24/CEE cap. 3, modificată
prin Directiva 2006/27/CE;
9.2.2.2. Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz,
trebuie respectate condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/24/CEE cap. 3, modificată prin
Directiva 2006/27/CE. Omologările acordate anterior rămân valabile în scopul primei înmatriculări,
primei înregistrări sau vânzării autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 9., subpunctul 9.2.2.. modificat de Anexa 1, punctul 34. din Ordinul
1699/2006 )
9.2.3. Autovehiculele cu 2 sau 3 roţi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind rezervorul de carburant
prevăzute în directiva 97/24/CE cap. 6.
9.3. Omologarea naţională de tip pentru un tractor agricol sau forestier se acordă numai dacă se respectă
următoarele cerinţe privind caroseria:
9.3.1. Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia în caz de răsturnare prevăzute în
directiva 77/536/CEE, modificată de directiva 1999/55/CE;
9.3.2. Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia în caz de răsturnare (încercări statice)
prevăzute în directiva 79/622/CEE, modificată prin directiva 1999/40/CE;
9.3.3.1. Începând cu 1 ianuarie 2007 trebuie respectate prevederile Directivei 2005/67/CE de
modificare a anexelor I şi II la Directiva 86/298/CEE. Omologările acordate anterior rămân valabile
în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării tractoarelor.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 9., subpunctul 9.3.3.. modificat de Anexa 1, punctul 35. din Ordinul
1699/2006 )
9.3.4. Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare
montate în faţă (pentru tractoare cu ecartament îngust) prevăzute în directiva 87/402/CEE, modificată de
directiva 2000/22/CE;
9.3.4.1. Începând cu 1 ianuarie 2007 trebuie respectate prevederile Directivei 2005/67/CE de
modificare a anexelor I şi II la Directiva 87/402/CEE. Omologările acordate anterior rămân valabile
în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării tractoarelor.
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 9., subpunctul 9.3.4.. completat de Anexa 1, punctul 36. din Ordinul
1699/2006 )
9.3.5. Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind rezervorul de carburant lichid prevăzute în
directiva 74/151/CEE anexa III modificată de directiva 98/38/CE;
9.3.6. Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind platforma de încărcare prevăzute în directiva
74/152/CEE par. 2 modificată de directiva 98/89/CE;
9.3.7. Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind prizele de putere şi protecţia acestora
prevăzute în directiva 86/297/CEE modificată de directiva 97/54/CE;
9.3.8. Tractoarele trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia elementelor de antrenare,
a părţilor proeminente şi a roţilor prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa II par. 2, modificată
prin Directiva 2000/1/CE;
9.3.8.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, nu se admite refuzarea acordării omologării naţionale sau
omologării CE de tip, după caz, şi interzicerea înmatriculării, înregistrării sau vânzării tractoarelor
care respectă prevederile Directivei 89/173/CEE anexa II par. 2, modificată prinDirectiva
2006/26/CE;
9.3.8.2. Începând cu 1 iulie 2007 la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, şi cu
1 iulie 2009 la prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea tractoarelor trebuie respectate
condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE anexa II par. 2, modificată prin Directiva
2006/26/CE;
(la data 01-dec-2006 Capitol IV, punctul 9., subpunctul 9.3.8.. modificat de Anexa 1, punctul 37. din Ordinul
1699/2006 )
9.4. Începând cu 1 ianuarie 2006, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoriile N2 şi
N3 trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivul de protecţie antiîmpănare faţă prevăzute în
directiva 2000/40/CEE.
9.5. Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoriile IVh şi
Ni trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia ocupanţilor autovehiculelor la coliziune laterală
prevăzute în directiva 96/27/CE.
9.6. Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoria Mi
trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia ocupanţilor autovehiculelor la coliziune frontală
prevăzute în directiva 96/79/CE, modificată de directiva 1999/98/CE.
9.61.Începând cu 31 decembrie 2012, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoria
M1 cu masa maximă tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 2,5 tone, şi din categoria N1 cu masa maximă
tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 2,5 tone, şi care provin din categoria M1 trebuie să respecte condiţiile
tehnice privind protecţia pietonilor, prevăzute la secţiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I din Directiva
2003/102/CE;
9.61.1.Începând cu 1 septembrie 2015, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoria
M1 cu masa maximă tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 2,5 tone, şi din categoria N1 cu masa maximă
tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 2,5 tone, şi care provin din categoria M1 trebuie să respecte condiţiile
tehnice privind protecţia pietonilor, prevăzute la secţiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE.
(la data 02-mar-2005 Capitol IV, punctul 9., subpunctul 9.6.. completat de Anexa 1, punctul 11. din Ordinul
2194/2004 )
9.62.Nu se admite interzicerea primei înmatriculări sau a vânzării autovehiculelor din categoria
M1 cu masa maximă tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 3,5 tone şi din categoria N1 care
respectă condiţiile tehnice privind echiparea autovehiculelor cu sisteme de protecţie frontală
prevăzute în Directiva 2005/66/CE;
9.62.1.Începând cu 25 mai 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din
categoria M1 cu masa maximă tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 3,5 tone şi din categoria
N1 trebuie să respecte condiţiile tehnice privind echiparea autovehiculelor cu sisteme de protecţie
frontală prevăzute în Directiva 2005/66/CE;
9.62.2.Prevederile subpct. 9.62 se aplică numai autovehiculelor echipate cu sisteme de protecţie
frontală.